Nye økosystemer ændrer konkurrencevilkår og forbinder både brancher og virksomheder. Nogle virksomheder bevæger sig ind i nye brancher ved at bruge eksisterende platforme – andre skaber deres egne. Flere af Knowits kunder, bl.a. BOB, udvikler nu platforme med dette som baggrund.

– Vi bevæger os nu væk fra en lineær forretningsmodel og frem mod en platformdrevet model, siger leder for forretningsudvikling Anders Daniel Brekke i BOB, Norges tredjestørste boligforeningsselskab. – Den model, vi har i dag, trues blandt andet af, at politikerne overvejer at afvikle deres forkøbsret; noget som i dag er et af vores vigtigste værditilbud til markedet i dag. Hvis vi stadig skal opfattes som relevante på det private marked efter en sandsynlig ny lovændring, skal vi udvikle nye værditilbud. En anden meget spændende udvikling ligger i potentialet for datadrevet drift og administration af ejendom, siger han.

BOB har mere end 75 års erfaring inden for byggeri, udvikling og drift af boligfællesskaber med næsten 70.000 medlemmer og administration af næsten 24.000 boliger. BOB er også en stor administrator af erhvervsejendomme og driver og forvalter i dag ca. 900.000 m² ejendom.

– Vores strategi bygger nu på tre søjler: indsigt, differentiering og innovation. For at få succes skal vi have de rette samarbejdspartnere, relevant teknologi, en attraktiv mærkevare og vi skal opbygge en innovationskultur internt.

– Vi organiserer vores indsigtsarbejde, så vi sikrer både kvantitativ og kvalitativ indsigt gennem digitale kanaler, kundecentre og på tværs af forretningsområderne. Derudover styrker vi kompetencen inden for mærkevarestyring, omorganiserer kundefronten og designer kunderejser på tværs af vores forretningsområder. Vi lægger også stor vægt på, at både vores beslutninger og ikke mindst kundeoplevelserne skal baseres på gode datagrundlag, siger Brekke.

 

– Hvordan vil du beskrive den teknologiske tilgang?

– Vi vælger en skybaseret it-infrastruktur og en åben, fleksibel platform, så andre kan koble sig på det økosystem, vi bygger. Med åbne API'er vil de forskellige tjenester også kunne fungere uafhængigt af hinanden. Vi tænker også i mikrotjenester; dvs. der hænger ikke alt sammen med alt, så vi kan udskifte enkelte komponenter uden at påvirke resten. For os er det også vigtigt, at vi selv tager ejerskab af udviklingsprocesserne.

 

– Du fortæller indledningsvist, at I har både teknisk og organisatorisk gæld. Hvilke specifikke skridt har I taget for at opbygge en innovationskultur?

– For et stykke tid siden gennemførte vi sammen med Knowit fem møder med en udvidet virksomhedsledelse i BOB for at etablere innovationskompetence og forudsætninger for internt at udvikle kultur for forandring og innovation.I dag har vi blandt andet etableret et separat område – en "innovationskube" – som vi bruger aktivt. Her mødes de, der arbejder i innovationsprojekter med kolleger og ikke mindst den øverste ledelse. BOB har også sin egen innovationsuge, hvor alle medarbejdere er med. Dette er blevet en spændende arena til at generere nye ideer og input. Her taler vi om, hvad innovation er, hvorfor og hvordan vi fokuserer på den, og ikke mindst hvilke ressourcepersoner der arbejder fuld tid med dette. Et nyttigt greb, vi også har indført, er at måle alle afdelinger på innovationsgraden.

– Vi har også knyttet uvurderlige kontakter i forbindelse med en række studieture til kompetencecentre rundt om i verden. Bl.a. New York, Silicon Valley og Tel Aviv. I alt har 12 medarbejdere og dele af bestyrelsen været involveret undervejs, og vi har mødt 16 proptech-virksomheder; fra start-ups som skyline.ai til større virksomheder som Google. Israel har et af verdens førende miljøer inden for ejendomsteknologi, og i Wadi-dalen (Tel Aviv) besøgte vi otte start-ups. Vi har også besøgt miljøer i Liverpool, London og Paris, fortæller Brekke.

