I denne artikel ønsker vi at fokusere på, hvordan en offentlig aktør arbejder med innovation i praksis, eller innovation sideløbende med almindelig virksomhed – det, som Gartner lancerede som BiModal IT. Vi har tidligere skrevet om, hvordan flere af vores kunder i den private sektor har organiseret sig, når det gælder parallel innovation, men dette er særligt interessant. Den interkommunale renovationskoncern, BIR, er ansvarlig for affaldshåndteringen til over 360.000 indbyggere i ni ejerkommuner. Virksomheden tilbyder også affaldsløsninger til erhvervslivet.

– Sammen med WasteIQ skaber vi nu et økosystem, hvor teknologileverandører, branchen selv og 'startups' bidrager til helhedsløsninger, siger systemchef i BIR, Andre Tangen. WasteIQ er en digital platform, der forbinder teknologier og strukturerer data fra forskellige dele af et renovationsselskab. – Pointen er at gøre data tilgængelige for alle, der har relevante behov, siger Anders Waage Nilsen, forretningsudvikler hos WasteIQ.

– Vi er nødt til at nedbryde siloer og problemfrit sammenkoble og effektivisere data og processer for at finde nye løsninger, forbedre sikkerheden og skabe gode oplevelser for borgerne, forklarer kommunikationschef Eva Skjold hos BIR.

Affaldstømning er blevet en forretningstransaktion

– Vi har skubbet til en udvikling, hvor markeder og leverandører har haltet bagefter. Målet er volumenberegninger/-begrænsninger og ID-kontrol på vores affaldsløsninger. På den måde kan vi få en fleksibel gebyrmodel for så mange kunder som muligt. Gebyrmodellen følger princippet om at forureneren betaler, hvor man belønner den ønskede adfærd såsom at mindske restaffaldet og øge kildesorteringen.

I dag er affaldstømning blevet en forretningstransaktion, der indebærer grundlaget for fakturering, siger daglig leder i BIR Privat, Bente Gansum Daazenko.

Hvilke udfordringer er I stødt på?
– Dette er en klassisk bimodal udfordring, fortæller CDO i BIR, Andre Tangen. – Vi ledte efter noget, der kunne standardisere dataflowet. Traditionelt har vi haft ekspertise inden for renovation; ikke kommercialiseringsstrategi eller fokus på skalerbarhed. Hvis vi kunne skalere og fremskynde vores ambitioner, var vi nødt til at se os om uden for vores egen organisation. Nu fokuserer vi mere på, hvilken ekspertise vi selv skal have, og hvad markedet i øvrigt kan bidrage til, for at vi kan lykkes med vores samfundsmandat. Vi er nu inde i en proces, hvor vi vurderer koncernens strategi for yderligere at kunne fokusere på den cirkulære økonomi og de krav, dette stiller til udvikling i BIR.

– I 2017 var den økonomiske effekt allerede 180 millioner norske kroner, og den vil til næste år betyde 290 millioner kroner i overskud, siger Tangen.

Hvad har I lært af et sådant samarbejde? Teknologisk og kulturelt.
– Organisationen er blevet modnet. Efter en organisationsudviklingsproces i 2017, hvor vi etablerede vores egen afdeling for projekter og udvikling, har vi haft fokus på digitalisering og ændringer i den måde, vi arbejder på, siger Gansum Daazenko. – De sidste par år har vi også ansat betydelig ekspertise inden for digitalisering og risikostyring. I dag anerkender vi som organisation, at dataflow er vigtigt. Vi har fået frigjort en masse tid til mere videnbaserede opgaver. Et tværfagligt analyseteam ser på, hvordan vi kan bruge data til styringsinformation. Derudover rekrutterer vi nu ressourcer inden for videnbaseret innovation og digitalisering til affaldsbranchen.

Kan BIR se andre aktører end WasteIQ, som det er interessant at arbejde med?
– Vores perspektiv er den cirkulære økonomi. Vi må bevæge os væk fra brug og smid væk og stimulere de cirkulære værdikæder. Derfor er det naturligt at samarbejde med for eksempel både BOB og BKK. BOB arbejder med by- og samfundsudvikling. Delingsøkonomi er centralt, fordi samarbejde på små geografiske områder betyder genbrug, brugt-markeder, værktøjsfællesskab osv. For byudviklingen er det vigtigt, at affaldsnetværket kommer ind som en del af infrastrukturen, siger Eva Skjold.

– Vi samarbejder også med BKK, når det gælder varmeenergi. Dette fører til bedre forudsigelse for at optimere driften, og vi deltager i skybaserede platforme, der faciliterer cirkulære kredsløb i nye økosystemer. Gennem Proptech Innovation arbejder vi på at etablere vores eget bæredygtighedsbarometer, som for eksempel skal hjælpe borgerne til at træffe gode miljøvalg, siger Tangen.

– Og vi gennemfører et "Hackathon" i efteråret med data fra både BIR og BKK. Vores opfordring til de deltagende teams er at komme med nye ideer, koncepter og prototyper til BIR baseret på WasteIQ-platformen, supplerer Eva Skjold. – Der er mange, der gerne vil arbejde med os derude, ikke mindst bankerne, konkluderer Gansum Daazenko.

Retfærdigt afgiftssystem, der belønner kildesortering
– WasteIQ er en digital platform, der sammenkobler teknologier og strukturerer data fra forskellige dele af et affaldsselskab og gør dem tilgængelige for alle, der har brug for sådanne data, siger Anders Waage Nilsen. – Sporbarhed er helt nødvendigt, for at vi skal kunne have et retfærdigt afgiftssystem, der belønner dem, der kildesorterer, i form af lavere affaldsafgifter. Med data om, hvornår folk smider noget væk, kan vi også registrere, hvem der er gode til at kildesortere. Når vi ved det og har sporbare data om det, kan vi lade afgifterne afspejle indsatsen for at skabe en grønnere verden.

– WasteIQ er også blevet udviklet, fordi nogle visionære teknologer i BIR så problemet med, at mange forskellige teknologier skulle kunne tale sammen. Vores platform samler data ét sted, så BIR har fået et digitaliseret affaldssystem. Dette er et godt eksempel på innovation i den offentlige sektor, siger Nilsen.

Satser på åbenhed og deling
– WasteIQ indsamler data fra sensorer, adgangskontrolsystemer, geosporingsenheder og alle mulige små dimser, som man har brug for i et moderne affaldssystem, inklusive bilerne, der kører rundt og tømmer traditionelle affaldsspande, siger Waage Nilsen. – Dette lægges ind i en skybaseret platform og stilles til rådighed for alle, der har brug for adgang til dataene.

– WasteIQ er baseret på ideer om, at åbenhed og deling er nøglen til innovation. Vi er på vej ind i en verden, hvor vi ikke længere bare lader vores ressourcer flyde i en strøm og ende i deponi eller forbrændingsanlæg. WasteIQ er en platform, der muliggør sporing på tværs af systemer og på tværs af aktører. Jeg tror sådan set, at WasteIQ kan blive et slags fundament for mange af de nye modeller, som vi har brug for, hvis vi skal få succes med den cirkulære økonomi, konkluderer Anders Waage Nilsen.

BIR – erfaringer

  • Drift og topledelse skal vise retning og vilje
  • Digitalisering fører til organisationsudvikling
  • Kulturændring – muligheder skal afvejes mod risiko
  • Sikre forståelse og accept gennem storytelling
  • Ændrede behov stiller andre krav til kompetencer
  • Tænk stort, begynd i det små. Pilotering osv.
  • Dataene er af dårligere kvalitet, end du tror ...
Til toppen