Bæredygtighed

Knowits rolle som førende konsulentvirksomhed i digitaliseringssektoren vokser i betydning fra et bæredygtighedsperspektiv. Her kan du læse, hvordan vi bidrager til en mere bæredygtig og human fremtid.

girl wishing on a dandelion

Vision, strategi og bæredygtighedsmål

Knowits overordnede bæredygtighedsmål er, at vi, sammen med kunder og partnere, arbejder for aktivt at bidrage til FN's Agenda 2030 og samfundsudviklingen med særligt fokus på positiv miljø- og klimapåvirkning og øget inklusion. 

open eye icon

Bæredygtighedsrapport

Med vores digitale løsninger og sammen med kunder og samarbejdspartnere muliggør vi udviklingen af samfundet som helhed. Vores bæredygtighedsarbejde er samlet i årsrapporten. Her finder du uddybende information om, hvordan vi arbejder for en sund arbejdsplads, øget ligestilling, mindre kuldioxidudledning – og meget mere. Du kan også kontakte os med dine spørgsmål omkring bæredygtighed. 

Business Playbook

Vores bæredygtighedsrapportering er baseret på fire søjler

Knowit har et partnerskab med Exponential Roadmap Initiative. Deres 1,5°C Business Playbook er en solid guide til virksomheder i alle størrelser, der ønsker at arbejde aktivt for at hjælpe med at nå 1,5-gradersmålet. Knowit bruger ikke kun playbookens fire søjler til at rapportere virksomhedens negative og positive klimapåvirkning, men også til at rapportere hele sit bæredygtighedsarbejde. 

woman looking at a map by a lake

Søjle 1 | Vejen til at blive fremtidens virksomhed

Læs om vores egen bæredygtighedsindsatser, målsætninger og fremskridt inden for: 

  • Klimaarbejde
  • Etisk forretning
  • Ligestillingsarbejde
  • Sund arbejdsplads
  • Tiltrækning af kompetence
  • Arbejdskraft og menneskerettigheder 
water dam

Søjle 2 | Vejen til fremtidens værdikæde

Vores mål er at maksimere de positive effekter i Knowits værdikæde og reducere den negative påvirkning ved at samarbejde med leverandører og underkonsulenter med samme værdigrundlag som os. Lær om vores aktiviteter, målsætninger og fremskridt inden for vores værdikæde. 

woman on bicycle

Søjle 3 | Vejen til fremtidens forretning

Med vores ekspertise inden for innovation og digitalisering kan vi hjælpe både kunder og samfundet som helhed med at udvikle bæredygtige, smarte løsninger på samfundsudfordringer knyttet til eksempelvis klima, energi, miljø og cybersikkerhed. Læs om vores aktiviteter, målsætninger og fremskridt.

swedish nature seen from above

Søjle 4 | Vejen til fremtidens samfund

Gennem vores partnerskaber kan vi samarbejde og bidrage til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og de ti principper, der er knyttet til internationale konventioner om menneskerettigheder, arbejdsret, miljøet og bekæmpelse af korruption. Læs om vores initiativer og partnerskaber, der har til formål at hjælpe med at accelerere FN's verdensmål. 

Kontakt os
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen