Spring til hovedindhold
Til Knowits hjemmeside

CASE

BRUGERKLUBBEN SBSYS

Videreudvikling og transformering af SBSYS

FORENINGER, MEDIER OG KULTUR

Knowit har udviklet og anvendt en suite af tests til kvalitetssikring af WebAPI.

UDFORDRING

Udvikling i et foranderligt miljø

For Brugerklubben SBSYS var det vigtigt at få udviklet et WebAPI til deres sagshåndteringssystem på et tidspunkt, hvor systemet løbende blev moderniseret. Det medførte en del rettelser i systemkernen og berørte funktionaliteten bredt. Et nyudviklet WebAPI skulle håndtere både korrekt forretningslogik og parallelle transaktioner. WebAPI’et voksede hurtigt, og der blev brug for en proaktiv mekanisme til at sikre kvaliteten i forbindelse med de mange, hyppige ændringer. 

""
""

LØSNING

En suite af tests til kvalitetssikring af WebAPI

Knowit har udviklet og anvendt en suite af tests til kvalitetssikring af WebAPI. Disse tests blev også benyttet til at kommunikere og beskrive måden, hvorpå andre leverandører kunne bruge WebAPI’et.

Et API er ofte centreret omkring forretningsdomænet. Elementerne i en virksomheds forretningsproces kaldes forretningsobjekter. Vi har implementeret en struktureret testproces for vores API’er med fokus på at undersøge forretningsobjekterne og deres adfærd. Dette er en adfærdsdrevet tilgang til designet af vores API’er.

Testen af WebAPI’et baserede sig på konkrete use cases og deres variationer i brugen af WebAPI’et. Disse inkluderede negative scenarier, undtagelser og sikkerhedstest.

Forretningsviden om brug af API’et blev samlet i en suite af testforløb, som havde en læsbar form som i grafikken her ved siden af. 60-70% af API funktionalitet med høj eller medium risiko blev dækket af automatiseret test ved hjælp af den strukturerede tilgang til testen.


OM KUNDEN

Brugerklubben SBSYS

Brugerklubben SBSYS er en forening for fællesoffentligt samarbejde, som betyder billigere og mere effektiv administration for såvel borgere som virksomheder.

Filosofien i Brugerklubben SBSYS er at deles om investeringen i udviklingsarbejdet, men at høste effektiviseringsgevinsterne i egen organisation. Det fælles mål er at få sagsprocedurer systemunderstøttet lokalt, så alle oplever en effektiv hverdag med øget arbejdsglæde.

Årsagen til at organisere sig i en brugerklub er at rette fokus mod systemet såvel som fælles interesseområder som digitalisering af den offentlige sektor. Dermed skaber SBSYS en ramme for fælles elektronisk sags- og dokumentbehandling, der er unik, fordi den baserer sig på vidensdeling, hjælp og udvikling.