Kontakt os
Jim Nielsen
Ansvarlig for salg
Kontakt mig
Kontakt mig

Professional tilbyder også funktioner til håndtering af personsager samt sortering.

I funktionerne for den virksomhedsbaserede/processorienterede arkivundersøgelse præsenteres processerne grafisk og håndterer blandt andet:

  • Klassificeringsstrukturer med versionshåndtering
  • Strukturenheder som virksomhedsområder, procesgrupper og processer med tilhørende dokumentarter
  • Dokumenttyper med aktiviteter
  • Dokumenttyper og dokumentarter, der kan kobles til opbevaring

I Personmodulet kan personer kobles til personakter som fx journaler, erklæringer m.m. og beskrive hvor disse opbevares.

Sorteringsmodulet er støtte for arkivaren ved sortering af volumener. Her kan du gøre følgende:

  • Bestemme sorteringsregler for hver serie
  • Foretage sorteringsmarkering manuelt eller med en operation som pr. automatik markerer volumener
  • Hente sorteringsrapporter i forbindelse med sorteringen
  • Fjerne volumenerne i systemet efter udført sortering i arkivet
  • Gemme sorteringshistorik med tidspunkt og antal sorterede volumener for en bestemt serie
Til toppen