Spring til hovedindhold
Til Knowits hjemmeside

Vores politikker

Vi har brug for klare tanker og rammer som udgangspunkt for vores arbejde med at være den bedst mulige arbejdsgiver. Derfor har vi en række interne regler, som sammen med de eksterne regler sætter rammerne for vores aktiviteter.

Arbejdsmiljøpolitik

Ingen ansatte bør rammes af fysisk eller psykisk sygdom eller blive skadet, som en følge af deres arbejde. Hvis dette alligevel skulle ske, har Knowit som arbejdsgiver en beredskabsplan med henblik på at håndtere situationen og hjælpe vedkommende, der rammes.

Arbejdsmiljøpolitik (pdf)

Code of Conduct

Vores virksomhedskultur bygger på grundlæggende værdier og ønsket om et bæredygtigt samfund, og skabes i mødet mellem samvittighedsfulde ledere og medarbejdere, og bygger på respekt for menneskets værd og værdighed, åbenhed og ærlighed.

Code of Conduct (pdf på engelsk)

Handlingsplan for negativ særbehandling og chikane

Knowit har nultolerance over for negativ særbehandling og enhver form for chikane. I en handlingsplan beskrives de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og forhindre negativ særbehandling, chikane og sexchikane. Her findes også forholdsregler for, hvordan en anmeldelse eller en påstand om dette, skal behandles og håndteres.

Integritetspolitik

I vores Integritetspolitik beskriver vi den behandling af personoplysninger, der foregår inden for vores virksomheds rammer, formålene med behandlingen, det lovmæssige grundlag, vi har til behandlingen, hvem vi kan dele dine personoplysninger med og dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger. For at forstå hvordan dine personoplysninger behandles, anbefaler vi, at du læser vores Integritetspolitik omhyggeligt.

Integritetspolitik (pdf på engelsk)

Handlingsplan i forbindelse med stressrelateret sygdom

I samfundet stiger andelen af stressrelaterede sygdomme. Denne handlingsplan beskriver, hvordan Knowit arbejder for at forebygge stressrelaterede sygdomme, samt hvordan vi arbejder med at rehabilitere de personer, som alligevel ender i stressrelaterede sygemeldinger.

Informationssikkerhedspolitik

Formålet med denne politik er at beskytte vores kunder, Knowit som selskab, vores varemærke, vores ansatte og vores forretninger mod fejl og afbrydelser samt reducere risici og skader ved at forhindre og håndtere uønskede hændelser og begivenheder.

Information Security and Data Protection Policy (pdf på engelsk)

Ligestillings- og mangfoldigheds politik

Gennem information vil vi øge bevidstheden om ligestillingsspørgsmål og stræbe efter en åben holdning og ligebehandling i hele virksomheden.

Ligestillings- og mangfoldigheds politik (pdf)

Supplier Code of Conduct

Knowits virksomhedskultur bygger på grundlæggende værdier og ønsket om et bæredygtigt samfund og skabes i mødet mellem samvittighedsfulde ledere og medarbejdere. Den bygger på respekt for menneskets værd og værdighed, åbenhed og ærlighed. I dette dokument beskriver vi, hvad dette betyder i praksis i forhold til vores leverandører.

Supplier Code of Conduct (pdf på engelsk)

Sustainability policy

Formålet med vores bæredygtighedspolitik er at specificere retningen, organisationen og ansvaret for vores fælles bæredygtighedsindsatser. I denne politik skal begrebet bæredygtighed forstås ud fra et holistisk perspektiv, der omfatter de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.

Bæredygtighedspolitik (pdf på engelsk)