Stair

Digital innovation bliver i stigende grad vigtig for at følge med udviklingen

For at virksomheder og organisationer kan opretholde konkurrenceevnen, skal der i dag eksistere en høj grad af innovation. I digital innovation er der et stort potentiale med mange muligheder. Det betyder, at det, der for ikke så længe siden var en støttefunktion, i dag udgør kernen i virksomheden.

At kunne forbinde virksomheden med teknikken bliver stadig vigtigere, og i mange tilfælde fører digital innovation til skabelsen af helt nye forretningsmodeller, der påvirker hele virksomheden.

Two colleagues working having fun

Digital transformation skaber gennemgribende forandringer

Digital transformation er større end et enkelt digitaliseringsprojekt og påvirker hele virksomheden. Ved at bruge digitale teknologier etableres fundamentet for nye forretningsprocesser og kundeoplevelser, som opfylder skiftende forretningsmæssige behov og markedskrav.

Det er en strategisk kundestyret ændring, der påvirker alle dele og enheder i virksomheden. Det kræver ofte en konsekvent organisatorisk ændring i implementeringen, der begynder og slutter med kundens brugeroplevelse.

Post its on wall

Hvad er jeres ambitionsniveau for digitalisering?

Hvad er ambitionerne for jeres virksomhed? Hvis målet udelukkende er at optimere enkelte dele, er fokus på at optimere eksisterende tjenester, produkter og processer ved hjælp af digital teknik og den rette kompetence. De mest omfattende problemstillinger skal håndteres for at lave en digital transformation i fuld skala af alle komponenter inden for foretagendet, fra driftsmodel til infrastruktur. Hvad sælger vi? Hvordan ser interaktionen ud med kunden? Hvordan når vi bedst ud på markedet?

Et første skridt for al digitalisering og digital omstilling er at prioritere strukturer og processer, der er nødvendige for at drive digital modning og opmuntre til innovation. Her kan vi hjælpe dig, så kontakt os gerne, hvis du har lyst til en snak!

Walking shadows

Ting, du skal tænke på før en digital transformation

  1. Digital transformation skal komme ovenfra.
  2. Virksomhedskulturen er central og ofte nøglen til transformation.
  3. Forstå hele den kommercielle værdi af dine digitale kanaler – og følg op på dem.
  4. Definer klare KPI´er og mål, som deles af hele virksomheden.
  5. Din digitale strategi ER din virksomhedsstrategi.
  6. Skab en dyb forståelse for dine kunder og partnere.
  7. Ansæt digitale kompetencer, og skab tydelige roller og ansvar.
  8. Forstå det digitale landskab.
  9. Teknologi er en forudsætning for fremtidig (digital) succes – ikke bare en omkostning.
  10. Digital transformation = Agil transformation.
Kontakt os
Jim Nielsen
Ansvarlig for salg
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen