hand holding a compass

Navigating 2030

Nøglen til bæredygtighedsbestræbelser, der bidrager til langsigtet værdiskabelse, er at forstå omverdenen og interessenternes forventninger i en dynamisk æra. 

Knowits væsentlighedsproces for at identificere de vigtigste emner bidrager til at prioritere de bæredygtighedsspørgsmål, som Knowit bør fokusere på. Det første trin i dette er en horisontscanning, vi kalder Navigating 2030, som viser fire områder, der tydeligt påvirker planeten og alle, der lever på den. 

 

  1. Grænser for vækst
  2. Ændrede demografiske forhold
  3. En forbundet verden
  4. Ændrede naturmiljøer
forest

1. Grænser for vækst

I det kommende årti vil ubalancen mellem udbud og efterspørgsel af naturressourcer øges. Dette er en alvorlig trussel mod et bæredygtigt samfund, men også en forretningsmulighed for Knowit, da det vil øge efterspørgslen digitalisering generelt og for cirkulære økonomiløsninger i særdeleshed. Den stigende mangel på mad, vand og energi er en generel trussel mod samfundet og skaber risiko for forstyrrelser, hungersnød og – i værste fald – krig. 

old tech

2. Ændrede demografiske forhold

Verdens befolkning bliver ældre, efterhånden som mennesker lever længere og længere. En aldrende befolkning forventes at øge omkostningerne til sundhedspleje og pensioner. Knowit har mange kunder i den offentlige sektor, som følgende forventes at have mindre økonomisk magt på grund af gradvist øgede samfundsomkostninger for en aldrende befolkning, dårligt helbred og klimaforandringer. Det skaber samtidig nye forretningsmuligheder for Knowit, da virksomheden kan bidrage til at skabe digitaliserede services og produkter, der kan øge effektiviteten og bæredygtigheden i den offentlige sektor. 

woman with a phone and laptop

3. En forbundet verden 

Udviklingen mod en forbundet og sammenkoblet verden kan opsummeres som digitalisering og automatisering, som accelererer innovation, da deling af nye ideer kan gøres nemmere og hurtigere. Ny teknologi ændrer ikke kun vores livsstil, men påvirker også vores værdier og relationer.   

Der er en "Global Tech Revolution" i gang, hvor mængden af data, der behandles og lagres, og antallet af enheder, der er tilsluttet internettet, fortsætter med at vokse eksponentielt. En stigende forbundet verden skaber rigtig gode forretningsmuligheder for Knowit, da dette resulterer i højere krav til it-systemudvikling og et øget behov for cybersikkerhedsløsninger. 

lorry driving through beautiful landscape

4. Ændrede naturmiljøer

Det globale arbejde med faldende udslip for at realisere Paris-aftalen ser ikke ud til at nå hverken 1,5- eller 2-gradersmålet, hvilket skaber øgede risici for ekstreme vejrbegivenheder, forhøjede havniveauer og i sidste ende større bevægelser af klimaflygtninge. 

Ved at påtage sig en tydeligere rolle som løsningsleverandør kan Knowit både skabe nye innovative forretningsmodeller og bidrage til reducerede udslip. Ved at udvikle tjenester, der hjælper kunder med at lære om deres direkte og indirekte udslip, for eksempel ved at følge op på energiforbrug, skabe gennemsigtighed om CO2-påvirkningen af ​​e-handel og hjælpe kunder med at strømline logistik og transport, kan Knowit bidrage til lavere udslip. 

Knowit kan endvidere – ved at udvikle løsninger, der øger kundernes tilslutningsmuligheder, fremmer brugen af ​​offentlig transport, vedvarende energi og systemer, der indsamler information om energiforbrug – bidrage til både at øge gennemsigtigheden om kundernes CO2-udslip og hjælpe dem med at reducere disse udslip.  

Kontakt os
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen