Forstudie

Fordelen ved at gennemføre et forstudie før et projekt er, at I kan skabe klare retningslinjer helt fra begyndelsen. Vi hjælper jer med at udvikle business cases, præsentere udviklingsmuligheder, foretage risikoanalyser, definere roller og ansvar samt sikre, at udviklingsprojektet påbegyndes.

Projektgennemgang

Hvor ofte har du gjort dig tanker om projektets status? Hvad har vi opnået? Hvad mangler der stadig? Hvilke udfordringer findes der i selve projektet? Knowit Insight kan hjælpe med projektgennemgangen, så du som projektejer eller interessent kan få et retvisende og korrekt indtryk af projektets status. Gennemgangen kan bruges til at finde frem til projektets risici eller som beslutningsgrundlag til at beslutte om projektet bør fortsætte.

Project Management Office

PMO (Project Management Office) er en enhed i organisationen, der har ansvaret for at koordinere alle organisationens igangværende projekter. PMO kan omfatte supportfunktioner for projekter, processer og værktøjer, samt for projektstyring. Knowit Insight kan hjælpe jer med at etablere PMO i organisationen. Vi udfører sammen en analyse for at finde frem til, om PMO er en løsning, der passer til jer. Vi kan også udarbejde en handlingsplan for implementering af PMO i jeres organisation. Endelig kan vi gennemgå, hvordan I kan koordinere jeres projekter og udnytte synergieffekterne.

Projektstyring

Undersøgelser viser, at mere end halvdelen af succesfaktorerne for et projekt kan henføres til selve projektstyringen. Projektstyring er en vigtig opgave, der skal udføres af en professionel projektgruppe (en kvalificeret styregruppe). Vi understøtter styregruppen ved at kortlægge, hvordan den arbejder og hvordan den opfattes af projektets interessenter. Observationerne dokumenteres og forbedringer foreslås. Herefter følger en skræddersyet uddannelse, med fokus på forbedringsområder med henblik på at opnå højere effektivitet i styringsprocessen. Aktiv coaching af en operationel styregruppe er en naturlig følge af dette for at sikre et bedre projektresultat.

Program Management

Program Management er baseret på evnen til at transformere strategiske mål til veldefinerede og realiserbare, koordinerede projekter, der leverer de forventede fordele. Vi understøtter vores kunder i processen med at udvikle og implementere programmer. Vi har stor praktisk erfaring med at håndtere de udfordringer, der opstår, når du går fra idé til handling, og kan sørge for, at du opnår de ønskede forandringer.

Risk Management

Er aktiv risikohåndtering en del af dit projekt? Eller bruger du tid og ressourcer på håndtering af kriser i stedet for at udføre de planlagte aktiviteter? Knowit har konsulenter, der er certificerede som Risk Management Professionals. Vi kan understøtte jeres organisation inden for risikohåndtering, risikoanalyse og -uddannelse samt udviklingsværktøjer og metoder til risikohåndtering.

Kontakt os
Jim Nielsen
Ansvarlig for salg
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen