Kontakt os
Jim Nielsen
Ansvarlig for salg
Kontakt mig
Kontakt mig

Ved at integrere Klara med andre systemer kan man automatisk overføre informationer om fx klassificeringsstrukturer og procesinformationer, så snart informationerne er gemt i Klara. At virksomhedens strukturinformationer findes i Klara betyder, at al håndtering sker på et sted, og at informationerne bliver konsistente og synkroniserede i alle systemer. Derved sparer man tid, minimerer risikoen for fejl og skaber en højere kvalitet for informationshåndteringen.

En anden mulighed er at koble arkivfortegnelsen til et dokumentlager. Dokumentlageret er et eksternt lager for informationer, for eksempel et dokumenthåndteringssystem eller et e-arkiv. I Klara kan arkiver, serier og volumener kobles til placeringer i et eller flere dokumentlagre. Dette giver direkte adgang fra Klara til specifikke job eller handlinger, der lagres forskellige steder i organisationen.

Klara kan også overvåge en eller flere importkataloger og automatisk indlæse filer, der placeres her. Filerne, som importeres indeholder metadata til arkivundersøgelsen, fx nummervalidering, volumenbetegnelse, etc. På denne måde får man umiddelbar kontrol over nye informationer, som opstår i en bestemt virksomhed.

Til toppen