For os handler bæredygtighed om at skabe langsigtet værdi ved at integrere miljømæssige, sociale og økonomiske risici og muligheder i forretningsstrategi og drift. At integrere bæredygtighed bidrager til at skabe en attraktiv og fleksibel virksomhed, der er rustet til et foranderligt forretningslandskab. 

Vores vision – et bæredygtigt og humant samfund 

Med udgangspunkt i vores vision om et bæredygtigt og humant samfund gennem digitalisering og innovation, kan vi være en positiv kraft i henseende, der vedrører både miljø og bæredygtighed i et bredere perspektiv. 

Knowit er medlem af FN's Global Compact, hvilket betyder, at vi skal drive forretning på en etisk måde, vise respekt for vores egne, og andre virksomheders, medarbejdere, samt minimere negativ miljøpåvirkning. 

Med udgangspunkt i principperne stræber vi efter at udvikle vores forretningsdrift i overensstemmelse med sund forretningspraksis og korrekt adfærd inden for menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og anti-korruption. 

Vores Code of Conduct, ligestilling- og diversitetspolitik og miljøpolitik omfatter regler, der styrer og afspejler vores arbejde på bæredygtighedsområdet. 

Bæredygtighedsstrategi – Makers of a sustainable future  

At være facilitator og skabe digitale løsninger sammen med vores kunder, med en positiv indflydelse på samfundets bæredygtighedsudfordringer.  

Bæredygtighedsmålsætninger 

Knowit skal sammen med kunder og partnere arbejde for aktivt at bidrage til FN's Agenda 2030 og samfundsudviklingen med særligt fokus på positiv miljø- og klimapåvirkning og øget inklusion. Knowit vil følge op på det generelle bæredygtighedsmål ved at følge udviklingen inden for tre fokusområder: 

  • Inden 2030 skal 80 procent af Knowits nettoomsætning bidrage til mindst et af FN's bæredygtige udviklingsmål, hvor Knowit kan gøre den største forskel 1). 
  • Knowit er en klimapositiv virksomhed i 2022 og skal halvere sin CO2e-udslip inden 2030 2).
  • Knowit skal være en inkluderende arbejdsplads med en jævn kønsfordeling (40-60 procent over tid) blandt ledere på alle niveauer.

knowit-sustainability-targets-1040-400.jpg

1) I 2021 bidrager 67 % af nettoomsætningen til mindst ét ​​af de ni bæredygtige udviklingsmål, hvor Knowit kan gøre den største forskel. Blandt FN’s 17 Verdensmål har Knowit udvalgt SDG 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 og 16. 

2) I overensstemmelse med de videnskabeligt baserede mål fastsat med 2019 som indeksår og løbende rapporteret i Knowits bæredygtighedsrapportering. 

Knowit – Nasdaq ESG Transparency Partner 

Vores vedvarende indsats for bæredygtighed betød, at vi i 2019 blev tildelt certifikatet "ESG Transparency Partner." Dette er et certifikat, der tildeles virksomheder noteret på Nasdaq, som aktivt arbejder med bæredygtighed. 

Kontakt os
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen