Gartners 10 vigtigste strategiske teknologi-trends for 2018

Publiceret 20 dec 2017

BREAKING NEWS: Teknologer og designere er enige om, hvad der er vigtigt.

Af Stein Opsahl, VP Strategic Consultancy, Knowit Experience

Jeg er ikke-teknolog og har arbejdet et halvt arbejdsliv med nogle af de mest nytænkende tech-hoveder i Norden. I år er vi for første gang enige om, hvad Gartner, verdens førende analysebureau inden for teknologi, prøver at fortælle os: At teknologi trumfer både politik og kapital, men brugeroplevelse trumfer alt. Det var både tech-nørder og seje designere enige om, da de vendte tilbage til hverdagen efter aha-oplevelserne på Gartners Barcelona-konference i efteråret.

Frem til i år har teknologerne givet high five, klatret i gardinerne og savlet, fordi tech kører med klatten og tech er mammon. Til gengæld har besindige kolleger inden for menneskelig indsigt og brugeroplevelse tænk: ”Fantastisk, nu kan vi virkelig udvikle løsninger, der gør hverdagen nemmere for de fleste mennesker.
Begge fraktioner har selvfølgelig ret: tech kører med klatten, og hverdagen bliver nemmere.

For at præcisere: Forestil dig, at vi deler mine kolleger ind i to grupper. Teknologer og designere, begge er vigtige for at udvikle gode brugeroplevelser. Det er altid interessant at observere, hvordan de to grupper fortolker de til enhver tid gældende tech-trends. Vel hjemme fra den katalanske hovedstand var begge grupper rørende enige om, hvad de havde været med til. Ikke katalansk løsrivelse, men en fælles oplevelse af, hvordan teknologien faktisk kan frigøre os.

Meget af Gartners fokus handler om »kunde- og brugeroplevelse«, en observation, der også harmonerer med det indtryk vi fik, efter Knowits kundetur til New York og Californien for nylig. I Silicon Valley er ”buzzet” skiftet fra »digital« til »kundeoplevelse«. Og kunstig intelligens vil påvirke denne oplevelse. Gartner lancerer »The Intelligent Digital Mesh« som selve fundamentet for fremtidig digital business, og de økosystemer, der bliver udviklet.

»The Intelligent Digital Mesh« opstår, når indhold, tjenester, ting og ikke mindst »vi« knyttes sammen
Gartner forbereder os på, at måden vi interagerer med teknologien på, vil gennemgå en radikal ændring i løbet af de næste 5-10 år. Dialogplatforme, augmenteret (forstærket/udvidet) og virtuel virkelighed vil bidrage til mere naturlig og engageret interaktion med den digitale verden.

De visionære ledere vil gøre 4 ting
• Udrede scenarier, hvor kunstig intelligens muliggør nye måder at skrue virksomheden sammen på.
• Skabe en mere naturlig og engageret brugeroplevelse ved at benytte dialog-platforme og virtuel og augmenteret virkelighed.
• Støtte Internet of Things-initiativet ved at udvikle og prioritere målrettede business cases for at bygge digitale tvillinger, samt udnytte synergierne mellom »cloud-« og »edge-computing« (forklares senere i artiklen).
• Tilpasse en strategisk tilnærmelse til sikkerhed og risiko.

Tendenserne kan inddeles i tre grupperinger af komplementære kræfter
1. The intelligent theme udforsker, hvordan kunstig intelligens, AI, bliver en del af ikke kun praktisk talt alle teknologier, men også udvikling af nye. Anvendelse af AI bidrager til mere fleksible, indsigtsfulde og stadig mere autonome systemer.

2. The digital theme fokuserer på koblingen mellem den fysiske og digitale verden for at skabe naturlige og engagerende, digitalt forstærkede oplevelser. Det er digitalisering og AI, der er driverne bag næste generations forretnings-økosystemer.

3. The mesh theme refererer til udnyttelsen af sammenhængen mellem mennesker, virksomheder, ting, indhold og tjenester. The Mesh kræver nye løsninger, som reducerer friktion og tilbyder sikkerhed samt responderer på alle aktiviteter, der opstår mellem disse koblinger.

I løbet af 2022 vil teknologier, relateret til disse trends, være så modnet, at de har nået det kritiske »tipping point«. Her kan du selv vurdere, hvordan tendenser vil kunne styrke dine eksisterende produkter, skabe nye eller udvikle nye forretningsmodeller. Af pladshensyn går vi ikke i detaljer, og holder os også væk fra de tungeste teknologiske beskrivelser.

Trend nr. 1: Platformen for kunstig intelligens
At skabe systemer, som lærer, tilpasser sig og potentielt fungerer autonomt, vil være en vigtig slagmark for teknologileverandører de næste tre til fire år. Skal du kapitalisere på dine digitale initiativer de næste år, vil evnen til at bruge AI til bedre beslutninger, rekonfigurerede forretningsmodeller og økosystemer, samt opbygning af nye kundeoplevelser være vigtig. Med kunstig intelligens inkluderer man en række teknologier og teknikker, som er vokset gennem mange år.

Trend nr. 2: Smartere apper og analyser
Intelligente apper vil forandre måden vi arbejder på, og selve strukturen på arbejdspladsen. I løbet af de kommende år vil næste alle apper, applikationer og tjenester involvere AI. Nogle af disse apper vil være intelligente, baseret på AI og maskinlæring. Andre vil være diskrete brugere af AI, som giver intelligens bag kulisserne. Mange virksomheder bruger allerede AI-teknikker for at udvikle nye app-kategorier (for eksempel virtuelle kundeassistenter [VCA`er]) og forbedre konventionelle applikationer (for eksempel ydelsesanalyser af medarbejdere, salg, markedsføring og sikkerhed).

1. Analyse
a. AI kan bruges til at foretage mere prædikativ og præskriptiv analyse, som igen kan præsentes for brugerne til videre evaluering, eller i en proces for at drive autonom handling.
2. Proces
a. AI bidrager også til, at programmer kan udføre smartere handlinger. Du kan eksempelvis bruge AI til intelligent faktura-matchning eller analyse af e-maildokumenter. I fremtiden kan dette udvides til at identificere arbejdsmønstre, så man kan opbygge og udføre processer.
3. Brugeroplevelse
a. Analyser af stemmeprofiler (VPA), ansigtsgenkendelse og andre AI-applikationer vil blive brugt for at forstå brugernes følelser, kontekst eller hensigt og til at forudsige brugernes behov.

Trend nr. 3: Intelligente ting
Intelligente ting er fysiske ting, der udnytter AI for at levere avanceret adfærd, og som interagerer mere naturligt med omgivelserne, ikke mindst med mennesker. AI er også driveren for autonome køretøjer, robotter og droner, og giver mange forbruger- og industrisystemer forbedrede muligheder.

Brugen af autonome køretøjer i kontrollerede omgivelser (eksempelvis landbrug, minedrift og lager) er et stigende område. I 2022 er det sandsynligt, at autonome køretøjer vil blive brugt på vejene i begrænsede, veldefinerede og kontrollerede områder.

Sværme af »Intelligente Ting« vil fungere sammen
Gartner forventer et skifte fra fritstående intelligente enheder til såkaldte sværme af interagerende enheder. I denne model vil flere enheder interagere, uafhængigt af mennesker. Her har vi måske en af de vigtigste ændringer, der er på vej. Et eksempel kan være »smart homes«. Vi har allerede teknologien, som kan automatisere det meste i vores hjem, men hidtil er det ikke lykkes nogen at pakke det ind i noget, som gør det nemt at bruge, baseret på at tingene kommunikerer problemfrit.

Trend nr. 4: Digitale tvillinger
En digital tvilling er et softwareobjekt eller -model, der spejler et unikt fysisk objekt.
Systemerne er ikke nye, og sammenlignes med dataunderstøttet design (CAD). Forskellen på dette og digitale tvillinger er:
• Modellens robusthed
• Digitale tvillingeres tilknytning til den virkelige verden, potentielt i realtid.
• Anvendelsen af avanceret Big Data og AI
• Evnen til at interagere med dem og vurdere »hvad hvis« scenarier.

I 2020 antager Gartner, at digitale tvillinger vil eksistere for potentielt milliarder af fysiske objekter. Værdien af dette vil inkludere aktivitetsoptimering, mere konkurrencedygtig differentiering og forbedret brugeroplevelse i næsten alle brancher. Tvillingerne vil også bidrage til bedre indsigt, beslutningsprocesser og nye forretningsmodeller.

Trend nr. 5: Cloud to the Edge
Er en trend, der er vanskelig at beskrive for os, som ikke er rendyrkede teknologer. »Edge computing« beskriver en databehandlingstopologi, hvor informationsbehandling, datafangst og leverance placeres nærmere kilderne. »Edge computing« forsøger at holde trafikken og behandlingen lokal, og målet er at reducere trafik og latens. »Cloud computing« er databehandling, hvor elastisk, skalerbar teknologi bliver leveret som en internetbaseret tjeneste. »Cloud« og »Edge« er komplementære snarere end konkurrerende begreber.

Trend nr. 6 Dialogplatforme
Sådanne platforme vil være driveren for det næste store paradigmeskift i, hvordan mennesker interagerer med den digitale verden. Det vil sige at gå fra teknologikyndige brugere til brugerkyndig teknologi. Her vil grænsefladen vil være brugerens mundtlige eller skriftlige sprog. Gradvist vil denne teknologi udnytte syn, smag, lugt og berøring for at interagere i flere kanaler. Analyser af ansigtsudtryk og helbredsstatus bliver også muligt.

