Datadreven tilgang

Når vi arbejder med konceptudvikling er det altid i tæt relation med kunden. Ved at arbejde datadrevet, med stort fokus på analyse, koncept og design, kan vi hjælpe vores kunder med at lære mere om deres kunder og disses behov. Gennem kontinuerlige tests får vi det bedst mulige udgangspunkt til at levere koncepter med store potentialer, der kan drive vækst og samtidig tillader løbende optimering over længere tid.

Analyse - formålet med løsningen

I analysearbejdet identificerer vi formålet med løsningen: Hvad vil vi gerne opnå med løsningen, og hvordan måler vi på det mål? Dette sker ofte gennem en række workshops med kunden, der skaber bred opbakning til projektet og en fælles vision for arbejdet. Vi arbejder med situationsanalyse, komparative analyser, brand og værdier, målgrupper og segmentering, idegeneration, funktionalitet, content og tilgængelighed.

Til toppen