Vores medarbejderløfte

Grow – vi har et innovativt miljø, som bidrager til personlig udvikling, hvor tryghed, engagement og glæde er i fokus.

Create a difference – med vores specialviden, kompetencer og egenskaber bidrager vi til et mere bæredygtigt og menneskeligt samfund.

Together – vi samarbejder og støtter hinanden for at skabe muligheder for at være kreative i vores arbejde. Vi deler vores viden med andre og arbejder tæt sammen med kolleger, kunder og samarbejdspartnere.

Vores nøgleord

Vi er ordentlige

Vi er i nærheden og tilgængelige

Vi brænder for innovation

Medarbejderskab og tiltrækning af kompetence

For at identificere, hvordan vi løbende kan arbejde videre og blive bedre som arbejdsgiver, måler vi løbende medarbejdertilfredshed og eNPS – viljen til at anbefale arbejdspladsen. Både medarbejderindekset og viljen til at anbefale Knowit som arbejdsplads ligger fortsat meget højt. I Universums Karrierebarometer for Young Professionals 2019 blev Knowit kåret som branchens bedste konsulentvirksomhed i kategorien it/data. Prisen betyder, at vi af it-branchens unge professionelle medarbejdere er blevet rangeret højest af alle it-konsulentvirksomheder i Sverige.

Mere om hvordan det er at arbejde hos Knowit

Den sunde arbejdsplads

Sygefraværet inden for it-branchen generelt, og også hos Knowit, ligger på cirka tre procent, hvilket er lavt, hvis man sammenligner med samfundet i det store hele. Den største sundhedsrisiko i vores branche er at blive ramt af psykosocial sygdom på grund af en krævende arbejdssituation og stress.

Vi foretager både koncerndækkende og lokale initiativer for at gøre Knowit til en sundere arbejdsplads. Medarbejdere får information om psykosocial sygdom og stress. Chefer og ledere bliver uddannet i, hvordan man forebygger stressrelaterede sygdomme og udbrændthed på arbejdspladsen. Vi foretager også initiativer med hurtigere rehabilitering af medarbejdere med langtidssygemeldinger samt sundhedsforebyggende undersøgelser af alle medarbejdere.

Vores kontorer står i spidsen for lokale aktiviteter, som f.eks. gruppetræning, skridttællingskonkurrencer, personlig coaching og inspirerende foredrag om velvære, kost, træning og mindfulness. Vi arbejder løbende med at øge bevidstheden hos medarbejderne, videreuddanne chefer og ledere, fokusere mere på sundhedsfremme og arbejde videre med aktive tiltag for at forkorte rehabiliteringstiden.

Ligestilling

Vi prioriterer ligestillingsspørgsmål højt. Det er naturligt, at alle medarbejdere behandles ens uanset alder, køn, etnicitet eller religion.

Andelen af kvinder, der arbejder i Knowit, fortsætter med at stige og nærmer sig nu 30 procent. Der sidder seks kvinder og fire mænd i koncernledelsen.

Det mest ligestillede børsnoterede selskab på det svenske marked i 2019

Knowits ligestillingsinitiativ blev anerkendt med en delt andenplads ved uddelingen af Allbright-prisen i 2018, og i 2019 modtog vi prisen Stockholmsbørsens bedste selskab hvad angår ligestillingsarbejde. Prisen uddeles af Allbright-fonden til det børsnoterede selskab, der har gjort størst fremskridt på ligestillingsfronten i det forgangne år.

Arbejde med sexchikane

Vi arbejder aktivt på at forebygge og forhindre forekomsten af sexchikane. Vi lægger stor vægt på det proaktive arbejde, som har fokus på at udbrede viden, tilbyde et forum for diskussion og skabe en kultur, som er præget af respekt og tryghed. Arbejdet bygger på lovgivning og arbejdsgiveransvar, men også på psykologisk viden om behov ved stress. Vi har en proces, hvor der træffes konkrete foranstaltninger for at håndtere hændelsen, for eksempel samtalestøtte under trygge former.

Arbejdet styres af vores Code of Conduct og ligestillings- og mangfoldighedspolitik.

Kønsbevidst rekruttering for øget ligestilling

For os er det vigtigt at nå ud til alle kompetente kandidater, når vi rekrutterer til nye tjenester. Uanset hvilket køn man har. For at imødegå dette har vi anvendt mere kønsbevidsthed omkring rekruttering, hvor vi aktivt arbejder med vores jobannoncer for at nå ud til alle, uanset hvem jobansøgeren er.

Til toppen