Grænsen mellem management consulting og designrådgivning udviskes. Selv McKinsey taler nu om kortlægning af kunderejser og kundeoplevelsesdesign. Men under overfladen er der stor forskel i, hvordan man håndterer disse spørgsmål. Forskellene ændrer resultatet dramatisk, fordi vækst og øget indtjening gennem bedre kundeoplevelser kræver nye tilgange. Derfor er vores påstand, at strategiudvikling kræver både analyse og kreativitet.

For nogle strategiske udfordringer er 'best in class' godt nok, og en analytisk tilgang giver virkelig fordel, når omkostningerne skal reduceres. Klassiske managementkonsulenter starter strategiprojekter med en "as is"-analyse og graver dybt for bedre at forstå verden. Rådgivere med en 'Design Thinking'-tilgang ser på verden som langt mere end et statisk billede og lader sig inspirere af, hvad de folk, de skal hjælpe, siger og gør. Det handler om, at de skal have bedre produkter, tjenester og forretningsmodeller. 'Design Thinking' har i de seneste år fået mere plads i erhvervslivet. Grunden til dette er metodens rolle som katalysator for forandring, både kulturelt og forretningsmæssigt.

Innovation er den nye varige fordel

På grund af digitalisering, globaliseringen og nye brugermønstre er virkeligheden forandret for mange virksomheder. Før var det stabilitet, der var normen, og man forsøgte at opbygge, værne om og optimere varige konkurrencemæssige fordele. I dag føler mange virksomhedsledere, at de skal tænke nyt og konstant tilpasse sig forbigående konkurrencefordele. Inden for den nye norm bevæger konkurrenterne sig hurtigt.

Hvordan sikrer vi en optimal strategiproces?

Der er et hav af definitioner, teorier, perspektiver, meninger og tilgange. Jo flere spørgsmål, jo mere usikkerhed. Du tjekker med professionelle kontakter, hvad de har gjort, hvem de involverede, og hvad de lagde vægt på. Der er mange konsulentmiljøer, der kan levere. Og leverancerne er lige så forskellige som definitionerne.

Hvad har virksomheden brug for? En ny forretningsstrategi? En eksternt eller internt orienteret strategi? Vil du have en økonomisk indgang? En kulturel? En teknologifokuseret strategi?

Hvis man bruger et klassisk management consulting-miljø, vil man sandsynligvis gennemgå forskellige eksterne analyser af økonomi, politiske rammer, konkurrencelandskab, branche og spilleregler, før man går internt til værks og kigger på virksomhedens strategiske ressourcer, aktiviteter og styreformer. Lægger man dette sammen med en dosis tendenser og udviklingstræk, bør man kunne finde begyndelsen på​en strategiformel for enhver virksomhed. Vil man ikke det?

Jo, man er i hvert fald godt på vej til et godt overblik. Og ovenstående beskrivelse dækker en stor del af de grundlæggende rammer for at definere strategi.

Men er man tilstrækkeligt i stand til at tænke fremad? Vores erfaring er, at der i en strategiproces er meget at vinde ved at inkludere andre tankegange og perspektiver på udfordringen.

En brugerorienteret og prototypedrevet innovationsmetodik

Design Thinking adresserer udfordringerne i en organisation eller i samfundet på nye og kreative måder. Det kan være udvikling af nye produkter, tjenesteydelser, forretningsmodeller eller nye processer.

Designerens perspektiv er ikke status quo, men at nå frem til gode løsninger for dem, der er ansvarlige for bundlinjen; kunderne eller brugerne. Designeren er vant til at tænke løsrevet med et kreativt perspektiv og er optaget af virkeligt gode forretningsmodeller og tjenester. Han fokuserer på behovet hos dem, der har brug for hjælp. Designeren tænker altid i løsninger, der kan gavne brugeren.

Der er ikke én bestemt vej til en strategi.  Der er mange. Noget af det vigtigste, du kan gøre, er at sikre, at processen er baseret på flere perspektiver – og at den ikke begrænser det rum af muligheder, du skal afdække. 

Kontakt os
Stine Reesen
CEO, Knowit Experience København
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen