For os handler bæredygtighed om at skabe langsigtet værdi ved at integrere miljømæssige, sociale og økonomiske risici og muligheder i forretningsstrategi og drift. At integrere bæredygtighed bidrager til at skabe en attraktiv og fleksibel virksomhed, der er rustet til et foranderligt forretningslandskab. 

Vores vision – et bæredygtigt og humant samfund 

Med udgangspunkt i vores vision om et bæredygtigt og humant samfund gennem digitalisering og innovation, kan vi være en positiv kraft i henseende, der vedrører både miljø og bæredygtighed i et bredere perspektiv. 

Knowit er medlem af FN's Global Compact, hvilket betyder, at vi skal drive forretning på en etisk måde, vise respekt for vores egne, og andre virksomheders, medarbejdere, samt minimere negativ miljøpåvirkning. 

Med udgangspunkt i principperne stræber vi efter at udvikle vores forretningsdrift i overensstemmelse med sund forretningspraksis og korrekt adfærd inden for menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og anti-korruption. 

Vores Code of Conduct, ligestilling- og diversitetspolitik og miljøpolitik omfatter regler, der styrer og afspejler vores arbejde på bæredygtighedsområdet. 

Bæredygtighedsstrategi – Makers of a sustainable future  

At være facilitator og skabe digitale løsninger sammen med vores kunder, med en positiv indflydelse på samfundets bæredygtighedsudfordringer.  

Bæredygtighedsmål

Generelt mål for bæredygtighed

Knowit skal sammen med kunder og partnere arbejde for aktivt at bidrage til FNs verdensmål og samfundsudviklingen med særligt fokus på positiv miljø- og klimapåvirkning og øget inklusion.

Bæredygtighedsmål og -resultat 2022

I 2022 fastsatte bestyrelsen bæredygtighedsmål for selskabet. Disse mål er baseret på vores vision om at bidrage til et bæredygtigt og humant samfund gennem digitalisering og innovation.

1. Bæredygtighedsmål

sustainability-target-AR2022.jpg

Mål: I 2030 skal 80 procent af Knowits nettoomsætning bidrage til mindst ét af FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor Knowit kan gøre den største forskel. 

Resultater: I 2022 bidrog 76 (67) procent af koncernens nettoomsætning til et af FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor Knowit kan gøre den største forskel.

 

2. CO2 udslip

co2-emission-AR2022.jpg

Mål: Knowit er en klimapositiv virksomhed i 2022 og skal halvere CO2-udslip fra sine egne aktiviteter inden 2030 sammenlignet med tallene fra 2019. Knowit er nu en klimapositiv virksomhed ved at klimakompensere med yderligere 10 procent ud over det, der er nødvendigt for at opnå klimaneutralitet. 

Resultater: Virksomhedens udslip forbliver under de fastsatte målniveauer.

 

3. Kønsfordeling blandt ledere på alle niveauer

gender-distribution-among-executives-AR2022.jpg

Mål: Knowit skal være en inkluderende arbejdsplads med en ligelig kønsfordeling blandt ledere på alle niveauer – mellem 40 og 60 procent over tid.

Resultater: I 2022 var andelen af kvinder blandt lederne i koncernen 40 procent

 

Knowits vigtigste ESG-mål

Environment

  • At være en klimapositiv virksomhed og halvere sine CO2-emissioner senest i 2030 i overensstemmelse med de videnskabeligt baserede mål, som virksomheden har valgt, og som er blevet godkendt af Science-Based Targets-initiativet (SBTi) med indeksåret 2019. Se hvor langt vi er nået.

 

Social

 

Governance

  • Inden 2030 skal mindst 80 % af Knowits nettoomsætning bidrage til mindst et af FN's ni SDG'er, hvor virksomheden kan gøre den største forskel. Se hvor langt vi er nået
  • Alle Knowits medarbejdere skal have læst virksomhedens adfærdskodeks og gennemgået Knowits bæredygtighedsuddannelse. Her er vi lige nu
  • Alle Knowits leverandører af væsentlige indkøb, som defineret i Knowits indkøbspolitik, skal evalueres og opfylde kravene i Knowits adfærdskodeks for leverandører. Se hvor langt vi er kommet

 

Knowit – Nasdaq ESG Transparency Partner 

Vores vedvarende indsats for bæredygtighed betød, at vi i 2022 blev tildelt certifikatet "ESG Transparency Partner." Dette er et certifikat, der tildeles virksomheder noteret på Nasdaq, som aktivt arbejder med bæredygtighed. 

Kontakt os
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen