Skærpet ambition og ny struktur for Knowit Experience Danmark

Publiceret 09 nov 2022

Mens mange større vækst-virksomheder fusionerer enheder og harmoniserer processer, så går Knowit Experience Danmark nu den modsatte vej: Fremover skal der satses på mindre og mere specialiserede enheder, der opererer autonomt, men i et familiefællesskab. 1508 fortsætter som subbrand i familien, og der etableres fra 1. januar også 1508 Århus.

Knowit Experience Danmark er vokset fra 10 til nu 150 medarbejdere på godt 2 år. Det er sket gennem opkøb og organisk vækst. Først med opkøbet af Creuna og senest er tech- og designbureauerne Strömlin og 1508 blevet en del af familien, og integrationen af sidstnævnte i 2021 er gået godt.

Der er sat en ambition om at fordoble forretningen frem mod udgangen af 2025. Det skal ske gennem organisk vækst på 10-15% årligt samt fortsat opkøb.

 

Decentral virksomhedsstruktur med klare specialer
Fra 1. januar vil Knowit Experience Danmark bestå af fire selvstændige virksomheder, der opererer selvstændigt med egen ledelse, bestyrelse og mandat til at drive og udvikle forretningen. Der er udpeget et ledelsesteam af meget erfarne folk, der alle har en lang historie i virksomhederne.

 

Overblikket over selskaber og CEO’s vil fra januar se således ud:

  • Knowit Experience Århus: Martin Brogaard, CEO
  • Knowit Experience København: Stine Reesen, CEO
  • 1508 Århus: Sara Marie Alvad, CEO
  • 1508 København: Oliver Vassard, CEO
  • Knowit Experience Danmark: Mikkel Jespersen, CEO

Hver virksomhed får i den nye struktur lejlighed til at dyrke egne specialer yderligere. Det sker for at imødekomme ønsket fra kunderne om at kunne stille tværfaglige projektteams med meget dybe kompetencer inden for bl.a. analyse, forretnings- og konceptudvikling, design og teknisk udvikling.

 

Hvis du har lyst til at høre mere om de muligheder den nye struktur giver, så tag fat i Mikkel Jespersen.

 

Til toppen