Fyr, der korrigerer hans armbånd

Forudsætningerne ændrer sig og skaber et behov for Life Cycle Management

Application Development kan beskrives som kunsten at støtte et forretningsbehov med tekniske løsninger, mens Life Cycle Management er kunsten at holde de tekniske løsninger aktuelle og at sørge for, at de kontinuerligt støtter og løser jeres omskiftelige forretningsbehov. De er begge nødvendige, for at I skal kunne leve op til markedets evigt skiftende krav.

Mange fokuserer kun på, hvad du gør, men det er vores erfaring, at når I har forstået, hvorfor noget skal ændres, bliver det vigtigste spørgsmål: hvordan skal vi gøre? For os betyder dette at skabe en fælles tankegang og senere arbejde proaktivt fra begyndelse til slut.

Succesrige projekter kræver forandring

Et projekt kan defineres som en midlertidig handling med henblik på at skabe noget unikt, et produkt, en tjeneste eller et resultat. For en del er dette tilstrækkeligt. Men for de fleste ændrer behovene sig konstant og for at forhindre, at den oprindelige investering går tabt, så skal man arbejde videre med løsningen, forfine den.

Som tankegang kan dette betragtes som en analogi med en agil projektmetodik.

Det er vores erfaring, at de mest succesrige projekter ofte er dem, der begynder i det små, hvor alle interessenter får mulighed for gradvist at lære mere, og hvor man har kontinuerlig fokus på, hvad man skal tilføje, forbedre eller fjerne - og først og fremmest hvorfor?

Vi tror på, at lade vores leverance løse dit forretningsbehov på en "tilstrækkelig god" måde.

Proaktiv forvaltning og drift

Det meste af vores arbejde sker inden for komplekse områder, og vi automatiserer ofte kritiske dele af din virksomhed. Det er vores grundtanke at anvende de samme kompetente personer, der fra begyndelsen har skabt en grundlæggende forståelse for dine virksomhedsbehov, til senere at forfine løsningen. En fordel ved dette er, at vi allerede fra starten opfatter det som en naturlig del, at løsningen er nem at forvalte, og at vi i en forvaltning derefter har omfattende viden om, hvordan og hvorfor løsningen er blevet som den er. Af samme årsag er vi stærke tilhængere af DevOps tankegang.

På tilsvarende vis, tror vi på at involvere både kunde og leverandør i samme team, for at sikre vidensudveksling og dermed den bedst mulige løsning. Vi ønsker, at du som kunde er up-to-date med dine egne automatiseringer, så du har kontrol. 

Vores erfaring viser, at de fleste, også hvis hensigten er en anden, efterhånden glemmer og ophører med at planlægge fremad. Regelmæssige møder uden for de daglige aktiviteter, hvor det er fremtiden, der er på agendaen, kan gøre underværker. Den enkelte deltager får et ansvar for at bidrage inden for sit eget vidensområde, tanker om ændrede forretningsbehov, tekniske ændringer, ændringer i forhold til brugervenlighed med mere. Hensigten er udelukkende at sørge for, at alle stadig bidrager med deres synspunkter og forstår helheden, samt at sikre, at løsningen stadig er relevant og støtter de rigtige sager.

Kontakt os
Jim Nielsen
Ansvarlig for salg
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen