Arkitektur

Systemarkitektur er en af nøglerne til at sikre, at du og din organisation får mest muligt ud af it-investeringerne. Arkitektens rolle handler ofte om at finde balancen mellem forskellige interesser og den rette afvejede løsning. Krav skal kvantificeres, og man skal kunne beregne dimensionering, så man hverken over- eller underdimensionerer løsningen. Lad os vejlede og følge jer for sammen at udvikle den nødvendige arkitektur.

Skyen

Vil du udnytte skyen for at få øget fleksibilitet, effektivitet og innovationsgrad? Vi er eksperter i skybaserede løsninger og hjælper dig med din skystrategi baseret på din virksomheds behov og forudsætninger. Vi hjælper med implementering og overflytning, support og daglig drift og også løbende forbedring. Knowit er en strategisk partner, der hjælper din organisation med at reducere omkostningerne og øge fleksibilitet, effektivitet og innovation.

DevOps

Ingen af os kan se ind i fremtiden, men vi designer løsninger til en verden, der er i hastig forandring. Med agil systemudvikling og trinvis udvikling af funktionalitet kan vi sikre hurtigere implementering af tilpassede løsninger. Al udvikling foregår i en kontinuerlig og tæt dialog med jer som kunde. Lige fra starten har vi meget fokus på administrerbarhed, og vi tager omfattende viden om, hvordan og hvorfor løsningen er udviklet, som den er, med ind i ledelsesfasen.

Internet of Things (IoT)

Internet of Things – eller tingenes internet – vokser i takt med digitaliseringen. Disse enheder kan forstå deres omgivelser, kommunikere og tilpasse deres aktiviteter efter situationen og udgør på den måde en mulighed for nyttige miljøer og tjenester. Vi hjælper dig med at udforske og skabe smarte løsninger til netop din virksomhed og dine kunders behov.

Mobile applikationer

De smarte applikationer, der udvikles i dag, afspejler ikke kun et websted eller en webside. I dag bruges telefonens funktionalitet på en helt anden måde, hvor GPS-koordinater, kamera, sensorer og dit bevægelsesmønster integreres. For at der skal være et formål og en værdi med appen, bruges blot den funktionalitet, som telefonen allerede har. Bare i en større skala.

Test og kvalitetssikring

Kravene til ydeevne og tilgængelighed er høje – tjenester skal være tilgængelige 24 timer i døgnet med hurtige responstider, og samtidig skal de understøtte forskellige typer enheder. Ydeevnetest, sikkerhedstest og tilgængelighedstest er afgørende for at identificere udfordringer og behov, inden de bliver et problem. Med funktionelle og tekniske test hjælper vi dig med at prioritere, når der træffes beslutninger – det giver mere effektiv håndtering og reducerede omkostninger.

Til toppen