Filosofi

Gennem årtiers erfaring som konsulenter i en bred vifte af industrier og organisationer har vi opbygget en nuanceret forståelse for den agile rejse og de udfordringer, forskellige virksomheder møder på vej mod fyldestgørende agilitet.

Dette har resulteret i en filosofi, som vi baserer vores tilgang til agile opgaver på. Inkluderet i denne filosofi er de følgende syv udsagn:

Ægte agil forandring sker når teams medlemmer såvel som ledelsen optager et agilt mindset. Det er en fundamental forandring der giver grobund for agile vaner på alle niveauer. Det er relativt let at lære at følge visse processer, men at opnå ægte agilitet og udvikle agile instinkter, kræver en agil tankegang igennem alle lag af jeres organisation.

Agile udnytter forandringer som konkurrencefordel, men forandringer er svære og skræmmende, hvilket tit resulterer i begrænset appetit for dem. Så snart vi bliver imødekommende overfor forandring, oplever vi markante positive forbedringer i kommunikation og arbejdsglæde. Når vi opdager forbindelserne mellem personlige, procesmæssige, og organisatoriske forandringer, finder vi styrken til at gro en ægte agil organisation.

Are we there yet?

Det kræver et paradigmeskift at acceptere en kontinuerlig rejse mod agilitet. Det virker næsten absurd at skulle forholde sig til aldrig at nå et mål. Men samtidig giver det os frihed, når vi indser at kontinuerlig vækst og forbedring er målet i sig selv. Produktværdi og kvalitet er biprodukter af vores evner til at inspicere og tilpasse.

Med fokus på værdi skaber vi udviklingsprocesser, der minimerer afleveringer og afhængigheder, mens vi hæver kvalitet og relevans af vores produkter. Med forståelse for hvordan værdi bliver skabt af glade og betroede teams medlemmer, kan vi bygge en bæredygtig agil kultur, der er grobund for innovation og kreativitet.

Vi har alle tendens til at beskytte vores domæne, og gemme realiteter omkring vores viden or evner. Mange har en instinktiv frygt for at blotte mangler. Agilitet kræver dog en åbenhed og ydmyghed, der gror læring og samarbejde. Transparens giver frihed fra frygt og tillid blandt medarbejdere. Transparens er en forudsætning for inspektion og tilpasning.

En forståelse og respekt for teamet er frihedsgivende. Det er utroligt hvad man kan opnå, hvis man er ligeglad med hvem der får æren, og ikke behøver at være bange for at få skylden. Når vi vinder og fejler som et hold, så hjælper vi hinanden og understøtter vækst og læring. Som et hold arbejder vi sammen, for at opnå bæredygtig produktivitet og arbejdsglæde.

Agile betyder ikke at man mangler målinger. Det betyder tværtimod at målingerne bliver skarpere, da de bliver opdateret mindst hvert sprint. Vores Agile Transformation rammeværk bruger 60 målepunkter, der giver os evnen til at lede en harmonisk og omfavnende agil transformation.

Services

agile evaluation

Agile Evaluation

Transparens og inspektion der muliggør ægte agilitet.

De fleste digitale virksomheder har på nuværende tidspunkt begyndt en rejse mod agilitet med meget forskellige resultater. Vi hjælper vores klienter, med at kortlægge præcis hvordan, de kan fyldestgøre drømmen om ægte agilitet.

Det starter med en omfattende evaluering, der kortlægger den nuværende agile tilstand.

Vi har brugt hundredvis af timer på at facilitere den agile rejse for mange forskellige virksomheder, og evaluere diverse aspekter af deres agilitetsgrundlag. På det fundament har vi bygget et evalueringsrammeværk, der leverer en agility score i tre plan.

  1. Overordnet Agil Sundhed
  2. People, Processes, and Tools
  3. Agile kerne målinger: Agil hold styrke, agil vækstpotentiale, agil styrbarhed, kunde og produkt agilitet, program agilitet.

For at evaluere de fem agile kerne målinger, bruger vi seks målepunkter til hver. Vi har således tredive målepunkter, som vi baserer vores agile evaluering og transformations arbejde på.

Evalueringen bliver leveret af en erfaren og empatisk agil transformations konsulent, som benytter sig af digitale spørgeskemaer, interviews af en bred vifte af folk i jeres organisation, og observationer baseret på deltagelse i møder og Scrum ceremonier igennem evalueringsperioden.

En detaljeret forståelse af den nuværende tilstand er essentiel for at lave planer mod nye tilstande. I en agil transformation tager sådanne planer formen af en prioriteret backlog. Med en Agile Health Report fra KABS I hånden bliver den svære opgave at producere en Agile Transformation backlog en fornøjelse.

Tag vores Quick Agile Evaluation Test.

Agile transformation

Agile Transformation

Fundamental, omfattende, og bæredygtig fremgang mod agilitet.

Armeret med en Agile Health Report, producerer vi en omfattende transformations backlog, der adresserer alle forbedringsområder under de fem agile kerne målinger. Vores evaluerings framework forstår hvor en indsats giver de bedste og permanente forbedringer, samt tager højde for hvor overlap og afhængigheder kan udnyttes til optimal effekt. Vi kan således designe en trænings- og coaching plan, der hjælper vores klienter hurtigt forandre deres teams og programmer positivt mod agilitet. Vi rådgiver også om struktur, workflows, og værktøjer for at sikre at disse er konfigureret optimalt, til at formidle en agil måde at arbejde på, og understøtte vores trænings- og coaching arbejde.

Længden og størrelsen af vores transformations projekter varierer baseret på størrelsen af porteføljen eller størrelsen og kompleksiteten af den Agile Transformation backlog. Vi arbejder med et minimums engagement på tre måneder med en agile coach, og anbefaler typisk mindst et seks måneders engagement med en Agile Coach og andre støtte roller, så som Scrum Masters, Product Owners, Business Analysts, og Agile Testers. Baseret på vores Agile Health Report, kan vi tilbyde et transformationsforløb og engagement team, der er skræddersyet til at levere en succesfuld agil transformation.

En af de største udfordringer ved Agile og agile transformationer er hvordan man måler succes. I vores Agile Health Report har vi tredive målepunkter, som vi bruger i vores transformationsarbejde. Vi kan således sætte klare KPI og OKR for vores arbejde og rapportere fremgang mod målet. Vi har et yderligere sæt af Agile Metrics der er bygget ind i vores metode og bliver installeret på teams, program, og ledelses niveau. Disse metrics underbygger dashboards og rapporter, der formidler program ledelse og governance.

Agile betyder ikke mangel på målinger, tværtimod!

Agile discovery

Agile Discovery

Elegante løsninger der rammer jeres ideelle kunder.

Backlog kvalitet er den vigtigste faktor i hvor succesfuldt et digitalt produkt er, og hvor effektivt teams kan levere konsekvente Increments. Derfor er backlog kreation, raffinement, og management altid første fokus i vores Agile konsultationer. Yderligere har vi udviklet en separat Agile Discovery service, igennem hvilken vi hjælper klienter producere kvalitets backlogs, der er skræddersyet til deres kunder. Det foregår som en række workshops og interviews, der formilder udarbejdelse af stories med efterfølgende raffinement og validerings processer. Vi benytter design-thinking og agile games til at formidle læring, kollaborativ opdagelse, og kreativitet.

Backlogs der er lavet forkert, er en af de hyppigste årsager til problemer med kvalitet og mistro mellem produkt og udvikling.

Backlogs der er lavet korrekt, fungerer som et bindeled mellem produkt og udvikling, og repræsenterer jeres kunders ønsker. De er derfor en vigtig forudsætning for Agilitet og tværfunktionelt samarbejde.

Når vi leder en Agile Discovery, leverer vi også en mulighed for læring uden sidestykke for jeres produkthold. Jeres Product Owners og Business Owners er inviteret til at arbejde med og lære ved at gøre, sammen med vores Agile Discovery eksperter.

En Backlog produceret gennem vores Agile Discovery service er fundamentet for et succesfuldt digitalt produkt.

Agile talent

Agile Talent Reinforcement

Et skud af top talent i armen på jeres program.

Knowit Agile Business Solutions har et fuldt hold af agile konsulenter med erfaring hos en bred vifte af virksomheder i alle roller indenfor diverse Agile rammeværk. Vores Agile Transformations arbejde er ledet af en Senior Agile Coach og transformation konsulent, assisteret af et hold der er udvalgt på basis af vores evaluering, til at kunne formidle effektiv levering af det Agile Transformations backlog.

Udover levering af agile transformations opgaver, er vores konsulenter også til rådighed som talentforstærkning i forbindelse med en agil transformation, eller som kortere eller længere varig udfyldelse af roller i jeres progam. Vi har hyppigt folk ude som Scrum Masters eller RTEs, og kan også tilbyde Product Owners, Business Analysts, eller Agile Project/Program Managers.

Vi støtter vores konsulenter til løbende læring og skills-udvikling, inkluderende opdateringer af udvalgte Agile certificeringer. En KABS-konsulent har mindst en af de følgende certificeringer: Scrum Master, Product Owner, SAFe Scrum Master, SAFe Agilist, Prince2 Agile Practitioner.

Med en konsulent fra KABS er I sikre på en medarbejder med et solidt agilt fundament, og kan have fuld tillid til ageren efter en efterprøvet agil metodik, understøttet af et bagland af et involveret lederskab fra Knowit Agile Business Solutions.

Vores mål er at skabe langvarige samarbejdsforhold med vores kunder, så vi står bag vores individuelle konsulenter for at sikre os deres succes og dermed vores kunders succes.

Agile education

Agile Education

Mindset, viden, og evner er grundlaget for sunde Agile teams.

Alle agile transformations opgaver indeholder behov for træning af individer og teams. KABS har flere senior coaches der kan træne og certificere folk i alle roller indenfor Scrum og SAFe. Vi skræddersyer uddannelsesplaner for vores transformations kunder, og vi tilbyder også a la carte træning og certificering til de kunder der ved præcis hvem der skal certificeres i hvad.

Vi anbefaler under alle omstændigheder en konsultation omkring jeres uddannelsesinvestering, for at sikre den bedste værdi og målrettethed.

Knowit Agile Business Solutions er en one-stop-shop for everything Agile.

Kontakt os
Karl Andersen
Ansvarlig for salg
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen