– Alfred klarer næsten 20.000 fakturaer om året – og svarer til en fuldtidsansat, siger projektdeltager Jørgen Nesmoen hos Malling & Co.  – Samtidig identificerede vi flere processer, der ved hjælp af Robotic Process Automation (RPA) har et besparelsespotentiale på flere tusinde timer.

 

Den fjerde industrielle revolution er her

Brugen af ordet 'robot' i denne sammenhæng refererer til udviklingen af et program, der efterligner opgaver, som normalt udføres af et menneske på en computer. Virtuelle arbejdsstyrker vil berøre seks ud af ti erhverv og vil automatisere næsten halvdelen af arbejdet for de fleste lønmodtagere. Derfor kaldes robotiseringen for "Den fjerde industrielle revolution", og chefen selv slipper bestemt ikke for den. Cirka 20 procent af hendes opgaver vil ifølge McKinsey blive automatiseret ved hjælp af RPA.

– Der stilles høje krav til organisationerne i dag for at bevare rentabilitet, konkurrenceevne og tilfredse medarbejdere, siger Senior Manager Ole Kristian Haug hos Knowit Insight. – Ejere forventer øget effektivitet og bedre udnyttelse af ressourcerne, ledere stræber efter løsninger, der er fleksible og skalerbare, og regulerende enheder stiller stadig højere forventninger og krav til sporbarhed og kvalitet.

– Hos os ønskede medarbejderne også i større grad at arbejde med problemløsning og værdiskabende opgaver frem for regelbaseret rutinearbejde, fortæller Nesmoen hos Malling & Co.

Malling & Co er Norges ældste og største rådgiver inden for erhvervsejendom; et komplet ejendomsfirma, der hjælper sine kunder gennem hele ejendommens livscyklus. – Vores vigtigste opgave er ganske enkelt, at vores kunder skal få udnyttet det fulde potentiale i deres egen erhvervsejendom. Det kan være alt fra, at lejerne skal opleve driften som problemfri, til at få det maksimale ud af et lejepotentiale eller et salg. Vi er 200 medarbejdere og omsatte for ca. 400 millioner kroner i 2018. 

 

Tre ud af fire virksomheder må automatisere for at overleve

Ifølge en to år gammel global undersøgelse af 1850 virksomheder konkluderer ServiceNow, at tre ud af fire virksomheder er nødt til at automatisere processer inden 2020 for at overleve.

– Mange regelbaserede, repetitive forretningsprocesser håndteres i dag af medarbejdere, der er nødt til at kompensere for mangelfulde it-systemer og mangel på integration mellem disse systemer. Det betyder, at meget værdifuld tid, der kunne have været brugt til at løse mere komplicerede problemer, går med at udføre arbejdsopgaver, der kan udføres af software. Vi mennesker bliver også hurtigt trætte, og vi ved, at selv de bedste kan begå fejl – fejl, der potentielt kan have alvorlige konsekvenser for din virksomhed, siger Haug.

 

Digital arbejdsstyrker vil overtage store dele af de manuelle forretningsprocesser

En digital arbejdsstyrke med RPA i spidsen vil kunne overtage og automatisere store dele af dagens manuelle forretningsprocesser. – Men du kan roligt slappe af. De fleste af os vil ikke blive erstattet af en digital robot. Vi skal bare vænne os til tanken om at dele arbejdet med en. Dette gælder både dem med lave indkomster og dem med høje indkomster. For eksempel jakkesættene, der arbejder med finansiel planlægning, læger, lokomotivførere, taxachauffører og journalister, forklarer Ole Haug.

– Hos os udfører robotten Alfred manuelle, repetitive og regelbaserede processer både hurtigere, mere nøjagtigt og mere pålideligt end mennesker. Teknologien repræsenterer derfor en mulighed for os til at frigøre menneskelige ressourcer og øge kapaciteten, eliminere fejl og øge kvaliteten, siger Nesmoen. – Samtidig identificerede vi flere processer, der ved hjælp af RPA har et besparelsespotentiale på flere tusinde timer. Sådan opnår vi omkostningsbesparelser uden at foretage ændringer i de nuværende it-systemer og processer.

 

Både trusler og muligheder

Robotisering skaber både trusler og muligheder, og ledere, som ikke sætter sig selv i førersædet, vil opleve, at det kun er et spørgsmål om tid, før nogen overhaler dem og udfordrer deres markedsposition.

 

Hvis du er enig i disse tre erkendelser, er meget gjort:

 1. Robotisering vedrører os og alt, hvad vi gør.
  Dette er ikke nødvendigvis åbenlyst for alle omkring dig. Ved hjælp af eksterne analyser finder man betydelige muligheder for robotisering, hvoraf de fleste kan realiseres i løbet af meget kort tid.
 2. Robotisering er et åbent vindue af muligheder.
  Jeres regelmæssige møder kan lejlighedsvis udskiftes med en hypotesedrevet og sonderende tilgang. Inddrag jeres kunder reelt for at få en vellykket udvikling af produkter og tjenester med korte leveringstider, for at nå markedet i tide

 3. Robotisering kræver en holdningsændring.
  Robotisering skabe nye jobtyper, som f.eks. når robotter gør det muligt for Ekornes at opretholde lokal industriel produktion i stedet for at flytte den til lande med lavere omkostninger. Alligevel vil de tilbageværende arbejdspladser være færre og samtidig kræve en anden kompetenceprofil.

 

Hvad er 'Robotic Process Automation'?

 • Anvendelse af teknologi, der gør det muligt at konfigurere software eller en "robot" til at indfange og fortolke eksisterende programmer til at behandle en transaktion, manipulere data, udløse reaktioner og kommunikere med andre digitale systemer
 • En ikke-fysisk "robot"
 • Softwareværktøj
 • Værktøj, der kan erstatte menneskelig arbejdskraft på "tastaturniveau", og som kan udføre rutineopgaver pålideligt
 • Algoritmebaseret
 • Kan udføre "if, then"-logik

 

Hvad er RPA ikke?

 • Ikke endnu en ny softwareinvestering
 • Ikke kunstig intelligens
 • Ikke NLP (natural language processing)
 • Ikke et analyseværktøj
 • Ikke et redskab til at gøre folk arbejdsløse
 • Ikke software indbygget i en fysisk robot
 • Ikke en chatbot eller en virtuel personlig assistent

 

Men: du kan integrere alt dette i forbindelse med RPA.

Kontakt os
Stine Reesen
CEO, Knowit Experience København
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen