library in bright light

Tag kontrol over kvaliteten af jeres data

Det faktum, at data indeholder vigtig indsigt, er velkendt. Den store udfordring ligger i at håndtere, forstå og præsentere data på en forståelig måde. Ved at visualisere data bliver det nemmere for alle i organisationen at forstå dem.

Men hvis I ikke kender kvaliteten af jeres data, eller hvordan de er organiseret, bliver arbejdet med at producere rapporter og visualiseringer vanskeligt. Ved at have kontrollerede processer til at indsamle og organisere data, øges jeres evne til at vurdere datakvaliteten, hvilket danner grundlaget for at træffe gode beslutninger. Vi har kendskab til forskellige metoder til dataindsamling og modeller til at organisere indsamlede data. For virkelig at sikre en høj datakvalitet anbefaler vi brug af værktøjer, der automatiserer processen.

escalator

Har alle, der har brug for det, adgang til data?

Det er vigtigt at have kontrol over datakvaliteten, men der skal mere til, hvis din organisation skal være datadrevet, og medarbejderne skal også have adgang til data. Allerede ved beskedne datamængder kan dette være en udfordring, særligt hvis brugerne er spredt geografisk eller over forskellige organisationer. Vi har erfaring med at flytte data over til skyen, men vi hjælper jer med at gøre data tilgængelige, uanset hvor I vælger at opbevare dem.

Person maler et billede

Lad dit budskab nå helt frem. Fortæl i et sprog, som alle forstår.

Data er ikke et mål i sig selv. Så længe din organisation ikke bruger data til noget konkret, kan det store informations- og dataflow snarere blive en belastning end en fordel. Derudover kan det være svært at vide, hvordan data skal præsenteres.

Ved at formidle vigtige tal og data visuelt kan du kommunikere i et sprog, som alle forstår – billedsproget.

Effektiv formidling af data

Komplekse, svære og avancerede spørgsmål har oftest ingen enkle svar. Dermed bliver svarene også ofte svære at tolke for modtageren. Ved at visualisere svarene og bruge et tydeligt billedsprog kan du forklare en kompleks sammenhæng på en enklere måde. Og ved at turde se billedsproget som et selvstændigt sprog, behøver alle data ikke blive præsenteret med tal alene.

En veludført datavisualisering, infographic eller et tydeligt dashboard taler ofte for sig selv. Det gør det også muligt at udvælge de vigtigste – og i mange tilfælde forretningsdrivende – data i stedet for at præsentere det hele.

Vi tør godt påstå, at der ikke er nogen mening med at have masser af data, hvis du ikke kan forstå dem og bruge dem. Vores specialister inden for datavisualisering kan vise dig, hvordan brugen af best practice inden for datavisualisering, kan blive det mest omkostningseffektive skridt til at øge forretningsværdien af din Business Intelligence-investering. Vi tør godt love, at billedet kan tale for sig selv.

Kontakt os
Jim Nielsen
Ansvarlig for salg
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen