Robots

Internet of things genererer data

Internet of Things er et koncept, der illustrerer, at ikke alene er mennesker forbundet i netværk, men eksempelvis også gennem fysiske robotter, maskiner, køretøjer, droner og husholdningsapparater. Sensorer bruges til at indsamle data eller tilpasse funktionaliteten af enhederne efter en situation eller placering.

IoT-enheder genererer store mængder data, og udbredelsen af enheder og sensorer vokser mere og mere. Streaming af data fra drift og aktiviteter, transaktioner, sensorer og IoT-enheder er værdifuldt – hvis dataene bliver forstået og brugt korrekt. 

Google home

Data fra Internet of Things skaber værdi

I princippet er IoT blot en datakilde, der er sammensat fra en række andre datakilder, som virksomheder kan bruge til at få en bedre forståelse af deres forretning. De data, der genereres fra IoT-enheder, har kun værdi, hvis de kan bruges til analyse, tiltag og optimeringsinitiativer.

IoT-applikationer skaber enorme klynger af data, datasæt, som kan bearbejdes yderligere. Der er dog betydelige forskelle i formater og forskellige typer af datasæt, der spænder fra ustrukturerede data til semistrukturerede og strukturerede data. Dermed er en stor del af et IoT-projekt at kortlægge, forstå og at kunne håndtere de data, der skabes.

Analytics on on computer screen

Metoder til dataanalyse af internet of things

Forskellige metoder kan bruges i en IoT-analyse. Streaming Analytics, også kendt som hændelsesstrømme, handler om at analysere store datasæt i bevægelse. I denne proces analyseres datastrømme i realtid, for eksempel for at sende aktuelle tilbud direkte til kundens smartphone, når kunderne passerer butikken.

Analyse af geografiske mønstre kan bruges til at bestemme det rumlige forhold mellem fysiske objekter. Lokalitetsbaserede IoT-applikationer, såsom smarte parkeringsapplikationer, er et eksempel på dette.

I forbindelse med IoT udføres der også ofte analyser af tidsserier. Som navnet antyder, er denne type analyse baseret på tidsbaserede data, der analyseres for at afsløre tilknyttede tendenser og mønstre. Det kan for eksempel være IoT-applikationer til vejrprognoser og helbredsovervågning.

Kontakt os
Jim Nielsen
Ansvarlig for salg
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen