Ambitionsniveau for digitaliseringen

Alle virksomheder gennemgår i dag en form for digitalisering eller digital transformation. Hvad er ambitionerne for din virksomhed? Vil I transformere jeres foretagende digitalt, eller er strategien kun at digitalisere? Forskellen ligger i begrebet transformere.

For at lave en digital transformation i fuld skala af alle komponenter inden for foretagendet, fra driftsmodel til infrastruktur. Så skal der håndteres omfattende problemstillinger. Hvad sælger vi? Til hvem? Hvordan når vi bedst ud på markedet?

Hvis målet kun er at digitalisere. Så ligger fokus på at optimere eksisterende tjenester, produkter og processer ved hjælp af digital teknik og den rigtige kompetence.

Vi hjælper dig med at opdele transformationen i håndterbare dele.

Hos Knowit har vi udviklet en model og arbejdsproces for, hvordan du starter og driver forandringsarbejdet. Vi fokuserer på vigtige kernekompetencer, et minimum at tage højde for, når du åbner døren op for en digitalisering eller digital transformation. 

Fremtidens foretagende

Digital transformation er ikke ”digitalisere eller dø”. Men du skal beslutte, i hvilken takt det skal ske, afhængig af branche, konkurrenter, kunder og din egen organisations forandringsevne. Fremtidens foretagender er ikke bare digitale, men også innovative udover kundens forventninger, globalt integrerede og villige til at ændre på deres forretningsmodel, hvis det er nødvendigt. Det bliver stadig sværere at differentiere sig udelukkende med produkter og tjenstefordele.

Knowits bedste råd

  1. Digital transformation skal komme ovenfra.
  2. Virksomhedskulturen er central og ofte nøglen til transformation.
  3. Forstå hele den kommercielle værdi af dine digitale kanaler – og følg op på dette.
  4. Definer klare KPI´er og ambitiøse mål, som deles af hele virksomheden.
  5. Din digitale strategi ER din virksomhedsstrategi.
  6. Skab en dyb forståelse for dine kunder og partnere.
  7. Ansæt dygtige digitale kompetencer, og skab tydelige roller og ansvar.
  8. Forstå det digitale landskab.
  9. Teknologi er en forudsætning for fremtidig (digital) succes – ikke bare en omkostning.
  10. Digital transformation = Agil transformation.
Til toppen