ungc goals

Medlem af FN's Global Compact

Som medlem af UN Global Compact, verdens største bæredygtighedsinitiativ for at styrke virksomheders sociale ansvar, er vi forpligtet til aktivt at arbejde med bæredygtighedsspørgsmål og årligt rapportere fremskridt med vores bæredygtighedsindsats til FN. Medlemskabet indebærer også et ansvar over for at fremme de 17 Verdensmål og at arbejde for de ti principper om virksomheders ansvar. 

"Gennem vores medlemskab viser vi vores støtte til FN's Global Compact og forpligter os til at forbedre vores forretningsdrift, så FN-principperne gennemsyrer vores strategi, vores kultur og vores daglige arbejde," siger Joakim Pilborg, Head of Sustainability hos Knowit.

light bulb

Her gør vi den største forskel

Det siger sig selv, at Knowit beskytter menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøet og bekæmper alle former for korruption. Det er noget, vi har arbejdet på længe. Vi har identificeret ni af FN's 17 Verdensmål, hvor vi kan gøre den største forskel: 

 

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 7: Bæredygtig energi
  • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Referencesager, hvor Knowit har bidraget med betydelige bæredygtighedsfordele

Entur samler norsk offentlig transport på én platform

Bidrager til FN-mål 9 og 11 

Entur AS er et norsk statsejet selskab etableret for at tilbyde salgs- og billetløsninger og rejseplanlægning til al offentlig transport i hele Norge. Som en konkurrenceneutral aktør giver Entur rejsende en enkel måde at købe billetter på, uden at det kræver nogen viden om, hvilke transportselskaber der tilbyder transport ad forskellige ruter i forskellige regioner. Knowit har foreslået og implementeret en teknologi- og cloudstrategi og fungeret som rådgiver i strategiske samarbejder for den norske transportsektor. Sammen med Knowit har Entur samlet al den norske offentlige transport på en enkelt platform og skabt et særligt økosystem for offentlig transport. 

En data-workshop skaber nye betingelser for samarbejde

Bidrager til FN-mål 9, 11 og 17 

I november 2019 besluttede den regionale udviklingskomité i Västra Götalandsregionen at etablere et regionalt samarbejde i Open data. Samarbejdet skulle omfatte alle de regionale og kommunale aktiviteter i regionen. Knowit blev givet tilliden til at stå i spidsen for dette samarbejde. Data-workshoppen er et initiativ finansieret af Vinnova med det formål at etablere et samarbejdsforum, der involverer statslige myndigheder, interesseorganisationer, den private sektor, forskere og universiteter, presse og medier m.fl. for at indsamle og konkretisere behovet for data. Formålet er at opnå øget gennemsigtighed, effektivitet og kvalitet i driften og skabe forudsætninger for vækst og innovation i samfundet.

open eye icon

Vi er skabere af en bæredygtig fremtid

Med vores digitale løsninger og sammen med kunder og samarbejdspartnere muliggør vi udviklingen af samfundet som helhed. Vores bæredygtighedsarbejde er samlet i årsrapporten. Her finder du uddybende information om, hvordan vi arbejder for en sund arbejdsplads, øget ligestilling, mindre kuldioxidudledning – og meget mere. Du kan også kontakte os med dine spørgsmål omkring bæredygtighed. 

Kontakt os
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen