Når vi skaber helt nye løsninger, arbejder vi i henhold til vores konceptudviklingsproces. I denne proces anvender vi en metodisk og iterativ tilgang, hvor vi sammen med kunden formulerer strategi og mål, fremlægger bærende idéer og udvikler design for løsningen. I processen indgår der også afstemnings- og testpunkter med jævne mellemrum. På den måde får kunden et løbende indblik i arbejdet, samtidig med at vi har mulighed for at justere løsningen efter behov.

Processen består af tre dele; analyse, koncept og design.

Analyse

I løbet af analysearbejdet finder vi frem til formålet med løsningen, hvad den skal opnå, og hvordan dette skal måles. Dette udarbejdes oftest i løbet af en række workshops sammen med kunden, hvilket skaber forankring og et fælles syn på arbejdet. Analysefasen munder ud i et effektkort; et slags styringsdokument for projektet.

Koncept

Konceptfasen udvikler bærende idéer for løsningen. Konceptet svarer altså på, hvordan de forskellige krav kan realiseres på en sammenhængende måde og samtidigt levere de opsatte mål.

Design

Det grafiske design og grænsefladens udseende detaljeres yderligere. Eksakte skrifttypestørrelser, farvenuancer, layout og billedsprog. Hver pixel regnes med, når grænsefladen implementeres i testbare oplæg.

Kontakt os
Stine Reesen
CEO, Knowit Experience København
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen