girl wishing on a dandelion

Vision, strategi og bæredygtighedsmål

Knowits overordnede bæredygtighedsmål er, at vi sammen med kunder og partnere arbejder for aktivt at bidrage til FN's Agenda 2030 og samfundsudviklingen med særligt fokus på positiv miljø- og klimapåvirkning og øget inklusion. 

man with smartphone

FN's Global Compact og verdensmål

Vi er medlem af UN Global Compact (UNGC) og arbejder for at fremme de 17 verdensmål (SDG) og de ti principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og anti-korruption. 

boats in water

Vores vej til en fossilfri Knowit

Her kan du se vores milepæle på rejsen fra en klimaneutral forretning i 2019 til en fossilfri Knowit i 2045. 

woman smiling at camera

Interessenter og væsentlige spørgsmål

Knowits væsentlighedsanalyse er grundlaget for, hvordan bæredygtighed integreres i virksomhedens strategi og rapportering. Den udføres for at identificere de vigtigste bæredygtighedsspørgsmål og fremhæver områder, som vi bør fokusere på. 

archipelago

GRI, årlig klimarapport & miljøcertificering

Her finder du vores klimaaftryksvurdering i henhold til Greenhouse Gas Protocol (GHG) og miljøcertificering i henhold til ISO 14001:2015. Vi rapporterer med henvisning til GRI-standarderne. 

man with black and white t-shirt

Vores politikker

Knowits Code of Conduct, Supplier Code of Conduct, og politikker indenfor ligestilling og diversitet, miljø og arbejdsmiljø styrer og beskriver vores arbejde inden for bæredygtighed. Du finder vores retningslinjer og politikdokumenter her. 

open eye icon

Vi er skabere af en bæredygtig fremtid

Med vores digitale løsninger og sammen med kunder og samarbejdspartnere muliggør vi udviklingen af samfundet som helhed. Vores bæredygtighedsarbejde er samlet i årsrapporten. Her finder du uddybende information om, hvordan vi arbejder for en sund arbejdsplads, øget ligestilling, mindre kuldioxidudledning – og meget mere. Du kan også kontakte os med dine spørgsmål omkring bæredygtighed. 

Kontakt os
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen