Om os

Knowit AB (publ) er en konsulentvirksomhed, som inden for den stadig hurtigere digitalisering skaber unik kundeværdi ved at tilbyde rådgivning og konsulentassistance inden for tre forretningsområder, Experience, Insight og Solutions. Det er evnen til at kombinere kompetencer inden for design og kommunikation, management consulting og IT, der adskiller os fra andre konsulentfirmaer. Knowit består af cirka 1850 medarbejdere repræsenteret 14 steder i Sverige, fem i Norge samt på en lokation i hhv. Danmark, Estland, Finland og Tyskland. Knowit AB er børsnoteret på den Nordiske Børs i Stockholm.

Informationer til pressen om Knowits finansielle oplysninger, selskabsledelse og aktier er tilgængelige via www.knowit.eu.

Forretningsområdet Knowit Experience er Nordens førende kommunikations- og digitale bureau, og er repræsenteret i fire lande. Gennem målrettet digital tilstedeværelse og berigende brugeroplevelser via internet, mobil og sociale medier hjælper vi virksomheder og organisationer med at nå deres forretningskritiske mål.

Knowit Insight arbejder med forskellige former for management consulting og støtter kunderne både taktisk og strategisk. Vores specialister skaber idéer, fungerer som rådgivere og udvikler skræddersyede løsninger, alt sammen baseret på dyb forståelse for kundens forretning og virksomhed.

Knowit Solutions hjælper virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer med at udvikle deres virksomheder gennem forskellige it-løsninger. Vi tilbyder spidskompetencer i alle dele af systemudviklingsprocessen – fra idé, arkitektur og projektstyring til systemudvikling, implementering, test og sikkerhed.

Vores kultur

Knowit er præget af stor forståelse for kundens forretning, høj specialistkompetence og en vilje til konstant at udvikle sig. Knowit er idédrevet og opmuntrer til innovation, iværksætteri og personligt engagement. Hver enkelt medarbejder har frihed til selv at bestemme og kan vokse både i sin arbejdsrolle og som menneske. Vores måde at arbejde på, og hvordan vi organiserer os, matcher vore dages foranderlige verden med ny teknologi, nye arbejdsmåder og nye forretningsmodeller.

For os er hvert teknologiskifte en mulighed for udvikling, både for den enkelte konsulent og virksomheden i sin helhed. Vi er stadig nøjagtig lige så nysgerrige – og klar til forandringer – som i starten af 1990. Ved at forene kreativ styrke og strategisk kompetence med passion for teknologi tænker vi både nyt og anderledes – og finder altid nye veje frem.

Ligestilling

Da vi arbejder i en mandsdomineret branche er ligestillingsarbejdet et ekstra vigtigt emne for os. Det er naturlig for os, at alle medarbejdere behandles ens uanset alder, køn, etnicitet, religion med mere. For at sikre dette måler og følger vi op på, hvad vores medarbejdere mener gennem blandt andet medarbejder- og lønundersøgelser.

Knowit har også et netværk som fokuserer på ligestillingsspørgsmål. Netværket, Inspirit, er åbent for både kvinder og mænd og arrangerer aktiviteter, som behandler spørgsmål om ligestilling.

Miljøarbejde

Vores virksomhed påvirker kun miljøet i ringe grad, da vi udelukkende driver rendyrket konsulentvirksomhed. Belastning af miljøet, som følge af rejser med bil eller fly er også meget begrænset, da de fleste af konsulenterne arbejder i det umiddelbare nærmiljø, samt gennem vores arbejdsmåde med digitale værktøjer som videokonferencer, telefonmøder og andre samarbejdsværktøjer.

Knowits miljøstyringsystem bygger på en metodik med konstant forbedring og tager udgangspunkt i de dele af virksomheden, som kan påvirke miljøet. Arbejdet med miljøet er en integreret del af virksomheden. Som et led i Knowits langsigtede miljøarbejde blev Knowit AB og en række datterselskaber i 2010 certificeret iht. ISO 14 001.

Til toppen