Managing Quality

Vi oplever, at der er behov for et nyt syn på kvalitetsstyring og kvalitetssikring. I vores verden er kvalitet meget mere end bare tjeklister og procedurer. Det vedrører alt, hvad der kan påvirke organisationens evne til at levere et førsteklasses produkt eller ydelse til kunden.

Knowit arbejder med relevante branchestandarder og proceduremæssige rammer. Vi kan sørge for, at jeres kvalitetsmål overholder best practices og organisationens specifikke mål. 

Quality Culture

Det er en almindelig opfattelse, at organisationer med problemfri processer og dedikerede kvalitetschefer leverer produkter af en højere kvalitet. Dette er vigtige og nødvendige forudsætninger, men for at opnå en ægte kvalitetskultur skal organisationen løftes op på et højere niveau. Kvalitet skal gennemsyre hele organisationen. I fællesskab med jer kan Knowit sikre, at kvalitet bliver en del af jeres virksomhedskultur.

Process Improvement

Det vanskelige ligger ikke i at lave et proceskort. For at nye processer og arbejdsmetoder skal fungere effektivt, skal der arbejdes aktivt med menneskerne i organisationen.

Knowits dygtige konsulenter hjælper jer med at kortlægge den aktuelle situation, prioritere og udvikle nøgleprocesser, samt tilbyde uddannelse og support i selve organisationen.

Quality Coaching

Ofte er dette et spørgsmål om konkret at vise vejen med hensyn til implementering og opfølgning på nye processer og rutiner.

Vi påtager os gerne den aktive rolle som kvalitetscoaches i et projekt. Vi kan understøtte projektteamet, så teamet opnår de ønskede resultater eller slå alarm, når tingene ikke fungerer og foreslå forbedringer. 

Supplier Management

Har du nogensinde oplevet leverandører, der ikke leverede det, der blev forventet af dem? Knowit har en lang erfaring med at arbejde med leverandører inden for bl.a. disse områder; indkøb, procesforbedring, audits & assessments.

Vi hjælper dig med kvalitetssikring af leverandører, både i indkøbsfasen og under projektets forløb.

Audits & Assessments

Sommetider kræves der en uafhængig gennemgang af projekter eller organisationer. Det kan skyldes enten eksterne eller interne krav eller behov. En sådan gennemgang kaldes ofte audit eller assessment.

En audit kan f.eks. iværksættes for at afdække, hvor godt I lever op til jeres egne metoder eller hvordan I overholder best practices i marken.

Mange af vores kunder ønsker, når de er gået over til en agil arbejdsmetode, at vide om de lever op til konkurrenterne med hensyn til kvalitet. Nogle af dem har kunder, der kræver, at de overholder en eller flere bestemte standarder.

Nogle eksempler på standarder og procesrammer, som vi arbejder med, er bl.a. ISO 9 001, Automotive SPICE, CMMI, Scrum & Agile og ISO 26 262.

Kontakt os
Jim Nielsen
Ansvarlig for salg
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen