Den perfekte storm, eller Nexus of Forces, opstår, når alle de stærke kræfter indtræffer samtidigt. Den digitale revolution kan sammenlignes med en sådan storm, og det der er sket, er, at fem såkaldte superkræfter, The Super Disruptors, indtraf samtidigt.

Alle disse kræfter og samspillet mellem dem vil ændre spillereglerne i de fleste virksomheder fremover. For traditionstunge organisationer på autopilot udgør de en stor trussel. For virksomheder med vilje og evne til at udforske nye og justerede forretningsmodeller repræsenterer de en unik mulighed for vækst og udvikling.

Den digitale transformation betyder i praksis, at man udvikler smartere, enklere og billigere, kort sagt mere effektive forbindelser mellem udbud og efterspørgsel. 

Det spekulerer vores kunder på

Undersøgelser viser, at et stort mindretal af virksomhederne føler, at de har styr på digitalisering i en grad, der hjælper dem til at adskille sig fra konkurrenterne.

 • Er vi sikre på, at vi virkelig forstår, hvilken slags ændringer vi står over for?
 • Kan hyperplatforme, og den dynamik, de skaber, være en trussel for os?
 • Hvilke start-ups kan være en trussel for os? Hvordan kan vi overvåge dem alle?
 • Har vi brug for at fokusere mere på de ændringer, vi forventer skal ske i vores branche, end på, hvem der prøver at tage vores plads i værdikæden?
 • Jeg er ret overbevist om, at vi VIL blive væsentligt udfordret i de kommende år. Hvordan kan vi udfordre andre aktører i vores eller andres værdikæde?
 • Hvem kan hjælpe os med at forstå sammenhængen mellem virksomhed, samfund, forbruger og digitalisering? Og se hele vores stak og innovere på den?

Har I smarte, enkle og billige forbindelser mellem udbud og efterspørgsel?

Det handler ikke om kun at oprette et e-handelswebsted, videreføre virksomheden på nettet eller at lave en app. Den form for fokus fører som regel til en masse forvirring, hvilket der er alt for mange eksempler på.

Det handler om at åbne nye markeder ved at reducere transaktionsomkostningerne og forbinde udbud og efterspørgsel mere effektivt. 

Her er de signaler, du skal kigge efter

Din forretningsmodel er sårbar, hvis disse fire ting er gældende

 • Kunderne er nødt til at krydssubsidiere andre kunder.
 • Dine kunder er nødt til at købe hele produktet, når de egentlig kun ønsker en lille del af det.
 • Dine kunder kan ikke få fat på dine varer, hvor og hvornår de ønsker det.
 • Dine kunder får en brugeroplevelse, der ikke er i overensstemmelse med den globale best practice.

Din forretningsmodel er sårbar, hvis disse fire transaktionsudfordringer opstår

 • høj grad af asymmetrisk information mellem kunder og leverandører
 • høje søgeomkostninger
 • gebyrer fra formidlere
 • lange leveringstider for at gennemføre transaktioner

Forretningsmodellen kan være sårbare, hvis disse forstærkede værdiforslag tilbydes af andre

 • Information eller sociale medier kan i høj grad berige dit produkt eller din tjenesteydelse.
 • Du tilbyder et fysisk produkt, f.eks. termostater, som endnu ikke er tilsluttet 
 • Der går lang tid, fra kunderne køber produktet eller tjenesten, til de får det.
 • Kunden skal selv af sted for at hente varen – for eksempel udlejningsbiler og dagligvarer.

At skabe reel værdi, kan I overveje følgende tiltag 

De tunge, internationale konsulentfirmaer som McKinsey, Gartner og f.eks. BCG har på mange måder konkluderet, at virksomhederne både skal kunne bruge det korte og det lange perspektiv. Udtryk som "The Double Game", "BiModal IT" og "Focus In. Focus Out" florerer.

The Internet of Things – hvor alt er forbundet, big data og avancerede analyser,

skyen, kognitiv databehandling og kunstig intelligens, robotteknologi og 3D-print ændrer næsten alle brancher. "Mobile First" og SoMe-strategier er afgørende for succes i dialogen med forbrugeren.

For at skabe nye forretningsmuligheder inviterer vi til seks uafhængige aktiviteter

 • At definere en strategi, der fokuserer på at opbygge konkurrencemæssige fordele i 'dobbeltspillet'. Det giver indsigt i kortsigtede "no regret"-tiltag såvel som i mer-transformative initiativer. Disse beslutninger baner vejen for de næste fem aktiviteter.
 • Omdefinere kundeoplevelsen og udforske, hvordan man kan eliminere frustrationer og overraske kunden med en opgraderet service i dag, kombineret med muligheden for at tage nogle kvantespring i forbedret kundeoplevelse i morgen.
 • Gentænke tilbud og forretningsmodeller for at forberede sig på at skabe nye produkter og services, ofte ved at udnytte nye data og kraftfulde analyseværktøjer.
 • Re-engineere forretningsprocesser ved at tage digitale teknologier i anvendelse til at forenkle processerne og forbedre effektiviteten.
 • Udvide virksomhedens strategiske ressourcer, gerne ved at samarbejde med eksterne partnere, for at skabe nye platforme, udvikle nye måder at arbejde på, nye forretningsmodeller og andre byggesten i en digital transformation.
 • Fremskynde transformationen ved at øge hastigheden af læring, udvidelser og forandringstiltag.

Tag din morgenkaffe med en af vores eksperter, og vælg at udfordre os på, hvordan dine kritiske forretningsprocesser kan forbedres.

Kontakt os
Stine Reesen
CEO, Knowit Experience København
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen