Arbejdsmiljøpolitik

Ingen ansatte bør rammes af fysisk eller psykisk sygdom eller blive skadet, som en følge af deres arbejde. Hvis dette alligevel skulle ske, har Knowit som arbejdsgiver en beredskabsplan med henblik på at håndtere situationen og hjælpe vedkommende, der rammes.

Arbejdsmiljøpolitik (pdf)

Code of Conduct

Vores virksomhedskultur bygger på grundlæggende værdier og ønsket om et bæredygtigt samfund, og skabes i mødet mellem samvittighedsfulde ledere og medarbejdere, og bygger på respekt for menneskets værd og værdighed, åbenhed og ærlighed.

Code of Conduct

Handlingsplan for negativ særbehandling og chikane

Knowit har nultolerance over for negativ særbehandling og enhver form for chikane. I en handlingsplan beskrives de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og forhindre negativ særbehandling, chikane og sexchikane. Her findes også forholdsregler for, hvordan en anmeldelse eller en påstand om dette, skal behandles og håndteres.

Handlingsplan i forbindelse med stressrelateret sygdom

I samfundet stiger andelen af stressrelaterede sygdomme. Denne handlingsplan beskriver, hvordan Knowit arbejder for at forebygge stressrelaterede sygdomme, samt hvordan vi arbejder med at rehabilitere de personer, som alligevel ender i stressrelaterede sygemeldinger.

Informationssikkerhedspolitik

Formålet med denne politik er at beskytte vores kunder, Knowit som selskab, vores varemærke, vores ansatte og vores forretninger mod fejl og afbrydelser samt reducere risici og skader ved at forhindre og håndtere uønskede hændelser og begivenheder.

Informationssikkerhedspolitik

Ligestillings- og mangfoldigheds politik

Gennem information vil vi øge bevidstheden om ligestillingsspørgsmål og stræbe efter en åben holdning og ligebehandling i hele virksomheden.

Ligestillings- og mangfoldigheds politik (pdf)

Supplier Code of Conduct

Knowits virksomhedskultur bygger på grundlæggende værdier og ønsket om et bæredygtigt samfund og skabes i mødet mellem samvittighedsfulde ledere og medarbejdere. Den bygger på respekt for menneskets værd og værdighed, åbenhed og ærlighed. I dette dokument beskriver vi, hvad dette betyder i praksis i forhold til vores leverandører.

Supplier Code of Conduct (pdf)

Til toppen