Indtægterne skal op, og udgifterne skal ned

Publiceret 20 feb 2018

Overskriften er lige så tidløs, som den er vanskelig. Den siger lige så meget, som den ikke siger noget. Men overskriften er selve udgangspunktet for betydelige teknologiske fremskridt og innovationer de seneste år. Ændringer, der vender op og ned på samfund og erhvervsliv, brugeradfærd og kommunikationskanaler.

Mulighederne for at blive mere effektiv, nå ud til flere kunder eller helt redefinere både branchetilhørsforhold og hvordan man sælger til og tager betaling af sine kunder er egentlig kun det, som overskriften opsummerer: muligheder for at øge indtægterne eller reducere omkostningerne.

Derfor er overskriften i al sin enkelhed det udgangspunkt, du skal arbejde ud fra i din virksomhed. Og min ambition her er at dele fem lige enkle råd, der kan hjælpe med at få pulsen ned, når digitaliseringen omkring os forandrer verden stadigt hurtigere.

1) Hav en klar ambition 

Vil I sælge mere, producere billigere eller gøre kunden bedre i stand til at betjene sig selv? Fastsæt et tydeligt mål. Hvilke pile skal op, og hvilke pile skal ned, for at du når dit mål? Når du kender svaret på dette, bliver det lettere at finde de rette folk til at hjælpe på rejsen.

Du skal svare på, hvad I skal være de bedste til og hvorfor. Har I brug for de dygtigste folk inden for kunstig intelligens, design, robotteknologi, matematik eller tværfaglig problemløsning?

Brug gerne en historie eller et billede for at få folk med dig. Vil I gå forrest eller stå klar til at handle? Hvis I starter noget helt nyt op, er kompasnålen vigtigere end detaljerne på kortet. Og når det hele sker så hurtigt, som det gør i dag, bliver det også sværere og sværere at løfte blikket, fordi der sker for meget her og nu.

Det er let at stille de svære spørgsmål, men det er også nemmere at finde svarene, jo tydeligere ambitionen er.

 2) Fakta slår følelser

 Digitalisering og automatisering er ikke en trussel mod arbejdspladser – det er en forudsætning for, at vi vil kunne skabe nye arbejdspladser. Man kan mene meget om banker for eksempel, men om de får brug for flere eller færre ansatte i "banken" de næste par år, har de fleste allerede fået svaret på. 

Hvor vil I angribe, hvordan vil I forsvare jer? Hvad er det vigtigste, I kan gøre lige nu? Hvad skal I gøre mere af, hvad skal I gøre mindre af? Det bliver der hele tiden truffet beslutninger om, og oftere end før ligger svaret lige foran dig. Du kan i hvert fald få god hjælp af data til at træffe bedre beslutninger.

Og den vigtigste beslutning du træffer, er måske den, der bygger videre på den foregående. At stoppe noget, der ikke virker, eller skalere det, der viser lovende resultater. Ikke lade følelser vinde over fakta, når man tager disse beslutninger.  

3) Reel kundeindsigt

Det handler som altid om kunden, men i dag er deres rejse frem til købet mere kompleks end nogensinde. De, der ved mest om deres kunder, er bedst i stand til at levere de bedste oplevelser eller overbevise i mikroøjeblikkene. Folk kan lide at handle der, hvor de får de bedste digitale løsninger og den bedste personlig opfølgning. Hurtigt og nemt.

Dem, der skaber de bedste kundeoplevelser, vinder – også i morgen. Glem for et stund, hvilken branche du tilhører, og se på, hvilken slags kunder du har. Hvad ved du reelt om deres behov og frustrationer? Hvilke muligheder og udfordringer giver dette svar?

4) Hastighed

 Den nye virkelighed består i at tilpasse sig stadigt forbigående konkurrencefordele. Man kan sige, at evnen til ændring og innovation er dit nye konkurrencemæssige fortrin.

Selvom langsigtet og systematisk arbejde som regel giver de bedste resultater, vil evnen til hurtigt at håndtere komplekse problemstillinger vinde næsten hver gang. Hurtigere beslutninger, hurtigere 'prøve og fejle', hurtigere skalering. Hurtigere kommunikation.

Verden vil aldrig igen bevæge sig så langsomt, som den gør i dag, det er egentlig bare at give den gas. Frit stjålet fra Google slår 'hurtig' altid 'langsom'. For at være hurtig skal du være i bevægelse, på tæerne. Det er også lettere at skabe løbende forandring, når man er i bevægelse. 

5) Nysgerrighed

Tag ikke noget for givet. Nysgerrighed er det, der gør, at du lærer mest, er åben over for nye ideer og kan se forandring, før den kommer. Du forstår den bedre, accepterer den, og du hilser forandring velkommen.

Hvad betyder det for din branche, når ny teknologi fører til, at prisen på tillid bliver ved at falde? Besværlige bureaukratiske procedurer vil snart være historie. Hvilke udfordringer eller muligheder vil I prioritere?

Nysgerrighed kan gøre, at du virkelig tør lade dig inspirere.  Inspiration til at etablere en klar ambition om at blive bedre til at træffe hurtige beslutninger – så det bliver lige lidt bedre at være kunde hos jer. Den, der leverer de bedste kundeoplevelser, vinder – også i morgen.

Kontakt os
Til toppen