Både B2B- og B2C-virksomheder har efterhånden erfaret at netop tilbud om den ultimative produktinformation er afgørende for kundeoplevelsen. Man det kan være vanskeligt at skabe godt indhold, navnlig hvis man har flere kanaler. Behovet er at sikre datakvaliteten, skabe en ensartet brugeroplevelse for kunderne i alle kanaler, og have en nem proces til upload af data fra flere kilder.lere kilder. - Det er derfor PIM, Product Information Management, har ændret de fleste e-handels-projekter, vi arbejder med, siger Søren Handlos hos Knowit Experience i København.

- Tilbyder I kunderne en godt tilrettelagt ensartet brugeroplevelse, som på bedst mulig måde gør dem i stand til at tage en købsbeslutning i netop din netbutik, så ved vi, at vi har leveret, siger Handlos. - Kernen i det er produktdata; PIM, fortæller forretningsudvikler Jan Georg Lehmann-Røed, som for nylig leverede et helstøbt B2B PIM-projekt til Hansa Borg, et af Norges førende bryggerier.

PIM beriger det, ERP ikke kunne klare
- Før PIM brugte vi Excel og røg ofte i fælden ved at udvide ERP-systemet til at indeholde felter til sælgende beskrivelser, eller tog felter i brug, som var beregnet til ét scenarie og genbrugte det til noget andet. I utrolig mange projektet har det tvunget ERP-systemet til at være noget, det strengt taget ikke er, netop et produktberigelsessystem. Ved at introducere PIM lader man ERP-systemet gøre det, ERP-systemet er bedst til, netop at behandle produktkritiske detaljer, mens PIM tager sig af berigelse, siger Handlos.

- Uanset om man skal vise sine produkter frem til publikum eller have en metode, hvor medarbejderne kan finde al information om et produkt til internt brug, så er der ingen tvivl om, at PIM som produktberigelsessystem trækker kompleksiteten ned og gør hverdagen enklere.

Hvordan har PIM ændret verden?
- PIM-systemer hjælper verden med at centralisere produktinformationen, som skal vises til slutbrugerne og internt i organisationen. I en organisation, hvor produktinformationen er spredt i organisationen, er det altid nødvendigt med et produktberigelsessystem. Produktinformation, som billeder, tekniske specifikationer, dokumenter, oversættelser, priser og anden finansiel information er spredt i organisationen i forskellige divisioner og afdelinger. PIM-systemet indsamler og centraliserer produktinformation fra de forskellige isolerede områder i organisationen til en produktinformationsbase, som alle vil dele.

Endvidere kan PIM effektivisere hverdagen for mennesker, der arbejder med kommunikation, markedsføring og produktudvikling, da sidste version af tekst, billeder, størrelser og sammenfaldende produkter er samlet i et system. Med PIM kan en marketingafdeling kan håndtere større og mere skiftende sortiment på kortere tid med bedre resultat. I en digital verden under stadig udvikling af størrelser på skærme, opløsninger, medier og brugeradfærd, vil PIM vil være en betydelig støtte til deling af information, forklarer Lehmann-Røed, efter sine erfaring med Hansa Borg.

Hvordan har PIM har ændret vores e-commerce-projekter
- PIM har ændret den fremgangsmåde, vi har i vores projekter, hvor vi arbejder direkte med produkterne til vores kunder. Nu kan vi hjælpe kunderne direkte med produkthistorier, fordi kunden let kan give tilgang til sit PIM-system uden at skulle tage hensyn til store sikkerhedshuller ved at give kunden direkte tilgang til ERP-information.

Hvad kræves der af vores kunder? Hvilken form for ejerskab er vigtig at tage?
- Kunden skal være med i processen, hvor en person udformer de forskellige entiteter, som skal have en livscyklus i PIM. De mest almindelige entiteter, man opererer med, er som regel produkt, artikel og ressourcer. - På et tidligt stadium skal det defineres, hvilke produkttyper man opererer med, og hvilke egenskaber, produkterne skal have. Derefter defineres en klar adskillelse mellem produkt og artikel, således at berigelsesprocessen bliver så smertefri som muligt.

Desuden skal man i det fleste tilfælde stå for import og eksport af data til/fra PIM. PIM er et værktøj til centralisering og produktberigelse, men kunden skal selv definere, hvilke eksponeringskanaler og behov, de har for deres produkter, afslutter Handlos

Case

Hansa Borgs PIM-projekt gav endnu gladere bargæster

Det var behovet er at sikre datakvaliteten, skabe en ensartet brugeroplevelse for kunderne i alle kanaler, og have en nem proces til upload af data fra flere kilder, som sparkede PIM-projektet i gang mellem Knowit og Hansa Borg.

- For at reducere »time to market« og sikre datakvalitet og gode kundeoplevelser havde Hansa Borg brug for et centralt, pålideligt og kontrolleret sted, hvor de kunne samle data om produkterne. Det krævede et værktøj, hvor brugerne nemt kan arbejde med data, og hvor databehandlingen er effektiv og fejlfri. Samtidig skulle det være nemt at sende data ud i forskellige kanaler, som til netbutikker, apper og kataloger på en kontrolleret måde, siger forretningsudvikler Jan Georg Lehmann-Røed hos Knowit.

Ledelsesudfordring at systematisere data ind i PIM
- Kortlægningen skete i to grundige workshops med 10 personer på tværs af Hansa Borgs organisation. For Hansa Borg er PIM nu et værktøj til både IT og salg, men faktisk mindst lige så vigtigt for mærkevarechefen. Time to market og opdatering i realtid beriger alle, også kunden og kundens kunde, med homogen og korrekt information.

- Hansa Borg fik styr på deres produktdata, og ved nu i mange tilfælde bedre end udskænkningsstedet, hvad deres bargæster gerne vil have. I dag fortæller Hansa Borg en sammenhængende og opdateret historie om produkterne i alle kanaler og markeder. På den måde har Hansa Borg styrket sin konkurrencedygtighed i kampen om kunderne, fordi deres kunders kunder, bargæsterne nu bliver endnu gladere. Alt dette fordi Hans Borg nu har benhårdt styr på egne produktdata.

Faktaramme

Formålet med et PIM-system er, at det giver kontrol over information, samtidig med at det budskab, du formidler, bliver konsistent på tværs af kanalerne.

Hvad er PIM (Product Information Management)?
Ved at bruge PIM til at effektivisere produktion og vedligehold af store mængder produktinformation, sparer virksomheden værdifuld tid, når du sælger omnikanalt.

PIM er et værktøj til markedsførere, produktejere og produktchefer til at skabe markedsførings- og salgsinformation rundt om produkterne og håndtere alt produktrelateret indhold (tekst, medier, osv.) på et sted. Denne information kan derefter fordeles fra PIM til forskellige salgs- og markedskanaler.

PIM-systemer forenkler også produktionen af skriftligt materiale og kataloger. Store og små kataloger, trykt reklame og meget mere kan produceres med nogle få klik. Informationen i PIM-systemet er synkroniseret med Adobe Creative Suite, og informationen i dit markedsføringsmateriale opdateres fortløbende med den rette information og egenskaber for hvert eneste produkt. Du undgår også fejl, da PIM-systemet har den eneste information og den korrekte version af produktinformationen.

Kontakt os
Stine Reesen
CEO, Knowit Experience København
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen