Vi arbejder med projekter, der bidrager til samfundets udvikling og involverer det menneskelige aspekt både ud fra brugervenlighed og integritet. En vigtig del af vores hverdag er at øge vores kunders forståelse for, hvordan digitalisering kan bidrage til en cirkulær økonomi og et bedre samfund.

Tjenester til menneskelig digitalisering og cirkulær økonomi

I dag administreres store mængder data i skyen, hvilket indebærer en øget kompleksitet i forhold til sikkerhedsspørgsmål. Her er vi langt fremme og leverer både skytjenester og sikkerhedstjenester vedrørende implementering og drift. Det samme gælder for AI-applikationerne, hvor teknologi og jura er tæt knyttet sammen. Vi leverer både den teknologiske løsning og støtte til at håndtere sikkerhed i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger.

Sikkerhedsløsninger på forkant handler for os også om at hjælpe kunder med at udvikle løsninger, der kan sikre højere sikkerhed for enkeltpersoner inden for f.eks. e-handel eller betalingsløsninger.

Inden for cybersikkerhed er vores tilgang en ressource i interne og eksterne projekter for at sikre, at data og personoplysninger ikke anvendes i negative eller ulovlige sammenhænge.

Vi tilbyder tjenester, som bidrager til, at materielle ressourcer anvendes mere effektivt, for eksempel gennem lavere ressourceudnyttelse og tjenesteficering – f.eks. udlejning, deling og smartere genvinding.

Arbejds- og menneskerettigheder

Vi opererer på markeder med velfungerende retssystemer hvad angår menneskerettigheder og miljøpåvirkning. De leverandører og underkonsulenter, som vi benytter, arbejder i overensstemmelse med samme grundlæggende værdier som os. Alle vores ansatte og underkonsulenter beskytter Knowits og kundernes materielle ressourcer samt adgang til informationer.

Vores virksomhedskultur, der præges af mødet mellem samvittighedsfulde ledere og medarbejdere, bygger på respekt, åbenhed og ærlighed.

Udover at vi overholder love og forordninger i de lande, hvor vi driver virksomhed, efterlever vi også retningslinjer i form af selskabsspecifikke regelsæt og politikker.

Etiske anliggender

Vi har robuste systemer til at forhindre korruptions- og svindtilfælde, samt for at øge transparensen af risici. Dette er en forudsætning for at levere til offentligt ejede virksomheder og den offentlige sektor.

I overensstemmelse med Knowits Code of Conduct må ingen ansat give eller tage imod bestikkelse. Gaver eller tjenester må kun tilbydes eller modtages inden for rammerne af god forretningspraksis og under forudsætning af, at de overholder gældende lovgivning på de markeder, hvor vi er aktive.

Sådan integreres bæredygtighed i virksomheden

Vi bestræber os på at minimere påvirkningen af miljøet, og derfor gennemgår vores medarbejdere en intern miljøuddannelse. Knowit AB samt et par datterselskaber er certificeret i henhold til ISO 14001:2015.

For at måle og følge op på, hvordan vores medarbejdere rejser i tjenesten samt til og fra arbejdet, har vi siden 2015 gennemført en årlig bæredygtighedsundersøgelse. De direkte CO2-udslip, som skyldes rejser i tjenesten, er blevet reduceret hvert år, siden vi begyndte at måle.

Til toppen