 

Har oprettet en ny norsk erhvervsklynge for teknologisk innovation

– På baggrund af disse erfaringer har vi oprettet en erhvervsklynge og etableret en proptech-konference. Der henter vi virksomheder ind fra hele verden for at dele deres oplevelser og viden. Proptech Innovation er en norsk klynge for teknologisk innovation inden for bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen. Vores mål er at påvirke ændringer i, hvordan vi køber, lejer, sælger, udvikler, bygger og styrer boliger og erhvervsejendomme. Klyngen skal være en interaktionsplatform for innovation og udvikling af nye produkter og tjenester i denne branche.

– Samlet har dette ført til konkrete internationale samarbejdsrelationer. Nu implementerer vi en ny AI-løsning, og vi er i pilotfasen med, hvordan man bruger sensorer til at supplere eksisterende datakilder i vores byggeri. Vi udvikler fremtidens visningsværktøj af boliger under opførelse samt en digital tvilling til slutbrugeren med masser af spændende og innovative funktioner. Vi har også været partner i Plug & Play (verdens førende inkubator) og deres satsning på ejendomsteknologi i både Europa og USA.

– Men først og fremmest har alt dette ført til en intern holdningsændring, opsummerer Brekke. – I dag deler og samarbejder vi på en helt anden måde end før. Gerne med nye partnere, som vi ikke tidligere har haft tradition for at samarbejde med. Et godt eksempel kunne være udviklingen af et konkret visualiseringsprodukt med en medievirksomhed.

 

– Brancheglidninger og nye værdiforslag gør det naturligt at spørge dig om, hvilken rolle BOB skal spille i fremtiden. Vi ser konturerne af nye økosystemer, men hvor står i her i dag?

– Vi har udviklet en femtrinsmodel, der gør os i stand til at udvikle vores eget økosystem, hvor vi inviterer samarbejdspartnere ind til at hjælpe med at skabe gensidige netværkseffekter. Først og fremmest har vi defineret vores rolle og position, men vi har også kortlagt brugerbehov, tendenser og vores egne ressourcer og forudsætninger. Derefter har vi defineret mulighedsområder vurderet i forhold til vores egen mærkevare, samfundsrolle og potentielle partnere. Efterfølgende har vi udviklet en idéportefølje og rangordnet den efter relevante parametre.

– I tredje fase ser vi på synergier mellem det private marked, erhvervsejendom og administraion, så vi kan omdefinere virksomhedens kerne og udvikle nye værditilbud. Ud fra det har vi skitseret et første udkast og en beskrivelse af et økosystem. Desuden bevæger vi os ind i næste fase, hvor vi kortlægger vores kundebaser for at kunne vurdere rentabiliteten af hver enkelt idé. Idéerne prioriterer vi ud fra indtjening, synergier og hvordan det vil bidrage til at opbygge mærkevaren BOB.

– I den sidste og femte fase validerer vi situationen i forhold til dagens teknologibehov, skitserer målbilledet og vurderer positioneringsalternativerne, før vi laver en køreplan for implementering.

 

– Hvornår er I i mål?

– Vi kommer aldrig i mål. En platformdrevet forretningsmodel vil afhænge af kontinuerlig udvikling og forædling. Nye produkter og tjenester vil blive testet, forkastet og videreudviklet. Altsammen baseret på hvilke nye krav vores kunder stiller, og hvilke muligheder ny teknologi giver.

– Men i løbet af kort tid vil man forhåbentlig opleve, at det at være kunde hos BOB bliver lidt smartere for hver dag, hvor der kommer nye værditilbud, nye produkter og tjenester. Altsammen baseret på indsigt i, hvad kunderne reelt ønsker sig.

Kontakt os
Stine Reesen
CEO, Knowit Experience København
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen