2018

Swedish archipelago

Knowit offentliggør sin første årlige klimarapport. Rapporten er lavet i overensstemmelse med Greenhouse Gas (GHG) Protocol, en international rapporteringsstandard til at estimere og rapportere om en virksomheds klimapåvirkning, herunder scope 1, 2 & 3.

Køreplan for et fossilfrit Sverige. I løbet af 2018 har vi sammen med omkring 40 andre virksomheder i digitaliseringskonsulentsektoren arbejdet på at skabe en køreplan mod en fossilfri, klimapositiv og konkurrencedygtig digitaliseringskonsulentsektor. Planen blev udarbejdet efter anmodning fra den svenske regering inden for rammerne af det fossilfrie Sverige. 

2019

Man on beach with smartphone

Knowit er erklæret klimaneutral i henhold til PAS 2060. Beregningerne i klimarapporterne er foretaget i henhold til en standard om klimaneutralitet kaldet PAS 2060. Klimaneutraliteten er gennemgået og bekræftet af ZeroMission i henhold til standarden. Baseret på klimarapporterne og gennem aktive tiltag, bevidste valg og CO2-kompensation er Knowit erklæret en klimaneutral virksomhed siden 1. januar 2019. 

Overdragelse af digitaliseringsrådgivningens fossilfri køreplan til den svenske regering. Et aspekt af køreplanen var forpligtelsen til at halvere CO2-emissionen fra vores egen drift inden 2030 sammenlignet med 2018 og at være fuldstændig fossilfri senest i 2045. For at lykkes med det, er vi nødt til at reducere vores flyvning og forlænge levetiden af vores computere og mobiltelefoner, blandt andet. 

2021

spiral building

Knowit bliver et aktivt medlem af non-profit brancheforening, Digitaliseringskonsulterna (digitaliseringskonsulenterne), der samler konsulentvirksomheder bag den fossilfri køreplan og en ambitiøs klimadagsorden. Foreningens formål er at samarbejde om at hjælpe samfundet til at se og bruge digitaliseringens muligheder til at drive hurtige klimaforandringer. Foreningen skal arbejde aktivt for at støtte politik, erhvervsliv og det offentlige i at forstå, hvordan Sverige gennem digitalisering, design, forandringsledelse og innovation hurtigt kan transformeres til en fossilfri velfærdsstat med øget konkurrenceevne og vækst til følge. 

Knowit bliver partner i Exponential Roadmap Initiative. Knowit tager det næste skridt i sin langsigtede bæredygtighedsindsats og bliver en støttepartner til Exponential Roadmap Initiative. Partnerskabet betyder, at Knowit handler i overensstemmelse med 1,5°C Business Playbook og sigter mod løbende at støtte sine kunder i at integrere klima i deres forretningsstrategier og digitale transformationer. Målene er at bidrage til at halvere de globale udslip inden 2030, som et skridt mod netto-nul, og at bidrage til at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader. 

suv car in norway

Knowit tislutter sig FN's Race to Zero-kampagne. Gennem partnerskabet med Exponential Roadmap tilslutter Knowit sig FN’s globale klimakampagne Race to Zero. 

Knowit tilslutter sig UN Global Compact (UNGC). Som UNGC-medlem er vi forpligtet til aktivt at arbejde med bæredygtighed og årligt rapportere fremskridtene i vores bæredygtighedsindsatser til FN. Medlemskabet indebærer også et ansvar for at fremme FN’s 17 Verdensmål og ti principper knyttet til internationale konventioner om menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og bekæmpelse af korruption. 

2022

Mushroom picking

Knowit implementerede en oplysningsmodel med fire søjler i sin bæredygtighedsrapport, baseret på Exponential Roadmaps 1.5°C Business Playbook, for at illustrere ambitioner, strategier og fremskridt inden for sin bæredygtighedsindsats.  

Knowit tilslutter sig Science Based Target-initiativet (SBTi) og sætter videnskabsbaserede målsætninger og forpligter sig til at reducere absolutte scope 1 og 2 drivhusgasemissioner med 50% inden 2030 fra et 2019-basisår. Knowit forpligter sig også til at reducere sine absolutte scope 3-emissioner fra indkøbte varer og tjenester, forretningsrejser og medarbejderes pendling med 50% inden for samme tidsramme.   

Derudover introducerer Knowit et nyt bæredygtighedsmål. Dette er med udgangspunkt i forpligtelsen til aktivt at bidrage til FN's Agenda 2030 og samfundsudviklingen med særligt fokus på positiv miljø- og klimapåvirkning. Inden 2030 skal 80% af Knowits nettoomsætning bidrage til mindst et af FN's Verdensmål, hvor Knowit kan gøre den største forskel. I 2021 bidrager 67% af nettoomsætningen til mindst ét ​​af de ni Verdensmål, hvor Knowit kan gøre den største forskel. Blandt de 17 FN Verdensmål har Knowit udvalgt verdensmål 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 og 16. 

Knowit vælger at foretage klimakompensation med yderligere 10 procent ud over det, der er nødvendigt for at opnå klimaneutralitet i overensstemmelse med PAS 2060-standarden. Det betyder, at Knowit har været en klimapositiv virksomhed siden 1. januar 2022.

2023

Mosse

Knowit har forpligtet sig til at sætte langsigtede mål for virksomhedens CO2-udledning baseret på Science Based Targets-initiativet Corporate Net-Zero Standard. Det betyder, at vi vil supplere vores hidtidige mål om at halvere vores CO2-udledning senest i 2030 med et langsigtet mål om udledningsreduktioner i 2050 sammen med en plan for, hvordan vi skal håndtere den mulige CO2-udledning, vi har tilbage. For mere information om standarden og hvad vores engagement betyder, se https://sciencebasedtargets.org/net-zero

Kontakt os
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen