Vurdering af CO2-aftryk i overensstemmelse med rapporteringen i henhold til Greenhouse Gas Protocol

Siden 2018 har vi udarbejdet årlige vurderinger af vores CO2-aftryk for at forstå, hvordan vores klimafodaftryk udvikler sig, og hvilke tiltag der skal tages, for at vi som minimum har halveret vores CO2e-udslip i 2030 sammenlignet med 2018 og være helt fossilfri inden 2045. Indberetningerne er lavet i overensstemmelse med Greenhouse Gas (GHG) Protocol, en international rapporteringsstandard til at beregne og rapportere om en virksomheds klimapåvirkning. 

Vurdering af CO2-aftryk omfatter vores direkte udledninger, såsom rejser til og fra arbejde og i forretningssammenhænge, samt indirekte udledninger fra el, varme og køling af kontorlokaler, materialer og varer i forbindelse med renovering af kontorer, affald og transport. Vi måler og rapporterer også om vores klimapåvirkning som følge af drift af servere til eget brug og for kunderne, når vi servicerer dem med operativ kapacitet. Med udgangspunkt i klimarapporterne og gennem aktive tiltag, bevidste valg og CO2-kompensation har vi nu været en klimaneutral virksomhed siden 1. januar 2019. Beregningerne i vores klimarapporter er lavet i overensstemmelse med en klimaneutralitetsstandard kaldet PAS 2060. Vores klimaneutralitet er blevet gennemgået og bekræftet af ZeroMission i overensstemmelse med standarden. 

 

Miljøcertificering i henhold til ISO 14001:2015 

Det er vigtigt for os at kombinere vores kunders behov og krav med vores miljøviden. Derfor uddanner vi os løbende i miljøemner. Dele af Knowit er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001:2015. 

 

GRI indeks 

Knowits bæredygtighedsrapport består af Årsrapport 2021 og GRI-indekset. Vores bæredygtighedsarbejde rapporteres med henvisning til Global Reporting Initiatives (GRI) retningslinjer. 

Kontakt os
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen