Digitalisering bidrager til betydelige ændringer i den måde, virksomheder gennemfører deres strategier på. Til trods for en ekstrem forandringshastighed måler de fleste virksomheder stadig deres succes med de samme KPI'er som tidligere. I januar 2019 pegede konsulentfirmaet McKinsey på fire elementer, som karakteriserer de bedste virksomheder. De konkluderede også, at de allerfleste virksomheder ikke er kommet særlig meget længere, end de var på samme tid sidste år. For at sikre fremdrift og resultater er nøgleordet 'agil' eller 'fleksibel'.

Knowit arrangerede for nylig et ledelsesseminar, hvor vi fremhævede to af vores egne kunder, der viser vejen. Strøm- og mobilfirmaet Fjordkraft samt boligforeningen BOB. De har begge et langt stykke hen ad vejen adopteret de succesfaktorer, vi diskuterer her.

 

  1. Fleksibel tilgang til strategi

Det første, der adskiller de bedste fra resten, er den agile tilgang. Det vil sige, at de hurtigt og fleksibelt beslutter, udfører og tilpasser deres strategier. Vi kan kalde dette tilpasningsdygtige driftsmodeller i en digital verden. Sådanne modeller er afgørende for virksomheder, der ønsker at være "first movers" eller "fast followers".

Agile metoder reducerer reel risiko og øger kvaliteten gennem læring og forandring undervejs. Prioriteringer kan ændre sig, og ny viden kan tages i betragtning. Som regel forbedres også den gensidige tillid i denne proces. Nye funktioner og løbende forbedret funktionalitet lanceres tidligt og skaber hurtigt værdi for brugerne.

For at lykkes er det vigtigt at afsætte interne ressourcer, der kan involvere sig i samarbejdsprojekterne, så I kan justere projektets omfang undervejs, når målet er i bevægelse. Det betyder også, at leverandøren ikke på konventionel vis kan forpligte sig til at levere i henhold til den oprindelige specifikation. Men leverandøren kan forpligte sig til at holde et defineret kvalitetsniveau og til at levere et vist antal effektive arbejdstimer i et vist tempo. 

 

  1. Digitale platforme og økosystemer

Den andet, der kendetegner de bedste er, at de investerer mere i økosystemer, digitale produkter og driftsmodeller. De udnytter de nye digitale økosystemer, fokuserer al produktudvikling på nye digitale tjenester og tænker hele tiden nyt, når det gælder den måde, de arbejder på og sammensætter deres værdikæder. Vi ved, at de digitale platforme har gjort det muligt at skabe nye markedspladser gennem deling af data og udnyttelse af netværkseffekter i en skala, der var utænkelig for få år siden. Disse platforme udvisker skellene mellem traditionelle brancher og ændrer måden, virksomheder vurderer deres forretningsmodeller på, kundens behov, og hvem der nu er deres konkurrenter og partnere.

 

  1. Investeringsstrategi

I betragtning af den hastighed, de digitale ændringer foregår i, og de udfordringer, virksomhederne står overfor for at holde trit gennem organisk vækst alene, er det ikke underligt, at opkøb af relevante virksomheder er vigtigt. Alligevel er det overraskende, at de bedste har en anden investeringsstrategi end de øvrige. De investerer i både modne virksomheder, nye digitale start-ups og digitale kompetencer. Og de investerer relativt mere end virksomheder, der fejler.

 

  1. Rekruttering og dyrkning af digitalt talent

Kvalificeret digitalt talent er ekstremt efterspurgt, ikke mindst fordi den digitale udvikling overgår udbuddet af ressourcer, der faktisk kan levere på det. De bedste virksomheder i klassen anstrenger sig mest for at lykkes med rekruttering. For eksempel ved at dedikere en større del af arbejdsstyrken til digitale initiativer. Det viser sig også, at en hyppigere omfordeling af de digitale talenter internt kendetegner vinderne i den digitale udvikling. Denne fleksibilitet bidrager positivt til både de mest indbringende digitale initiativer og håndteringen af virksomhedens backlog. På den måde opnår de en bedre tilpasning mellem ressourcer og strategier.

 

Ny definition af succesmåling

En digital strategi skal tilpasses både de digitalt drevne ændringer, der finder sted uden for virksomhedens vægge og dem, der finder sted indenfor. McKinsey anbefaler virksomheder at se på deres strategi som en køreplan for løbende forandringer; en levende organisme, der udvikler sig sammen med de forretningsmæssige omgivelser. Men til trods for den enorme forandringshastighed måler mange virksomheder stadig deres succes med de samme KPI'er som tidligere. Vi kan se, at det bedste derimod bevæger sig væk fra for eksempel markedsandel som måleparameter. I dag kan virksomheder sætte nye standarder, der angiver, om de er førende inden for innovation, produktivitet og tilegnelse af digitale teknologier.

I Knowit ser vi nu, at flere af vores kunder bruger "først på markedet", "mest effektive fabrik" og "niveau for samarbejde med andre virksomheder i et økosystem" som indikatorer for deres fremtidige digitale succes.

Kontakt os
Stine Reesen
CEO, Knowit Experience København
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen