Effektiv hjælp til beslutninger

Erhvervskunder, der gerne vil finansiere udestående fordringer, uploader fakturaer eller producerer dem via regnskabssystem, der læses og tolkes digitalt. Den samlede kreditvurdering og de fastlagte politikregler regulerer, om kunden skal bevilges ansøgningen og eventuel risikobaseret prissætning i forbindelse hermed. I Dploy tilpasses de ønskede politikregler.

Dokumentproduktion og elektronisk underskrift

Processen afsluttes med elektronisk underskrift. Dploy understøtter og producerer blanketter i PDF-format, og underskriftsopgaven fordeles efter reglerne for, hvem der kan underskrive på vegne af virksomheden. Både elektronisk signering, formalitetstjek og overførsel til kernesystemet for pengeoverførsler køres automatisk.

Dploy fuldautomatiserer kreditprocesserne

Teknologiplatformen Dploy fuldautomatiserer kreditprocesser i forbindelse med finansiering af udestående fordringer på en meget effektiv måde. Platformen kan integreres med eksisterende tjenester og it-systemer til kreditvurdering, dokumentproduktion, eSignering og arkivering.

Kontakt os
Jim Nielsen
Ansvarlig for salg
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen