Spring til hovedindhold
Til Knowits hjemmeside

CASE

OSLO KOMMUNE

Én samlende identitet for hele Oslo

OFFENTLIGE SEKTOR

Oslo kommune og Knowit Experience har sammen udviklet en ny og brugervenlig identitet, der skal gøre det lettere at kommunikere tydeligt og sammenhængende med indbyggerne.

Én samlende identitet for hele Oslo

Folk er glade i Oslo

Oslo fremstår som forvandlet sammenlignet med for 30 år siden. Hensynet til miljø, bæredygtighed, æstetik og brugervenlige løsninger er blevet ledestjernen. Indbyggerne i Oslo er glade for at bo i byen. Den opfattes som en tryg storby med mange muligheder og en spændende udvikling.

Men udtrykket og kommunikationen fra Oslo Kommune vækkede imidlertid ikke de samme følelser.

At Oslo opleves som nær og tryg hænger ellers i høj grad sammen med de tjenester, som kommunen leverer. I dette spænd - mellem en positiv grundopfattelse af Oslo by og potentialet for kommunen til at fremstå tydeligere - lå muligheden til at knytte et stærkere bånd mellem Oslos indbyggere og kommunen. Enter Knowit Experience!

""

Et tydeligere Oslo

Oslo Kommune havde et klart behov for at fremstå tydeligere og mere som en helhed. Kommunen driver mange typer virksomheder og kommunikerer med mange forskellige målgrupper. Der er over 250 forskellige kommunale logoer i brug. Derfor er det uklart for mange, hvad kommunen egentlig gør. Det anslås at fragmenteringen koster kommunen godt 40 millioner NOK om året.

Løsningen er en ny visuel identitet, hvor Oslo Kommune kommunikerer som én samlet aktør. Resultatet møder kravene til universel udformning, da den kan bruges af alle. Løsningen indfrier desuden målet om forenkeling og effektivisering. Identiteten vil blive gradvist implementeret over de næste par år.

""
""

""

Et simpelt, moderne logo

Med løsningen er alle virksomheder i Oslo Kommune blevet samlet under én fælles identitet med ét fælles logo. Dette gør det enklere for indbyggerne at forstå alt det, kommunen gør og bidrager med. Oslo-logoet viser St. Halvard i symbolet og Oslo i skrift. Det er baseret på Oslos byvåben. 

Fremstillingen af St. Halvard er forenklet og moderniseret, men bærer fortsat historien i sig. Oslos byvåben vil fortsat kunne benyttes i højtidelig og traditionsmæssig kontekst, og ved kunstneriske og historiske gengivelser.

""
""

Plads til fleksibilitet

Den nye visuelle identitet har en samlet afsender, men er samtidig fleksibel i kommunikationsform. De kommunale virksomheder har stor fleksibilitet til at bruge værktøjskassen til at skabe individuelle løsninger.

Designsystemet gør det også muligt at være både formel, uformel og dynamisk. Kombinationen af at være holistisk og fleksibel gør, at alle de kommunale virksomheder nu ønsker at tage den nye identitet i brug.

""
""

""
""

Høj grad af inklusivitet

Dette har været en proces med høj grad af involvering. Mere end 1.500 indbyggere, repræsentanter fra erhvervslivet, og store dele af Oslo Kommunes virksomheder har været inkluderet i arbejdet. Alle løsninger er blevet testet systematisk undervejs. 

Samtlige grupper har vurderet forslagene i alle stadier, med mange alternativer, i flere omgange. For hver iteration har vi taget hensyn til kommentarer og indspark, justeret forslagene, og testet på ny. 

""
""

Digital Design Assistant

For at udvikle grafiske produktioner på en enkel og kosteffektiv måde har vi lavet et designværktøj. Ved at indsætte tekst, uploade bilder og skifte farver genererer værktøjet automatisk alternative designopsætninger for samtlige formater. 

Designet kan derefter eksporteres til PDF eller andre formater. Alt der produceres vil følge retningslinjene til Oslo-identiteten og værktøjet er tilgængeligt for alle ansatte i Oslo kommune.


Farvepalette

Farverne til identiteten er taget fra bybilledet i Oslo: Blå fra de ikoniske sporvogne og fjorden; grøn fra parkerne, markerne og Oslos fredede skove; varme og neutrale farver inspireret af facaderne på byens bygninger.

""

Typografi

Som en central del af identiteten har vi udviklet fonten Oslo Sans. Oslo Sans er inspireret af mange generationers vej- og gadeskilte i Oslo. Fonten følger universelle designprincipper og er udviklet med et utilitaristisk fokus med et mål om at være både funktionel og tidsløs - men stadig særegen nok til at blive genkendt.

En nævneværdig detalje er, at punktummerne og prikkerne i "i" og "j" skifter løbende (indbygget i fonten som Contextual Alternates) og reflekterer symbolerne i identiteten, hvilket er særligt tydeligt ved store skriftstørrelser.

""

Oslo-former

Oslo-formerne er hentet direkte fra Oslo-logoet. De tre grundformer er også en abstrakt reference til bybilledet. De tre grundformer: kvadraten, cirkelen og vinkelen, kan sættes sammen på utallige måder. De er grundstenene i et nyt og fleksibelt designsystem og kan også danne kompositioner af Oslo som ordbillede.

""

Illustration

Illustrationsstilen er baseret på Oslo-formerne, som bruges som byggeblokke i forskellige kreative mønstersammensætninger. Simpliciteten bidrager til at skille illustrationerne ud.

""

Bevægelse og animation

Bevægelse er en central del af Oslos nye identitet. Vi har defineret et dynamisk bevægelsesmønster, der gør identiteten let genkendelig, når den kommer til live i forskellige medieformater.

Ikoner

Ikonerne er baseret på Oslo-formerne, de grafiske elementer og fonten Oslo Sans. Ikonerne skal være lette at genkende og give Oslo Kommune en tydelig tilstedeværelse, hvadend de præsenteres fysisk eller digitalt.

""
""

Vil du vide, hvordan vi kan hjælpe dig?

Du er velkommen til at ringe eller sende en besked, så kontakter vi dig.

Mikkel Olesen