For os handler holdbarhed om at skabe langsigtet værdi ved at integrere miljømæssige, sociale og finansielle risici samt muligheder i forretningsstrategi og aktiviteter. At integrere bæredygtighed er med til at skabe en attraktiv og fleksibel virksomhed, der er rustet til et forretningslandskab under forandring.

Vores vision – et bæredygtigt og menneskeligt samfund

Med udgangspunkt i vores vision om et bæredygtigt og menneskeligt samfund gennem digitalisering og innovation kan vi være en positiv kraft i spørgsmål, der vedrører både miljø og bæredygtighed i et større perspektiv.

Knowit er medlem af FN's Global Compact, hvilket betyder, at vi skal drive vores forretninger på en etisk korrekt måde med respekt for egne og andres medarbejdere samt minimere den negative miljøpåvirkning.

På baggrund af disse principper bestræber vi os på at udvikle virksomheden i overensstemmelse med god forretningsskik og handle korrekt inden for områder som f.eks. menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og antikorruption.

Vores Code of Conduct, ligestillings- og mangfoldighedspolitik samt miljøpolitik er regelsæt, der styrer og afspejler vores arbejde på bæredygtighedsområdet.

Knowit – Nasdaq ESG Transparency Partner

Det bæredygtighedsarbejde, vi løbende arbejder med, betyder, at vi i 2019 har fået tildelt certificeringen ESG Transparency Partner. En certificering, der uddeles til Nasdaq-børsnoterede selskaber, der aktivt arbejder med bæredygtighedsarbejde.

Mere om certificeringen her

Til toppen