Gartner mener også, at 20 procent af al smartphone-brug vil ske gennem virtuelle personlige assistenter; såkaldte VPA`er. Amazons Alexa, Apples Siri, Google Assistant og Microsofts Cortana, Watson Virtual Agent er eksempler på dette. Hvorfor bestille pizza fra en app, når du kan købe den direkte fra et chatvindue i Facebook, Skype eller andre platforme.

Alt dette byder på mange nye forretningsmuligheder, men vil også medføre betydelige udfordringer inden for sikkerhed, beskyttelse af personoplysninger og ledelse.

Trend nr. 7: Opslugende og fængslende oplevelser
Mens dialogplatforme ændrer måden, mennesker interagerer med den digitale verden på, påvirker den virtuelle virkelighed (VR), forstærket virkelighed (AR) og blandet virkelighed (MR) den måde, som folk opfatter den digitale verden på. Dette kombinerede skifte i opfattelses- og samspilsmodeller fører til en mere medrivende brugeroplevelse.

VR og AR er separate, men relaterede teknologier. MR udvider begge tilnærmelser til at inkludere den fysiske verden på en mere robust måde. VR giver os et datagenereret 3D-miljø, som omgiver en bruger og reagerer på en persons handlinger på en naturlig måde. AR er brug af information i realtid i form af tekst, grafik, video og andre virtuelle forbedringer, integreret med virkelige objekter.

Integrering af VR og AR med mobile enheder, IoT- og sensorrige miljøer, samt dialogplatforme vil give os helt nye oplevelser. Rum og områder bliver aktive, fordi en række forbundne ting vil dukke op og fungere i sammenhæng med virtuelle verdener.

Trend nr. 8: Blockchain
Blockchain-teknologien har potentiale til at ændre måden, vi skaber tillid på, og dermed påvirke vores forhold til aftaler, handel og ejerskab. Med EUs nye betalingsdirektiv, der ligger klart i januar 2018, bliver mange af dagens supervirksomheder meget sårbare over for den kryptonit. Blockchain sikrer tillid i miljøer, der ikke er sikrede og eliminerer behovet for en clearet central myndighed. Blockchain kan således blive et fundament for disruptiv digital aktivitet for både modne virksomheder og start ups.

Blockchain giver forretningsværdi ved at fjerne friktion og muliggør et nyt tillidsrum. som erstatter autoriteterne. Læs mere om blockchain her.
https://www.knowit.no/tjenester/experience/strategi-og-digitalisering/knowitsquartely-take-on-tomorrow/blockchain/

Trend nr. 9: Event-drevet model
En sådan model dækker de forskellige stadier og bevægelser, der sker i en proces, når man skal fuldføre en ordre. Nogle sådanne stadier, eller en kombination af disse, udgør en situation, der kræver tydelige specificerede handlinger. De vigtigste situationer implicerer flere parter; for eksempel individuelle applikationer, processer eller partnere.

Event-drevet arkitektur faciliterer blandt andet smidighed, fleksibilitet, skalerbarhed og ikke mindst lavere omkostninger ved ændringer. Denne dynamiske aktivitetsdrevne tilnærmelse er nødvendig for at tilfredsstille brugeren på en dialogplatform. Brugergrænsefladen bliver mere intelligent og reagerer på skiftende brugerkontekst, samt integrerer forskellige bagvedliggende systemelementer.

Trend nr. 10: Kontinuerlig tilpasning til risiko og tillid
Det intelligente digitale netværk, med tilhørende digitale teknologiplatforme og applikationsarkitekturer, skaber en stadig mere kompleks verden for sikkerhed. Udviklingen i "hackerindustrien" og brugen af stadig mere sofistikerede værktøjer - herunder de samme avancerede teknologier, som er tilgængelige for virksomheder - øger risikoen betydeligt. At stole på perimeterforsvar og statisk regelbaseret sikkerhed er utilstrækkelig og forældet. Dette er særligt aktuelt, når organisationer udnytter flere mobile enheder, cloud-baserede tjenester og åbne API’er for kunder og partnere i et fælles økosystem.

Digital business vil kræve mere avanceret adgangsbeskyttelse, når systemer og information åbnes i det digitale netværk.. I en verden med avancerede, målrettede angreb skal virksomhederne sørge for en kontinuerlig tilpasning til risiko og tillidsvurderinger. Realtids-, risiko- og tillidsbaserede beslutningsprocesser med adaptive svar bliver en del af hverdagen, og security by design bliver vigtigt.

For mere information: https://www.gartner.com/document/3811368?ref=TypeAheadSearch&qid=0684dbfc24996c1a6e9bcf

Stein Opsahl
Kontakt os
Til toppen