Om os

Knowit AB (publ) er en konsulentvirksomhed som skaber værdi for vores kunder ved at tilbyde rådgivning og konsulentassistance inden for tre forretningsområder: Experience, Insight og Solutions. Det er evnen til at kombinere kompetencer inden for design og kommunikation, management consulting og IT, der adskiller os fra andre konsulentfirmaer. Knowit består af cirka 1850 medarbejdere repræsenteret 14 steder i Sverige, fem i Norge samt på en lokation i hhv. Danmark, Finland og Tyskland. Knowit AB er børsnoteret på den Nordiske Børs i Stockholm.

Informationer til pressen om Knowits finansielle oplysninger, selskabsledelse og aktier er tilgængelige via www.knowit.eu.

Forretningsområdet Knowit Experience er Nordens førende kommunikations- og digitale bureau, og er repræsenteret i fire lande. Gennem målrettet digital tilstedeværelse og berigende brugeroplevelser via internet, mobil og sociale medier hjælper vi virksomheder og organisationer med at nå deres forretningskritiske mål.

Knowit Insight arbejder med forskellige former for management consulting og støtter kunderne både taktisk og strategisk. Vores specialister skaber idéer, fungerer som rådgivere og udvikler skræddersyede løsninger, alt sammen baseret på dyb forståelse for kundens forretning og virksomhed.

Knowit Solutions hjælper virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer med at udvikle deres virksomheder gennem forskellige it-løsninger. Vi tilbyder spidskompetencer i alle dele af systemudviklingsprocessen – fra idé, arkitektur og projektstyring til systemudvikling, implementering, test og sikkerhed.

Vores kultur

Knowit er præget af stor forståelse for kundens forretning, høj specialistkompetence og en vilje til konstant at udvikle sig. Knowit er idédrevet og opmuntrer til innovation, iværksætteri og personligt engagement. Hver enkelt medarbejder har frihed til selv at bestemme og kan vokse både i sin arbejdsrolle og som menneske. Vores måde at arbejde på, og hvordan vi organiserer os, matcher vore dages foranderlige verden med ny teknologi, nye arbejdsmåder og nye forretningsmodeller.

For os er hvert teknologiskifte en mulighed for udvikling, både for den enkelte konsulent og virksomheden i sin helhed. Vi er stadig nøjagtig lige så nysgerrige – og klar til forandringer – som i starten af 1990. Ved at forene kreativ styrke og strategisk kompetence med passion for teknologi tænker vi både nyt og anderledes – og finder altid nye veje frem.

Ligestilling

Da vi arbejder i en mandsdomineret branche er ligestillingsarbejdet et ekstra vigtigt emne for os. Det er naturlig for os, at alle medarbejdere behandles ens uanset alder, køn, etnicitet, religion med mere. For at sikre dette måler og følger vi op på, hvad vores medarbejdere mener gennem blandt andet medarbejder- og lønundersøgelser.

Knowit har også et netværk som fokuserer på ligestillingsspørgsmål. Netværket, Inspirit, er åbent for både kvinder og mænd og arrangerer aktiviteter, som behandler spørgsmål om ligestilling.

Bæredygtighedsarbejde

Knowit bidrager til en mere bæredygtig verden ved at være en af ​​de største leverandører i Norden hvad angår digitalisering af hele samfundet. På baggrund af vores viden hjælper vi vores kunder til at foretage bæredygtige valg i deres udvikling af produkter og tjenester. Knowits interne bæredygtighedsarbejde sigter mod med tiden at mindske Knowits negative miljøpåvirkning.

Virksomhederne i Knowit-koncernen har forpligtet sig til at handle ansvarligt over for samfundet og verden som helhed. Knowits arbejde med socialt ansvar, menneskerettigheder, arbejdsret og miljø bygger på virksomhedens værdier og FNs Global Compact, som Knowit støtter.

Global Compact omfatter principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdsretslige spørgsmål, miljø og korruption rettet mod virksomheder. Principperne er baseret på FNs menneskerettighedserklæring, ILOs grundlæggende konventioner om menneskerettigheder på arbejdsmarkedet, Rio-erklæringen samt FNs konvention mod korruption. Knowits Code of Conduct, ligestillingspolitik og miljøpolitik er andre regler, som styrer og afspejler Knowits arbejde på bæredygtighedsområdet.

Knowit er venskabsvirksomhed med UNHCR og støtter Sverige i UNHCR og UNHCRs arbejde.

Code of Conduct

Vores virksomhedskultur skabes i mødet mellem samvittighedsfulde ledere og medarbejdere og bygger på respekt for menneskets værd og værdighed, åbenhed og ærlighed.

 I vores Code of Conduct beskriver vi, hvad dette betyder i praksis i forhold til vores forskellige interessenter.

Miljøcertificering

For os er det vigtigt at kombinere kundens behov og krav med vores miljømæssige knowhow. Derfor uddanner vi løbende medarbejdere i miljøspørgsmål. Dele af Knowit er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001:2004.

Hent Knowits ISO-14001-certifikat.

Til toppen