Strategi har altid drejet sig om at forstå komplekse markeder, inspirere ledergrupper til at udfordre intern modstand og kalibrere risici, når I foretager dristige valg. Adgangen til information er enorm, men ved hjælp af gode analytikere tilføres der også tryghed, så man kan justere kursen uden at fravige sine strategiske mål.

 

The Must Win Battles

Langt de fleste ledergrupper har talt vidt og bredt om, hvordan digitaliseringen kan hjælpe dem med at hævde sig i konkurrencen og skabe gode afkast. De spørger sig selv, om de forstår de forandringer, der sker, hvem der kan være en trussel for os, og hvordan vi reelt kan udfordre andre aktører i vores eller andres værdikæde. For de allerfleste er det ensbetydende med at spille på udebane, men udfordringerne på hjemmebanen er også store, og det er her, McKinsey peger på fire kampe, der skal vindes.

  1. Kampen mod uvidenhed
  2. Kampen mod frygt
  3. Kampen mod gætteri
  4. Kampen mod manglende fokus


Hvordan bekæmpes uvidenhet?

For at kunne opfatte reelle trusselscenarier har vi god erfaring for, at såkaldte 'war games' eller rollespil i ledergruppen er effektive. Her iscenesætter vi, hvordan potentielle angribere som Amazon og Google – eller eksempelvis små opstartvirksomheder uden bagage – vil optræde i det nye landskab. Resultatet er, at man udfordrer de gamle måder at tænke på og forstår, at især hastighed er vigtig.

Pointen er at finde frem til, hvordan man med dagens driftsmodel hurtigere og mere effektivt kan investere i nye digitale tilbud og finde nye samarbejdspartnere.

 

Hvordan bekæmpes frygt?

Innovation er vanskelig, fordi mange af dine ledere kan opleve det som en trussel mod det aktuelle setup og deres egen fremtid. Hvis I ønsker at konvertere til en digital forretningsmodel, skal du træffe forberedelser til, at hele ledelsesteamet tager ejerskab af ændringen. Der skal de også opleve tryghed omkring deres egen fremtid. Vores erfaring er, at dette ikke sker uden at I tilfører organisationen værktøjer og et støtteapparat, der gør den kan lykkes.

Mange virksomheder fokuserer ensidigt på den digitale transformation uden at udvikle et ressourceapparat omkring de ledere, der skal drive forandringen. En del af dette er den ærlige dialog, og McKinsey anbefaler at få sådanne bekymringer på bordet for at skabe bevidsthed om, hvordan dette påvirker beslutninger og definerer, hvordan lederne fortsat skal kunne være relevante. I et sådant program diskuteres det, hvilke tankesæt og adfærdsændringer, der skal til for at kunne fremstå som gode rollemodeller.

McKinsey opfordrer også til at deltage i eksterne netværk, og hos Knowit har vi skabt et sådant netværk, hvor ressourcepersoner i deres egen organisation møder kunder i en arena, vi kalder Experience It. I de senere år har dette netværk besøgt verdens førende miljøer hvad angår digital transformation. Disse besøg i New York og Californien har stimuleret og skabt øget forståelse blandt os og mange af vores kunders ledergrupper.

 

Hvordan bekæmpes gætteri?

Digital transformation indebærer ofte et spring ud i det ukendte. For virksomheder, der ønsker at være først ude eller følge hurtigt efter, er belønningen så vigtig, at de er villige til at skifte retning eller ændre deres forretningsmodel. Og helst hurtigere end konkurrenterne. Behovet for hurtig forandring kræver ofte både gætteri og beslutninger, der ikke er blevet undersøgt korrekt. Dette skaber bekymring hos mange virksomhedsledere.

En måde at bekæmpe gætteri på er at forankre strategiske beslutninger i en hypotese om forskellige forretningsmæssige resultater af digitale investeringer. Det drejer sig ikke så meget om traditionel forretningsmodellering, men mere om at hente nogle grundlæggende konklusioner fra store datamængder for at afgøre, om forretningslogikken er rigtig. Find ud af, om dette er tilstrækkeligt til at kunne fortsætte med at investere i processen. Ifølge McKinsey øger dette oddsene for en vellykket gennemførelse; finansielt og organisatorisk.

Konklusionerne skal forankres i en digital virkelighed. Hvordan kan sensorer, robotter og maskinindlæring forbedre produktivitet og sikkerhed? Hvilket kompetencegab mellem ledelse og frontlinje skal lukkes? Hvordan udnytter man realtidsdata og de muligheder, de giver for at eksperimentere? Teknologien giver os mulighed for hurtigt at få datadrevet indsigt i, hvad der sker. Det giver mulighed for hurtigere at justere kursen og øge chancerne for en vellykket satsning.

 

Hvordan bekæmpes manglende fokus?

En effektiv strategi kræver fokus, og at kaste digitalt støv på eksisterende processer hjælper næppe i længden. De fleste virksomheder kæmper med at gøre to ting på samme tid: genkonfigurere en eksisterende forretningsmodel ved at digitalisere den, samtidig med at de automatiserer nogle af de centrale elementer i en eksisterende model. Selv om teknologien for selvkørende biler er tilgængelig, er det svært at vide, hvornår de fleste mennesker virkelig vil begynde at bruge dem.

Netop fordi det er svært at vide nøjagtigt, er det nemt at komme op med for mange digitale initiativer; ofte langt fra den aktuelle forretningsstrategi.

Her har McKinsey to forslag til, hvordan man kan navigere. I det første betragter man virksomheden som en portefølje af forskellige initiativer i forskellige stadier. Har de brug for frø, næring og pleje, vækst eller beskæring? I det andet er det vigtigt at forberede sig på, at det før eller siden bliver nødvendigt at omfordele ressourcer og kapital eller foretage produktivitetsforbedringer og måske også opkøbe andre virksomheder. Succesfulde strategier hviler næsten altid på sådanne træk og på det faktum, at de forstærker hinanden.

 

Porteføljetilgangen gør også, at I nemmere kan besvare tre centrale spørgsmål:

  • Hvilke nye digitale produkter og tjenester mangler der i porteføljen?
  • Hvilke dele af den eksisterende driftsmodel kan digitaliseres eller justeres for at forbedre kunderejserne?
  • Hvilke områder skal afvikles?

Denne systematiske evaluering af muligheder på tværs af porteføljen giver altid anledning til en ærlig diskussion om, hvordan og i hvilket omfang organisationens risikovillighed skal ændres.

Kontakt os
Stine Reesen
CEO, Knowit Experience København
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen