Spring til hovedindhold
Til Knowits hjemmeside

CASE

KNOWIT QUALITY SERVICES

Implementering af nyt test management system

TECH

Hos Knowit Quality Services havde vi brug for flere og mere fleksible rapporteringsmuligheder, smidighed i testdesign samt et fælles overblik over alle igangværende testindsatser. Vi fandt vejen til en ny løsning, som du kan læse om her.

UDFORDRING

Løft af test og QA-processer til et nyt niveau

Hvad gør man, når et testmanagement-værktøj rammer loftet for, hvad det kan understøtte og tilbyde i det professionelle arbejde med softwaretest? Vi oplevede at have flere behov, end vi umiddelbart kunne få opfyldt i det test management-værktøj, vi benyttede på daværende tidspunkt. F.eks. havde vi brug for flere og mere fleksible rapporteringsmuligheder, smidighed i testdesign samt et fælles overblik over alle igangværende testindsatser. 


LØSNING

Fleksibelt og skalerbart værktøj

Vi undersøgte markedet, lavede en analyse og dernæst en datamigrering og implementering af et nyt testmanagement-værktøj, som løste vores behov i softwaretest.

Test er meget mere end test cases, og kan tage forskellige former i softwareudviklingsprocessen. De testmanagement-værktøjer, Knowit har været omkring, understøtter både testautomatisering, effektivt testdesign og samarbejde omkring test i alle dele af livscyklussen.

Med et værktøj til struktureret test kan man beskrive og bruge testviden om et system på logisk eller detaljeret niveau og samtidig opnå en struktur og kategorisering af viden, der gør det nemt at finde frem til det relevante.

Oftest er det vigtigt, at det er nemt at dokumentere samt at få overblik over den udførte test og de fundne afvigelser. Dernæst er det ofte relevant at spore den udførte test til krav og at kunne se overblikket over testdækning. Alt dette er eksempler på krav til et testmanagement-system, men disse kan naturligvis variere fra virksomhed til virksomhed. Her er nogle eksempler på vores krav, som blev opfyldt: 

Testplanlægning

  • Gode muligheder for testplanlægning af testforløb med testplansskabeloner.
  • Integration med vidensdelingssystemer som Confluence.

Testdesign

  • Understøttelse af effektiv testdesignproces.
  • Få overblikket over testdækning og skalerbare værktøjer til genbrug af tests.
  • Versionering af test cases understøtter udvikling og rettelser i test cases.

Automatisering

  • Automatisere flere administrationsprocesser i relation til teststyring.
  • Få indsigt i afviklingen af automatiserede scripts, unit- og integrationstest samt forretningsdrevne testscripts som f.eks. det man kan udvikle med værktøjet Cucumber.

Testrapportering

  • Vi har fået flere end 60 forskellige rapporteringsmuligheder og mulighed for at lave fleksible dataudtræk og “live ”-billede af testens tilstand i vores vidensdelingsværktøj.

Før et velargumenteret valg kunne træffes og en migrering gennemføres, var det nødvendigt at afdække og forstå krav og behov hos de testere, som skulle bruge det nye værktøj. Inddragelse af brugerne i dette stadie er en afgørende faktor for succes med implementeringen.


Om Knowit

Knowit arbejder professionelt med test og kvalitetssikring og beskæftiger flere testkonsulenter, der yder en vigtig indsats på projekter i roller som testere, tekniske testere og test managers. 

Læs mere om vores Quality Services her.


Kontakt

Kontakt os for at høre mere.