Feet walking crossing the street

Udviklingen går imod fri bevægelighed

Den udvikling, som vi oplever, går fra mobile applikationer og billetløse systemer til, at vi kan bevæge os helt frit mellem forskellige transportsystemer. En virkelighed, hvor vi kan kombinere forskellige transportmidler, som er fuld integreret med hinanden med ét betalingspunkt. Som bruger rejser man til sin destination og betaler derefter baseret på den rejserute, man har valgt. Alt er tilpasset efter hver persons behov ud fra budget, tid og bekvemmelighed.

Lastbil kører over bro

Nye forretningsmodeller og tjenester vokser frem

Med muligheden for at integrere forskellige systemer og kombinere information på nye måder vil der blive udviklet innovative forretningsmodeller og tjenester. Ressourceoptimering, dvs. bedre brug af eksisterende uudnyttet kapacitet er et område. Et eksempel kan være at kompensere for tom passagerplads ved at fylde op med varer. Bedre trafikplanlægning er et andet område. Gennem mere information i realtid, f.eks. trafiksituation og vejrforhold kan man øge proaktivitet og skabe fleksibilitet i trafikken.

Kontakt os
Jim Nielsen
Ansvarlig for salg
Kontakt mig
Kontakt mig

Muntert selskab på bro

Vores byer bliver smartere

Vi tror, at vi kan bidrage til at gøre vores byer smartere. Ved at hjælpe kommuner, virksomheder og stat med at indsamle og forstå data kan der foretages investeringer, hvor der er mest behov og hvor de gør størst nytte. I stedet for kun at fokusere på infrastruktur og køretøjer i form af veje, broer, busser, tog og metro kan investeringer fokusere på behovet for individuel bevægelighed. Det åbner op for nye økosystemer, der med tiden kan hjælpe med at give større bevægelighed med smidigere trafikflows og et reduceret miljøaftryk. Det giver os bæredygtige byer med fokus på miljø og livskvalitet. Det vil medføre konkurrencefordele til byer, der er på forkant og gerne vil øge deres evne til at tiltrække indbyggere og ansatte.

Med Knowit som partner

Hos Knowit bidrager vi med strategisk, taktisk og operativ viden, og vi hjælper interessenter fra både den private og offentlige sektor. Hvordan kan din virksomhed eller organisations produkter og tjenester udnyttes og udvikles, så de udgør en værdifuld del i økosystemet? 

Ved at introducere nye tjenester i systemet eller ved at øge værdien for hver enkelt interessent øges den samlede værdi for alle parter i økosystemet. Dette som følge af de naturlige mekanismer i et værdinetværk, som udgør grundlaget for alt fælles forbrug.

Til toppen