Detaljedesign

Når konceptet er stabilt, fokuserer vi på detaljedesignet. Det betyder, at det grafiske design og grænsefladens udseende detaljeres yderligere. Nu arbejder vi i grafikprogrammer og definerer eksakte skrifttypestørrelser, farvenuancer, layout og billedsprog. Hver pixel regnes med.

Kontakt os
Stine Reesen
CEO, Knowit Experience København
Kontakt mig
Kontakt mig

Oplæg

For responsive grænseflader træffes en hel del designbeslutninger direkte af grænsefladeudvikleren, når grænsefladeforlægget kodes. Nu lægges der også finesser som timing på animationer, mouseover-effekter og forskellig status for interaktive elementer. Denne type detaljer bidrager til den besøgendes følelse for løsningen. Oplæggene skal ses som en slags prototype. Grænsefladekodningen udføres på en sådan måde, at den validerer iht. valgte standarder og kan testes med hensyn til forskellige mobile klienter i vores testlab. Hvis det drejer sig om et websted, produceres der Html- og CSS-filer i udviklingsværktøjet og tjekkes ind i vores kodehåndtering. I princippet er en del af implementeringsfasen nu begyndt. Oplæggene kan anvendes til brugervenlighedstests og tilgængelighedstests med høj pålidelighed, eftersom brugeroplevelsen er lige så god som i en færdig løsning.

Indholdsarbejde

I designfasen kan selve indholdsarbejdet indledes i et almindeligt tekstbehandlingsprogram. Nu ved vi, hvordan siderne skal disponeres, og hvordan teksten skal tilpasse sin udformning og sit omfang for at passe til sidetyperne. Ved at indlede indholdsarbejdet i god tid bliver man hurtigere færdig, når løsningen begynder at blive stabil.

Løsningsforslag

Når konceptets ydre dele er definerede, begynder vi at kigge på, hvordan man bedst realiserer det med den valgte teknik og platform. Hvis det drejer sig om en hjemmeside, får arkitekten et hovedansvar for sammen med udviklerne at udtænke, hvilke sidetyper, der behøves i CMS´et og hvilke redigeringsfunktioner og fleksibilitetsmuligheder, løsningen skal indeholde. I denne fase gælder det om at mappe de forskellige krav og skitser i forhold til sidetyperne. Arbejdet kan være vanskeligt. Flere krav kan løses med en sidetype (gælder i højeste grad indholdskravene), men designet kan også vise sig at kræve forskellige varianter af hver enkelt sidetype. 

Indre koncept

Vi designer, hvordan løsningen skal være indvendigt, så den er enkel og effektiv at anvende. Moderne digitale løsninger stiller stadig højere krav til relevans og personalisering, hvilket også stiller højere krav til smart indholdshåndtering og integration med bagvedliggende systemer. Når vi har løsningsforslag for alle bærende dele af det indre koncept, supplerer vi backloggen, og detaljerer estimatet for det kommende implementeringsarbejde. Nu er produktvisionen relativt tydelig, og estimatet er nu betydeligt mere korrekt, nu hvor omfanget af udviklingsarbejdet er tydeliggjort. 

Til toppen