Formål og mål

Her kortlægger vi, hvorfor din virksomhed investerer i projektet. Arbejdet indledes med at finde frem til formålet med løsningen, hvorfor den findes og hvad den skal opnå. Ofte sker dette under workshopformer sammen med interessenter, hvilket også skaber konsensus. Normalt kan man se både kortsigtede mål og langsigtede mål. Målene kan også ligge inden for forskellige områder som f.eks. teknologi, forretning og brugeroplevelse. Nogle gange formuleres disse som effektmål med målepunkter og indikatorer, som kan benyttes under projektet og i optimeringsfasen.

Kontakt os
Stine Reesen
Digital Director
Kontakt mig
Kontakt mig

Ved at udfylde din e-mailadresse og klikke på Abonner samtykker du til, at Knowit håndterer din e-mailadresse og dit navn med det formål at sende ønskede oplysninger til dig. Den endelige ansvarlige for håndtering af en personoplysning er enten et datterselskab i koncernen eller Knowit AB. Hvis du ved, hvilket Knowit-selskab, der er dataansvarlig, kan du kontakte dette Knowit-selskab direkte, og du kan altid kontakte os på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer information om dig, så længe vi har dit samtykke. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst ved at klikke på Frameld. Behandlingen sker i henhold til Knowits integritetspolitik.

Vil du have, at vi ringer til dig?

Ved at udfylde din e-mailadresse og klikke på Abonner samtykker du til, at Knowit håndterer din e-mailadresse og dit navn med det formål at sende ønskede oplysninger til dig. Den endelige ansvarlige for håndtering af en personoplysning er enten et datterselskab i koncernen eller Knowit AB. Hvis du ved, hvilket Knowit-selskab, der er dataansvarlig, kan du kontakte dette Knowit-selskab direkte, og du kan altid kontakte os på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer information om dig, så længe vi har dit samtykke. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst ved at klikke på Frameld. Behandlingen sker i henhold til Knowits integritetspolitik.

Tak! Vi ringer til dig så hurtigt som muligt!

Analyse af den aktuelle situation (AS-IS)

Vi kigger på, hvordan udgangssituationen ser ud ved at foretage en ekspertvurdering af en eksisterende løsning. Vurderingen plejer at gå hurtigt, og man betragter løsningen ud fra forskellige synsvinkler - design, tilgængelighed, mobilitet, brugervenlighed, webanalyse. Det giver os en forståelse for det område, du arbejder inden for, og hvilke stærke/svage sider din virksomhed har.

Varemærke og vurderinger

Vi sætter os ind i, hvad brandet står for. Ofte findes der værdiladede ord eller en positionering, som er vigtig at tage hensyn til i design og udførelse. Det er specielt vigtigt, når webstedet henvender sig eksternt og til forbrugere. Dette er også vigtigt, når webstedet kun er en ud af flere sammenhænge, hvor kunden kommer i kontakt med varemærket. Oplevelsen skal hænge sammen.

Sammenlignende analyse

Det er næsten altid klogt at lave en sammenlignende analyse for at belyse, hvordan andre gør inden for lignende områder. Aktiviteten har fokus på genanvendelse og benchmarking på markedet. I denne situation plejer vi også at gøre status over eksisterende målgruppeanalyser og designretningslinjer.

Mål- og brugergrupper

Vi finder frem til, hvilken type personer der skal anvende løsningen. Vi skaber beskrivelser af dem, der kan bruges i designarbejdet i form af personas og brugergrupper, der prioriteres på baggrund af, hvor meget de bidrager til nytteværdi og effektmål. Her er vi interesserede i drivkræfter og behov, der er vigtige at implementere i løsningen. Normalt kortlægger vi følgende parametre for de besøgende - Vide, Føle, Gøre, Kan ikke lide, Skal. Interne målgrupper i din virksomhed kan også medtages. Fordelen er, at man så nemt kan knytte aktiviteter for introduktion og effektiv arbejdsmåde til ønskede effekter. Brugernes behov sammensættes senere i form af et effektkort.

Idégenerering

Det er ofte godt at generere idéer tidligt i konceptarbejdet. Vi benytter os af forskellige kreative metoder til idéudvikling. Fælles er det, at vi skaber en række forskellige idéer, som i sidste ende kritiseres og udvælges på baggrund af originalitet og realiserbarhed. Resultatet bliver realiserbart input til arbejdet med at forsøge at definere omfang.

Funktion og indhold

For at opfylde formål, dine mål og dine brugeres behov har vi behov for at definere, hvilket indhold og hvilke funktioner, der sammen skaber nytteværdi. Arbejdet plejer at blive indledt med en status over en eksisterende løsnings indhold og funktionalitet. Dette belyser, hvad der mangler og hvad der er behov for at skabe eller justere. Kravene lægges normalt ind i en backlog, forsynes med acceptkriterium og med eventuelle løsningsidéer. Omfanget er vigtigt for den kommende konceptfase.

Tilgængelighed

Vi kigger også på, hvordan løsningen skal være tilgængelig. Dette omfatter, hvilke forskellige typer enheder og browserversioner der skal kunne anvende webstedet, valg af webstandarder, men også handicaptilpasning. Disse faktorer er gode at kende, når konceptet udarbejdes og har stor påvirkning på, hvordan man koder grænsefladen.

Konceptfasen

Arbejdet i analysefasen dokumenteres og præsenteres. Inden vi afslutter analysefasen og påbegynder konceptfasen, gennemføres en høringsrunde for at få en godkendelse.

Til toppen