Kontakt os
Karsten Adelmark
Salg
Kontakt mig
Kontakt mig

Skal vi ringe dig op?

Tak! Vi ringer til dig snarest muligt!

Professional tilbyder også funktioner til håndtering af personsager samt sortering.

I funktionerne for den virksomhedsbaserede/processorienterede arkivundersøgelse præsenteres processerne grafisk og håndterer blandt andet:

  • Klassificeringsstrukturer med versionshåndtering
  • Strukturenheder som virksomhedsområder, procesgrupper og processer med tilhørende dokumentarter
  • Dokumenttyper med aktiviteter
  • Dokumenttyper og dokumentarter, der kan kobles til opbevaring

I Personmodulet kan personer kobles til personakter som fx journaler, erklæringer m.m. og beskrive hvor disse opbevares.

Sorteringsmodulet er støtte for arkivaren ved sortering af volumener. Her kan du gøre følgende:

  • Bestemme sorteringsregler for hver serie
  • Foretage sorteringsmarkering manuelt eller med en operation som pr. automatik markerer volumener
  • Hente sorteringsrapporter i forbindelse med sorteringen
  • Fjerne volumenerne i systemet efter udført sortering i arkivet
  • Gemme sorteringshistorik med tidspunkt og antal sorterede volumener for en bestemt serie
Til toppen