– Digitalisering er en enorm mulighed for havbrug. Vi tror, at den vigtigste effekt vil komme gennem bedre forståelse af fiskeriet og miljøet og samspillet mellem de to. Det vil give bedre faktabaseret indsigt, hvilket igen vil give aktørerne mulighed for at producere større volumener med samme eller lavere miljøaftryk som i dag, siger CDO i Grieg Seafood, Trond Kathenes.

– De centrale teknologier vil være sensorisk teknik med automatisk dataindsamling, tingenes internet, IoT, der kan sende data fra anlæggene og miljøet til dataskyen, og kunstig intelligens, der kan give os ny indsigt. Et eksempel på dette er NCE Seafood Innovation Cluster i Bergens AquaCloud-projekt. Dette er teknologi, der transformerer branchen, siger løsningsarkitekt Krister Karto hos Knowit.

Knowit arbejder nu sammen med Grieg Seafood, en af verdens førende opdrættere af atlantisk laks, om en pilot, hvor vi blandt andet skal levere en forudsigelsesmodel for algeopblomstring i Canada ved hjælp af maskinlæring.

Ifølge Sintef vil 60 procent af dagens økonomi ændre sig som et resultat af digitalisering de næste ti år. Hvad betyder det for den norske havbrugsbranche?
– Spådomme siger, at digitaliseringen vil ændre spillereglerne for havet, men omfang og form er endnu uvist. Vinderne er dem, der kan omstille sig hurtigt og tager digitaliseringen alvorligt, siger Trond Kathenes.

– Generelt bruger vi teknologi for at få mere viden om, hvad der påvirker fisken i dens livscyklus. Når vi bidrager til høj fiskevelfærd og -sundhed ved bl.a. at fodre den korrekt, kombineret med en god økonomi, så bidrager vi også til en bæredygtig industri, siger Kathenes. – Vinderne i branchen bliver dem, der er i stand til at flytte til en position som international videnbaseret brancheaktør med stor præcision og kompetence. Vi er i centrum for en økologisk ramme og kan tydeligt se vores ansvar for at være langsigtede i vores tilgang.

 

"Der er et behov for innovation i havbrugsbranchen, da industrien på mange måder har nået muren hvad angår teknologi."

Dag Sletmo, senior vice president seafood, DNB Bank på ilaks.no

 

I har en klar digital transformationsrejse og er åbne i forhold til det rutekort, I har. Er dette investordrevet eller en måde at fortælle leverandørindustrien, at de skal følge med i timen?
– Den ene giver det andet, tror jeg. Jo bedre vi bliver, desto mere interessante bliver vi for investorerne. Så skal vi stille krav om bæredygtighed til foderproducenter og andre leverandører. Vi ser en udfordring i forhold til vores målbillede, idet flere leverandører kommer sent på banen, når det gælder moderne teknologi med åbne standarder. Desværre oplever vi for meget specialudviklet software og indelåste løsninger. Samtidig er vi optimistiske og oplever et gryende fællesskab for at definere nye åbne standarder.

Hvordan ændrer digitaliseringen Grieg Seafoods leverandørportefølje; får I en ny række samarbejdspartnere?
– Ja. Vi kan se, at de nye softwareleverandører og aktører på sensorsiden er kommet direkte ind på det rette niveau, når det gælder ny teknologi, mens etablerede leverandører hurtigt kan blive 'disrupted'. Det går langsomt, men sikkert fremad for branchen, og det er dejligt at se, at nye virksomheder med mindre teknologisk gæld nu positionerer sig. Vores branche er i en brydningstid, og vi ser et vindue af muligheder for nye hypoteser.

 

"Vores branche er i en brydningstid, og vi ser et vindue af muligheder for nye hypoteser."

Trond Kathenes, CDO, Grieg Seafood

 

I har udfordret flere leverandører og skyplatforme, bl.a. os hos Knowit på Azure med AI og visualisering. Baseret på behovet for bedre datakvalitet, hvilke nye forventninger og frustrationer har I da til branchen, leverandørindustrien og samarbejdspartnere generelt?
- Digitaliseringen betyder i praksis, at værdien af data øges. Når vi forbinder data med procedurer og processer, vores teknologiske rammer og ikke mindst med en tredje faktor: vores medarbejdere, ser vi, at organisationsudvikling og forandringsledelse er vigtige faktorer, som vi skal prioritere, siger Kathenes.

– Åbne standarder muliggør integration med ny teknologi og funktionalitet. Projektet giver kompatibilitet med flere typer fodringssystemer, kameraer og sensorisk teknik. Grieg Seafood ønsker også operationel og strategisk beslutningsstøtte gennem løbende dataanalyse, opsummerer strategisk rådgiver i Knowit, Fredrik Elgaaen.

– Vi analyserer miljødata fra sensorer i burene, vejrstationer og satellitbilleder for at identificere sammenhænge mellem miljøet og algeopblomstringer, siger Senior Data Scientist Bjørn Bredesen hos Knowit.

– Hvis det lykkes os at kommunikere det mulighedsbillede, som digitaliseringen tilfører både forretningen og den enkelte, opbygger vi samtidig en enorm drivkraft. Medarbejdere, der forstår og tager ejerskab af den rejse, vi er på, udgør måske den vigtigste kapital. Her spiller både teknologi og pædagogik vigtige roller. Også her kan digital teknologi og værktøjer bruges i et arbejdsmiljø med gode brugergrænseflader og dashboards, der giver indsigt og forståelse, slutter Kathenes.

FAKTABOKS GRIEG SEAFOOD

  • Producerer 900.000 måltider globalt hver dag
  • Fokuserer på bæredygtig vækst
  • Skal producere 100.000 tons i 2020 til lavere omkostninger end gennemsnittet i branchen eller på samme niveau. Precision Farming er en søjle i vores fokus på bæredygtig vækst
  • Mål for årlig produktionskapacitet på 100.000 tons slagtet vægt i 2020.
  • Opdrætsanlæg i Finnmark, Rogaland, British Columbia i Canada og på Shetland.
  • Hovedkontoret i Bergen.
  • Der arbejder i alt ca. 780 mennesker i koncernen.
  • Knowit bidrager med løsningsarkitekt, dataanalyse, udvikling, forretningsrådgivning og projektledelse.
Til toppen