Både markedet og samfundet stillede nye krav, og mange forretningsmodeller er modne til nytænkning. Forældede værditilbud og både teknologisk og organisatorisk gæld præger mange virksomheder. Her skriver jeg om, hvordan skyteknologi sænker tærsklen for tjenesteudvikling og innovation. Hvis virksomhederne fortsat skal opfattes som relevante i et marked, skal de fleste udvikle nye værditilbud.

Er skyløsninger lige så sikre?
I Knowit oplever vi, at en konventionel definition af sikkerhed kan bidrage til, at en virksomhed vægrer sig mod at udvikle sig i skyen. "Skyen er ikke sikker nok", lyder indvendingen, når der diskuteres nye muligheder. Derfor begrænses forretningsudviklingen til det, der er muligt at opnå med eksisterende løsninger. Så er det vores opgave at demonstrere, hvordan skyteknologi er løsningen selv for komplekse kernesystemer hos for eksempel store finansielle aktører og sundhedsinstitutioner. Skyløsninger tvinger virksomheder til at tænke nyt, når det gælder sikkerhed. I skyen er sikkerhed inkluderet i alle lag. Den klassiske firewall-tilgang, som vi ser i eksisterende løsninger, bliver derimod ofte en hvilepude, der sløver sikkerheden i andre led.

”Cloud vs on premises”
Skyløsninger i dag er mindst lige så sikre løsninger. Alt, hvad man i dag har 'på stedet', kan lægges op i skyen. Et almindeligt scenarie er, at man hele tiden bygger ny funktionalitet oven på et eksisterende fundament på grund af behovet for omstrukturering og nye designløsninger. Målet kan typisk være mersalg, flere kunder, lavere churn og færre henvendelser til kundecenteret. Man ønsker bedre brugeroplevelse, færre fejlmeddelelser og fejl og en større grad af selvbetjening.

Kernesystemer har ikke evigt liv – og vokser ikke ind i himlen
Årsagerne er mange – bl.a. sikkerhed, skalerbarhed, robusthed og forældet teknologi i forhold til dagens standarder og krav til brugeroplevelse. Hvis man vælger at vedligeholde og udvikle eksisterende løsninger, får man desværre problemer og højere omkostninger.

Denne situation er ikke ualmindelig. Mange oplever denne splittelse; nyt kernesystem eller vedligeholdelse af den eksisterende løsning. Salgsmål, markedsreaktioner og forretningsrammer har styret/genereret forskellige, men relevante prioriteringer undervejs. Dette har ført til designændringer og nye funktioner, der langsomt men sikkert har gjort fundamentet for dagens version sårbart. Nyt design er blevet prioriteret over et mere robust fundament. Mange står nu ved en skillevej, hvor det bliver uforholdsmæssigt komplekst at udvikle ny funktionalitet og brugervenlighed; hvis man ikke opgraderer til skyen.

Tag vedtagne normer op til overvejelse
Når I skal overveje dagens løsninger og se på nye muligheder, skal I faktisk forestille jer et paradigmeskift; en anden logik. En skybaseret løsning er ikke en klon af det nuværende system, men repræsenterer en helt anden teknologi. I tillæg til en lavere udviklingstærskel og nye muligheder vil den også give dig et mere overskueligt omkostningsforløb og lavere risiko. To ikke helt ubetydelige parametre for de fleste, når I skal modernisere.

Opskriften på en platformdrevet forretningsmodel
Nye økosystemer ændrer konkurrencevilkår og forbinder både brancher og virksomheder. Nogle virksomheder bevæger sig ind i nye brancher ved at bruge eksisterende platforme – andre skaber deres egne. Flere af Knowits kunder udvikler nu platforme med dette som baggrund. En platformdrevet forretningsmodel uden risiko for driften eller integrationer fra kunder og partnere.

En skybaseret it-infrastruktur er ensbetydende med en fleksibel platform, så andre kan koble sig på det, man kan kalde det nye økosystem, som I bygger. Det gør det let at åbne og oprette forbindelse; dele data på nye måder mellem nye parter uden nødvendigvis at kræve særlige tilpasninger i infrastrukturen.

Med tilgængelige API'er vil de forskellige tjenester være klar til, at tredjeparter eller offentligheden kan koble sig på.  Derudover vil en mikrotjenesteindstilling sikre, at de kan optræde uafhængigt af hinanden. Når tredjeparter kan koble sig på, går man fra at være en aktør, der lever i sin egen boble, til at være en del af et økosystem. Tankegangen med mikrotjenester gør det nemt at drive videreudvikling eller udskiftning af komponenter, og risikoen er mindsket derved, at opkobling gælder enkeltkomponenter. Datadrevet er et vigtigt nøgleord.

Meget få virksomheder udgør en "special case"
Selvom situationen varierer meget fra virksomhed til virksomhed, tror jeg, at man kan roligt sige, at alle kan tænke skybaseret. Også virksomheder inden for f.eks. økonomi og sundhed, hvor persondatabeskyttelse og kompleksitet står helt centralt.

I skyen sikrer I, at omkostninger og udviklingstid reduceres, I opnår skalerbarhed og får stabile løsninger med mere oppetid. Derudover varetager I selv sikkerheden, selv om der er tale om sundhedsdata, økonomiske og andre følsomme oplysninger.

Udviklet ved siden af, ikke på bekostning af eksisterende løsninger
Skybaserede tjenester udvikles parallelt med eksisterende systemer. Bid for bid begynder det nye og gamle system at fungere sammen. Gammel funktionalitet gøres gradvist tilgængelig på en mere brugervenlig måde oppe i skyen. For at optimere "time to market", omkostninger og kvalitet anbefaler vi stærkt, at I også arbejde agilt.

Norske Storebrand kom styrket ud i skyen
Storebrand har for nylig gennemført et digitalt sundhedsinitiativ. Deres koncept "Bliv rask" er et strategisk innovationsprojekt, hvor en moden virksomhed som Storebrand har udviklet en platformsbaseret forretningsmodel og en hundrede procent digital virksomhed parallelt med sin almindelige forretning.

Den fuldt digitale kunderejse inkluderer et antal aktører, der samlet repræsenterer fremtidens sundhedsforsikring. Her søger Storebrand at undgå gammel teknologi og ikke mindst frygten for at fejle. En rejse fra "analog old school" til et digitalt økosystem, hvor sundhedsforsikringen omfatter en lang række let tilgængelige tjenester for Storebrands kunder.

Satsningen er international, og Storebrand arbejder hele tiden på at udvikle tjenester, der skal kunne tilpasses nye processer, brands og sprog; med plug 'n' play-funktionalitet for nye markeder. Storebrand balancerer i dag dette på en god måde med et ben i den gamle verden – og et i den nye.

Revolution for digitale projekter
Skytjenester har revolutioneret den måde, vi arbejder med digitale projekter på. De har åbnet en ny verden af muligheder for at opbygge innovative tjenester og lader os flytte fokus over på at skabe værdi. Hvor vi tidligere spekulerede på, hvor en server skulle stå, tænker vi nu snarere på, hvordan de data, som tjenesterne leverer, kan transformere brugeroplevelsen. 

Vi opfordrer især vores kunder til ikke at erstatte forældet infrastruktur med infrastruktur, der endnu ikke er forældet. I skyen er infrastruktur og sikkerhed vævet ind i baggrunden. De er forudsætninger for, at skyen eksisterer. Og på scenen står der nu produkter, der er skræddersyet til innovation.

For at konkludere: skybaseret giver jer mere effektiv udvikling med lavere kompleksitet og risiko.

Til toppen