- Innovation er en ny måde at gøre tingene på. Som regel er det ikke mangel på ideer, men gennemførelsen, der er det vanskelige, siger CEO for Knowit Experience i Norge, Kenneth Gvein. - I den gamle virkelighed opbyggede man varige konkurrencefordele, men nu har digitalisering og globalisering skabt en ny virkelighed for os. Nu skal vi konstant tiden tilpasse os forbigående konkurrencefordele, ændringerne sker i højt tempo, og således kan innovationskraft måske være en ny konkurrencefordel. De bedste planer lægges ikke længere for fire år ad gangen. Vælg en retning, du tror på, lad dataene fortælle dig, om du er på rette vej. I vores eksperimenter har vi en enkel regel: iværksæt, og i opfølgningen stiller vi spørgsmålet: ”skal vi doble op eller afslutte. Dette enkle spørgsmål virker fantastisk godt, siger Gvein.

- Innovation er holdsport. Det, der afgør om du får succes med innovation i din virksomhed, er hovedsageligt to ting, mennesker og kultur. De er de absolut vigtigste drivkræfter for innovation. Det hjælper med ledestjerner, især hvis de er kendt for at få tingene til at lykkes tidligere, men ingen kan klare alting alene. Organisationen skal med, og det sker ofte, at gode ideer kommer fra steder, man ikke forventede i udgangspunktet.

Digital transformation handler om virksomhedens evne til organisatoriske ændringer
- Succesfaktoren er først og fremmest bestemt af, i hvilken grad beslutningstagere i organisationen er bemyndiget til aktivt at tage konstant forandring til sig som en mulighed for vækst og innovation. Eksisterende kunder er dårlige guider til fremtiden. De har allerede købt af det af os, vi leverede værdi på tidligere, og er således ikke de bedste til at vurdere om en ny måde at gøre tingene på, er i deres bedste interesse.

- Udfordringen er hvordan organisationen, kulturen, medarbejderne og de strategiske valg, der tages, sætter organisationen i stand til at forstå risikoen og mulighederne, som de nye digitale tendenser giver. Det er optimisterne, som får den største succes, siger Gvein.

- Både nuværende kunder, organisatoriske strukturer og ledernes mentalitet påvirker graden af succes. Vi skal vide, hvad vi er ude efter i vores egen organisation, når vi som ledere taler om innovation. Er det effektiviseringsgevinster? Eller er det kreativitetsgevinster? Det er to meget forskellige slutresultater, som også måles forskelligt og kræver forskellige mennesketyper for at blive godt.

- I det store billede ønsker virksomheder først og fremmest at innovere for at reducere omkostningerne. Men også strategisk fleksibilitet, fokus, ønske om at vinde på nye markeder og reduceret risiko er drivkræfter for innovation. Udfordringen for både os og mange af vores kunder, er at fokusere på, hvordan digitaliseringen kan bidrage til at øge indtjeningen. Skabe nye indtægtsstrømme, ofte på bekostning af gamle. Mange må justere deres forretningsmodeller, og har brug for svar på kritiske spørgsmål. Det kan vi hjælpe med, forklarer Gvein, og beskriver sin tankegang ved hjælp af fire retoriske spørgsmål.

- hvad vil kunderne have?
- hvordan vil de have det?
- hvordan organiserer vi os bedst muligt for at levere det?
- hvordan tjener vi penge?

- Opsummeret i en sætning drejer det sig om, hvilken værdi vi leverer til vores kunder, og hvordan vi skaber lønsomhed ved at levere denne ydelse, konkluderer Kenneth Gvein.

- Strategisk fokus afgørende
Digitalisering er ofte en nøglefaktor, når virksomheder ønsker at innovere, siger strategisk rådgiver Anders Daniel Brekke i Knowit Experience. Han har blandt andet gennemført flere ”innovations-camps” sammen med ledelsesgrupper hos Knowits kunder. - Sørg for at kontrol og administration deler virksomhedens strategiske fokus, opfordrer Brekke, og belyser dette med, at effektivisering, vækst og transformation faktisk er tre ret så forskellige strategiske fokusområder. Digitalisering kan skabe værdier for alle disse fokusområder.

Alle møder en global målestok
- De fem store disruptors; GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) og Microsoft påvirker os uanset hvilken branche, vi er i. De sætter standarden for brugeroplevelse, brugervenlighed og friktion. Dette betyder ny logik i forretningsmodel, service, leveringsmodel og brancheforståelse. Indførelse af ny teknologi hos forbrugeren går hurtigere end nogen sinde og samtidig er levetiden kortere. Det giver en række muligheder og udfordringer. Hvordan kan unikke data eller teknologi anvendes for at styrke kerneforretningen? Hvordan påvirkes det af de fem store? Skal man konkurrere med dem, eller positionere sig for indflydelse på platformene. I så fald, hvilken platform og hvilken form for indflydelse, spørger Brekke.

- Uafhængig af hvilken position man vælger, bør det afdækkes hvilke muligheder eller forestående trusler, det medfører. Det er afgørende i stedet for at antage at præmisserne for succes hovedsageligt afhænger af, hvor tæt på eller langt væk, der er til andre konkurrenter. Det er organisationens evne til omstilling, fleksibilitet og evne til hastighed, der afgør hvordan man evner at positionere sig for at løse kundens frustrationer eller skabe øget kundeværdi.

Knowit med program til at opbygge innovationsevne
Hvad der er afgørende for, hvordan dette påvirker branchen/virksomheden eller forretningsmodellen, afhænger af de strategiske mål. – Jeg opfordrer mine kunder til at spørge sig selv: ”Hvordan kan vi bruge de fem store disruptors til at synliggøre vores potentiale inden for vækst, værdi, kanalalternativ, risiko, samarbejdspartnere, start-ups og eget økosystem?”

- Min enkle opsummering er, at kultur og mennesker er de absolut vigtigste drivkræfter for innovation og videndeling. Er man ændringsorienteret, udvikler man innovationsevne og efterhånden kultur for innovation. I Knowit tror vi på differentiering, dyb kundeindsigt og reel vilje til innovation. For at leve op til det, kombinerer vi strategisk forståelse med resultatorienteret kommunikation og nye, førende løsninger. - Vi har udviklet et program til opbygning af innovationsevne hos vores opdragsgivere, og holder møder med ledelsesgrupper efter ”train the trainer”-princippet.

- Kontakt os, hvis du ønsker en gennemgang af hvordan dette vil fungere for dig, siger Anders Daniel Brekke.

Digital forretningsmodel
En model, der ud over at forbinde mennesker og virksomheder, også forbinder mennesker og virksomheder med digital teknologi, der driver omsætning og effektivitet.

Kontakt os
Stine Reesen
CEO, Knowit Experience København
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen