Spring til hovedindhold
Til Knowits hjemmeside

Bæredygtighed

Knowit har ambitiøse bæredygtighedsmål, og vores rolle i samfundet bliver stadig vigtigere på vejen mod et mere bæredygtigt samfund. Vores overordnede bæredygtighedsmål er, at vi sammen med kunder og partnere skal bidrage til FN's dagsorden for 2030 med en positiv miljø- og klimapåvirkning, samtidig med at vi aktivt arbejder på at øge inklusion og mangfoldighed.

Vision, strategi og bæredygtighedsmålsætninger 

For os handler bæredygtighed om at skabe langsigtet værdi ved at tage højde for miljømæssige, sociale og økonomiske risici og muligheder i forretningsstrategien og driften. At integrere bæredygtighed bidrager til at skabe en attraktiv og fleksibel virksomhed, der er rustet til et udforudsigeligt forretningslandskab.  

Vores vision – et bæredygtigt og humant samfund 

Med udgangspunkt i vores vision om et bæredygtigt og humant samfund, kan vi bidrage positivt - også når det vedrører miljø og bæredygtighed i et bredere perspektiv.  

Knowit er medlem af FN's Global Compact, hvilket betyder, at vi skal drive forretning på en etisk måde, vise respekt for vores egne og andre virksomheders medarbejdere, samt minimere negativ miljøpåvirkning.  

Med udgangspunkt i principperne stræber vi efter at udvikle vores forretningsdrift i overensstemmelse med sund forretningspraksis og korrekt adfærd inden for menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og anti-korruption. 

Vores Code of Conduct, ligestilling- og diversitetspolitik og miljøpolitik omfatter også regler, der styrer og afspejler vores arbejde på bæredygtighedsområdet.  

Bæredygtighedsstrategi – Makers of a sustainable future 

At være facilitator og skabe digitale løsninger sammen med vores kunder, med en positiv indflydelse på samfundets bæredygtighedsudfordringer.

Mere om vores bæredygtighedsstrategi (engelsk)

Generelt mål for bæredygtighed

Knowit skal sammen med kunder og partnere arbejde for aktivt at bidrage til FNs verdensmål og samfundsudviklingen med særligt fokus på positiv miljø- og klimapåvirkning og øget inklusion. 


""
""

Referencesager, hvor Knowit har bidraget med betydelige bæredygtighedsfordele:

Slide 1 of 1

FN's Global Compact & Verdensmål

Vi er medlem af UN Global Compact (UNGC) og arbejder for at fremme de 17 Verdensmål (SDG) og de ti principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og anti-korruption. 

UN Global Compact og FN's globale bæredygtighedsmål (engelsk)

Vores vej til et fossilfrit Knowit

Her kan du se vores milepæle på rejsen til et fossilfrit Knowit i 2050. 

Vejen til en fossilfri Knowit (engelsk)

Interessenter og væsentlige spørgsmål

Knowits væsentlighedsanalyse er grundlaget for, hvordan bæredygtighed integreres i virksomhedens strategi og rapportering. Det udføres for at identificere at de vigtigste emner bidrager til at prioritere de bæredygtighedsspørgsmål, som Knowit bør fokusere på.

Interessenter og væsentlige spørgsmål (engelsk)

Fremsyn (engelsk)

GRI, klimarapport og miljøcertificering

Her finder du vores vurdering af CO2-aftryk i henhold til Greenhouse Gas Protocol (GHG) og miljøcertificering i henhold til ISO 14001:2015. Vi rapporterer med henvisning til GRI-standarderne.

GRI, klimaerklæringer & miljøcertificeringer (engelsk)

Vores politikker

Vi har brug for klare tanker og rammer som udgangspunkt for vores arbejde med at være den bedst mulige arbejdsgiver. Derfor har vi en række interne regler, som sammen med de eksterne regler sætter rammerne for vores aktiviteter.

Vores politikker


Regnskab for vores bæredygtighedsarbejde er baseret på fire søjler 

Knowit har et partnerskab med Exponential Roadmap Initiative. Deres 1,5°C Business Playbook er en konkret guide til virksomheder i alle størrelser, der gerne vil arbejde aktivt for at bidrage til at nå målet på 1,5 grader. Vi bruger ikke kun playbookens fire søjler til at rapportere vores negative og positive klimapåvirkning, men til at rapportere hele vores bæredygtighedsarbejde. 

Søjle 1 | Vejen til at blive fremtidens virksomhed

Her kan du læse om vores egne bæredygtighedsaktiviteter, mål og vores fremskridt i arbejdet med:

  • Klimaarbejde
  • Etisk forretning
  • Ligestillingsarbejde
  • Sund arbejdsplads
  • Tiltrækning af kompetence
  • Arbejdskraft og menneskerettigheder  

Hvad betyder fremtidens virksomhed? (engelsk)

Søjle 2 | Vejen til fremtidens værdikæde

Vores mål er at maksimere de positive effekter i Knowits værdikæde og reducere den negative påvirkning ved at samarbejde med leverandører og underkonsulenter med samme værdigrundlag som os. Lær om vores aktiviteter, målsætninger og fremskridt inden for vores værdikæde.

Hvad betyder fremtidens værdikæde? (engelsk)

Søjle 3 | Vejen til fremtidens forretning

Med vores ekspertise inden for innovation og digitalisering kan vi hjælpe både kunder og samfundet som helhed med at udvikle bæredygtige, smarte løsninger på samfundsudfordringer knyttet til eksempelvis klima, energi, miljø og cybersikkerhed. Læs om vores aktiviteter, målsætninger og fremskridt. 

Hvad betyder fremtidens forretning? (engelsk)

Søjle 4 | Vejen til fremtidens samfund

Gennem vores partnerskaber kan vi samarbejde og bidrage til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og de ti principper, der er knyttet til internationale konventioner om menneskerettigheder, arbejdsret, miljøet og bekæmpelse af korruption. Læs om vores initiativer og partnerskaber, der har til formål at hjælpe med at accelerere FN's verdensmål.

Hvad betyder fremtidens samfund? (engelsk)


80

procent

Af vores omsætning skal senest i 2030 bidrage til mindst ét af FN's bæredygtighedsmål, hvor Knowit kan gøre den største forskel.

CO2

emissioner

Vi skal halvere virksomhedens CO2-udledning senest i 2030 ifølge de Science Based Targets, som virksomheden har fastsat og godkendt af Science Based Targets initiativet (SBTi), med 2019 som basisår.

40–60

procent

Vi skal være en rummelig arbejdsplads med en ligelig kønsfordeling, blandt ledere på alle niveauer, som over tid ligger i intervallet 40–60 procent.