Hvad har jeg som Scrum Master fået ud af at blive introduceret til SAFe (Scaled Agile Framework)?

Publiceret 18 jan 2017

Agil transformation kræver agil adoption, dvs. det er ikke nok at man beskriver de nye arbejdsgange og processer, men også at man i virksomheden udbreder, vedligeholder, kontinuerligt forbedrer og – først og fremmest - bruger metoden.

Jeg elsker at arbejde med agile udvikling teams – og som Scrum Master har jeg gang på gang oplevet det store skift i engagement og performance der sker, når teams tager det agile mindset ind under huden. Det at teamet bliver enig om hvilke værdier deres samarbejde bygger på, skaber en fælles vision og arbejder iterativt med åben og ærlig dialog, gør en verden til forskel ifht. hvilke resultater de er i stand til at skabe som team.

Rytmen, synligheden og vidensdelingen giver et optimalt fundament til at levere løbende kvalitets udvikling. Det er når en form for symbiose opstår i teamet at den agile udvikling opnår et flow og så er der ikke noget der kan slå et agilt team eller er der?! Det vender jeg tilbage til.

Da jeg startede som konsulent hos Knowit blev jeg introduceret og certificeret i SAFe (Scaled Agile Framework). Det mig en ny forståelse for implementering og udvikling af den agile proces i store virksomheder.

Det er ikke nok at ledelsen beslutter at udviklingsteamet skal arbejde agilt, de skal også vide hvordan de selv indgår og hvad der forventes af dem

Jeg har oplevet agile teams, hvor den største udfordring ikke har ligget i selve teamet, men i en manglende forståelse fra ledere, stakeholders og kunder. Årsagen til dette var ikke manglende lyst, men nærmere at de simpelthen ikke havde de redskaber og den viden der skulle til for at involvere sig i den agile proces.

Det er ikke nok at ledelsen beslutter at udviklingsteamet skal arbejde agilt, de skal også vide hvordan de selv indgår og hvad der forventes af dem. SAFe giver et håndgribeligt forslag til hvorledes den agile proces kan integreres i hele organisationen.

SAFe (Scaled Agile Framework) gør det muligt at skalere fra team niveau til program niveau og helt op til koncern ledelsen i virksomheder på +1000 ansatte. Med SAFe har alle niveauer mulighed for at blive involveret i processen via en dokumenteret og afprøvet metode.

Så hvis der er noget der skulle kunne overgå et agilt team, er det et team-af-agile-teams, på tværs af hele virksomheden – implementeret gennem en skalerbar agil struktur, der kan tilpasses efter behov. Det synes jeg er genialt !

Hvis du er interesseret i at høre mere så er du velkommen til at kontakte mig her på LinkedIn og ønsker du at blive introduceret til SAFe samt få muligheden for at blive certificeret SAFe Agilist så læs mere her:

http://www.knowit.dk/academy/solutions/leading-safe-4.0--kursus-med-safe-agilist-certificering/

 

Lisbeth Tagel,

Scrum Master consultant 

 

 

Til toppen